Kandidaten faculteitsraad Wetenschappen

Voor de faculteit Wetenschappen komen er 14 mandaten vrij, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Er komen 17 kandidaten op.  Lees hier hun bio en standpunten.

Pieter Denoo

Wat studeer je?

Geografie & Geomatica

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Ik ben lid van Geografica (niet gedoopt en dus ook geen praesidium). Ik ga sinds eind maart ook naar de vergaderingen van StuW.

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Meer en betere fietsenstallingen

2. Betere organisatie studentenresto's

3. Promotie van online leermogelijkheden

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Voor een universiteit waar een groot deel van de studenten met de fiets komt, zijn onze campussen vaak nog steeds onvoldoende voorzien van fietsenstallingen. Als je dan al een plekje kan vinden voor je fiets, zou het ook leuk zijn mocht hij niet voortdurend natgeregend worden. Meer en betere fietsenstallingen zijn dus aan de orde. Het gekke is dat er vaak al goede opties zijn, maar deze gewoonweg niet goed worden aangeduid. Een aantal bordjes en posters zou dus al een hele vooruitgang zijn.

Karel Van Velthoven

Wat studeer je?

Biochemie & Biotechnologie

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Studentenvereniging Chemica

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Sterke doorstroom creëren van student naar faculteitsraad door persoonlijk contact

2. Samenwerking tussen faculteit en studentenverenigingen

3. Campus Sterre levendig(er) maken

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Het sportaanbod van UGent meer in de kijker zetten en eventueel uitbreiden.

Volg hier de campagne van Karel Van Velthoven

Zita-Luna De Smaele

Wat studeer je?

Chemie

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Faculteitsraad Wetenschappen, StuW, Opleidingscommissie Chemie, Cultour en Schamper

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Meer aandacht voor mentaal welzijn van studenten

2. Meer transparantie over examen- en lessenroosters

3. Aanpakken van machtsmisbruik, seksueel overschrijdend gedrag en belangenconflicten

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Aan de Faculteit Wetenschappen hebben we heel wat leslokalen die niet goed zijn uitgerust. Ik zou daar om te beginnen al voldoende stopcontacten laten steken, dat iedereen er eentje ter beschikking heeft tijdens de hoor- en werkcolleges, zonder met een laadkabel het gangpad te blokkeren.

Staf Verstegen

Wat studeer je?

Biologie

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Gentse Biologische Kring

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Meer studieplekken aan onze faculteit. 

2. Niet-werkende stopcontacten in de resto en de bib van S5. 

3. De studentenfoyer van campus Ledeganck ('de Visbokaal') moet beter.

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Ik zou ervoor kiezen om extra studieplekken te voorzien. Het probleem stelt zich niet enkel aan onze faculteit, maar ook op Sterre zijn er echt te weinig rustige studieplekken. Daar wil ik het meest op inzetten als ik verkozen word.

Femke Claerhout

Wat studeer je?

Biochemie en Biotechnologie

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Ik verzorgde dit jaar de interne communicatie in Chemica, de kring voor Chemie + Biochemie.

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Een vertrouwd aanspreekpunt zijn dat de studenten vertrouwen. 

2. Samenhang tussen de faculteitsraad, studenten en mensen hogerop in de faculteit samenbrengen.

3. Hulp bijstaan waar nodig algemeen.

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Meer buitenschoolse ontspanning.

Matse Vandewalle

Wat studeer je?

Fysica en sterrenkunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Opleidingscommissie fysica en sterrenkunde

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Contact tussen studenten en de unief

2. Gezondheid

3. Comfort van studenten

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

In mijn ervaring zijn de meeste lokalen niet al te fantastisch ingericht. Vaak staan er ook niet-ergonomische stoelen en soms zijn ze ook erg verouderd. Ik zou deze graag willen laten renoveren en herinrichten.

Moest je nog iets kwijt willen, laat het ons hier weten.

Sorry, maar ik heb geen idee wat Schamper is.

Julia Pawlak 

Wat studeer je?

Biochemie en Biotechnologie

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1) Internationalisering: meer integratie mogelijkheden en hulp voor internationale studenten 

2) Professionalisering: meer extracurriculaire activiteiten en informatie rond actuele jobsector

3) Betere communicatie en begeleiding voor studenten met een GIT of bijzonder statuut

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Duurzaamheid. De studenten meer informeren rond duurzame alternatieven en meer workshops organiseren rond duurzame activiteiten. Ook meer integratiemomenten voor internationale studenten die voor alle studenten beschikbaar zijn om elkaar beter te leren kennen. Ten slotte wat meer inzetten op professionalisering, de studenten helpen om een studentenjob binnen hun sector te verkrijgen om het werkveld te ontdekken.

Moest je nog iets kwijt willen, laat het ons hier weten.

Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik graag mensen bij elkaar wou brengen. Ik wil mensen die even een mindere periode zouden hebben aanzetten om hulp te durven vragen, op hun eigen tempo natuurlijk, maar ik wil mensen graag informeren dat er voldoende middelen zijn om hun te helpen :). Ik vind dat de Stuver-community zeer gehoorzame en begripvolle mensen heeft en ik hoop dat meer mensen hun mening gaan durven uiten (op een respectvolle manier!).

Naut Wante

Wat studeer je?

Wiskunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Universiteit van Morgen, Comac

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Meer studentenparticipatie 

2. Klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen 

3. Studentenwelzijn

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Ik zou de studenten veel meer inspraak geven en meer transparantie willen tegenover de studenten. Er worden zo veel belangrijke zaken op de faculteiten en ook centraal beslist waarvan de meesten studenten niks te horen krijgen. Als er meer duidelijkheid is over wat er exact wordt beslist in de verschillende raden ga je meer studenten kunnen motiveren om ook hun mening te geven.

Moest je nog iets kwijt willen, laat het ons hier weten.

Ik kom op voor de faculteitsraad in kader van 'Universiteit van Morgen'. Dat is een collectief van progressieve studenten met dezelfde visie op studentenvertegenwoordiging. We hebben ook een enquête waarin we vragen wat de studenten belangrijk vinden. Deze vind je hier.

Volg hier de campagne van Naut Wante

Cédric Van Cauwenberghe

Wat studeer je?

Informatica

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Opleidingscommissie informatica en algemene vergadering van StuW

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Campus Sterre toegankelijker voor minder mobiele studenten 

2. Drukte in resto S5 verminderen 

3. Communicatie binnen faculteit verbeteren

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Ik zou graag in meer gebouwen ontspanningsruimtes, zoals de lounge in S5, toevoegen. Hier kunnen studenten elkaar ontmoeten en even ontspannen tussen de lessen door. Bovendien kunnen er activiteiten worden georganiseerd om studenten uit verschillende studierichtingen bij elkaar te brengen.

Volg hier de campagne van Cédric Van Cauwenberghe

Zoé Cruyt

Wat studeer je?

Biochemie Biotechnologie

Waar ben je zoal aan gelieerd?

StuW (Studentenraad Faculteit Wetenschappen), 180 Degrees Consulting

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Duurzaam onderwijs

2. Mentaal welzijn

3. Infrastructuur

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Ik zou graag meer verplichte lesmomenten voor proffen rond duurzaam onderwijs willen, en dat ze die onderwijsmiddelen effectief gebruiken in hun lessen. De UGent zou ook meer leefbare homes mogen aanbieden.

Wat is jouw visie op de onderwijsvoorzieningen van jouw faculteit? Op welke manier zou hier volgens jou verbetering in mogelijk zijn?

Er zijn zeker nog verbeteringen mogelijk. Het tijdig uploaden van lesmateriaal is vaak nog steeds een probleem. Ik heb een voorkeur voor niet-bindende of niet-verplichte (of gewoon geen) toelatingsexamens. Curricula worden frequent hervormd, ik denk echter dat dit vaak nodig is om up-to-date te blijven. De internationale samenwerking zit, naar mijn ervaring, goed. Zeker op campus Sterre hoor ik vaak internationale studenten.

Wij, althans in de Biochemie & Biotechnologie, hebben drukke uurroosters: voormiddagen in de les, namiddagen practicum/in het labo. Met bijkomende taken en deadlines blijft er weinig vrije tijd over. Meer flexibiliteit en inspraak van de studenten in het leggen van deadlines in overleg met lesgevers zou al veel doen.

Qua digitalisering zijn we wel goed bezig, veel lesmateriaal wordt online aangeboden. Het is dan wel jammer dat er in de kleinere leslokalen te weinig stopcontacten zijn waar je je laptop kan opladen. In de laatste jaren zijn er meer verplichte ijkingstoetsen gekomen. Deze mogen niet bindend worden, onderwijs aan onze faculteit moet democratisch blijven. Iedereen met ambitie en interesse in wetenschap is hier welkom, niet enkel mensen met de middelen om door een toelatingsproef te raken.

De kwaliteit van het onderwijs aan onze faculteit is echt al heel goed, ik zie hier dan ook weinig ruimte voor verbetering.

De faculteit stelt tal van internationale trajecten beschikbaar waar ik enkel positieve dingen van gehoord heb. Lesopnames en lesmateriaal online beschikbaar stellen, daar hebben sommige proffen het nog moeilijk mee. Ik vind wel dat de universiteit te streng geworden is over de richtlijnen omtrent wanneer een student moet stoppen met een bepaalde studie. Sommigen nemen niet de kortste weg, maar geraken er wel. Hier wordt precies op neergekeken.

Volgens mij zijn de meeste belangrijke zaken voorzien. Ik zou het wel aangenaam vinden als er makkelijker contact zou zijn tussen studenten en professoren.

Binnen mijn opleiding worden de meeste lessen opgenomen en de digitalisering wordt over het algemeen goed in hybride toegepast. Er is altijd een feedbackmoment mogelijk na de examens, en de meeste proffen zijn ook goed aanspreekbaar. Op internationaal vlak kan er een stuk beter gedaan worden en er kunnen veel meer integratiemomenten georganiseerd worden om elkaar te kunnen ontmoeten en samenwerking te versterken.

Aan onze faculteit wordt de wetenschap nog te weinig in een maatschappelijk kader geplaatst: willen we onderzoek voeren om het klimaat te redden of om wapens te ontwikkelen? Denk aan samenwerkingen met Israëlische instellingen die medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden. De universiteit zegt zelf dat ze niet meer zal samenwerken met bepaalde instellingen, maar welke deze zijn, zegt ze niet. Hier moet meer duidelijkheid rond komen. Problematische samenwerkingen moeten worden stopgezet.

Er zouden meer lesopnames gemaakt moeten worden van moeilijke vakken. Op die manier krijgen studenten de kans om de leerstof beter te begrijpen. Daarnaast is het cruciaal om de curricula steeds opnieuw te evalueren en toekomstbestendig te maken. Er moet meer aandacht zijn voor de actualiteit en nieuwe technologieën die ook in professionele omgevingen gebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van AI.

Bring your own device wordt sterk aanbevolen door de UGent maar toch zijn er computerexamens op vaste PC's terwijl fraude tegengaan ook kan op privélaptops. De PC-lokalen zorgen voor minder polyvalente ruimtes (bloklocaties, tafels kunnen verplaatsen ...) en zijn niet toegankelijk buiten de lesuren voor studenten zonder laptop. Volgens mij zou de UGent zich moeten inzetten achter wat ze willen en geen half werk verrichten op dit vlak.

Wat is jouw visie op de academische cultuur binnen jouw faculteit? Op welke manier zou hier volgens jou verbetering mogelijk zijn?

De UGent heeft de laatste jaren al veel problemen gehad. Eén van de voornaamste besluiten die ik trek uit de controverses is dat er niet genoeg betrouwbare, onafhankelijke aanspreekpunten zijn. Vaak hebben slachtoffers het gevoel dat er geen veilig of concreet pad naar een oplossing is. De aanspreekpunten zouden daarom best helemaal geen verbinding aan de UGent hebben. Zulke problemen kunnen natuurlijk niet in 500 woorden opgelost worden en verdienen meer nuance.

De 'druk om te publiceren' wordt al vroeg in onze opleiding benadrukt. De kwaliteit van onderzoek lijdt hieronder en brengt veel stress met zich mee. Het is echter een probleem in alle faculteiten en universiteiten. Als faculteit wetenschappen van de UGent staan we, volgens mij, in een mooie positie om daar meer licht op te schijnen.

Er is nog te veel tolerantie voor grensoverschrijdend gedrag, je hoort het wel waaien over proffen die ongepaste opmerkingen maken en niemand die er iets aan doet. Als student weet je niet goed waarnaartoe, je voelt je snel machteloos. Meldpunten zouden daarom toegankelijker moeten zijn, dat begint al met ze voldoende te adverteren op campus en via Ufora.

Communicatie is in ieder geval iets wat soms te wensen overlaat, ik denk dat de meeste studenten bijvoorbeeld geen flauw idee hebben wat de faculteit wetenschappen nu juist doet of wat er allemaal gaande is. Over de andere zaken weet ik eerlijk gezegd niet genoeg om er veel over te kunnen zeggen (een gevolg van gebrekkige communicatie?).

Ik vind het zeer goed dat de faculteit maatregelen neemt om studenten te helpen in verband met met hun mentaal welzijn. Persoonlijk heb ik geen twijfel binnen mijn richting of de faculteit onderzoeksgelegenheid biedt, wat geruststellend is. Het is een faculteit die algemeen vooruit denkt, ik ben er tevreden over.

Het is aangenaam.

Ik vind dat de studenten niet voldoende mogelijkheden hebben om transparant hun mening te kunnen uiten op alle vlakken (zoals mentaal welzijn, machtsmisbruik, te hoge werklast). Het zou kunnen helpen om de studenten meer te informeren rond Epione (de studentenchatlijn) en misschien meer anonieme surveys te organiseren rond mentaal welzijn.

Grensoverschrijdend gedrag blijft een groot probleem. Welzijn moet altijd voor het postje van de prof komen. Een intern meldpunt waarbij je anoniem een formele klacht kan indienen zou een stap in de goede richting zijn. Zo verlaag je de drempel om het te melden en moet er een onderzoek gestart worden. 

Op het vlak van duurzaamheid doet onze faculteit het niet slecht, maar het kan en moet beter. De wegwerpbekers aan de koffiemachines kunnen bijvoorbeeld makkelijk vervangen worden door herbruikbare.

Ik wil ervoor zorgen dat onze faculteit een gastvrije omgeving wordt, waar iedereen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt. Wat communicatie betreft, zou die gerust wat beknopter en duidelijker mogen. Nu ontvangen we vaak aankondigingen die niet altijd even relevant zijn voor iedereen.

Machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag door promotors wordt minder vaak (of pas later) gemeld, dit toont dat de meldpunten en de steunende organen binnen of buiten de universiteit nog niet genoeg veiligheid of ondersteuning geven aan mensen die er nood aan hebben.

 

 

Faten Bilal, Jonas Debrabandere, Wout Hermans, Timon Neels, Robin Toye, Noah Verhoeven en Willem Weyens gingen niet in op onze vraag om deel te nemen aan dit artikel.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen