Kandidaten faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

In de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen komen er 12 kandidaten op. Er zijn 12 mandaten te winnen, waarvan er minstens 4 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van elke kandidaat, daarna beantwoorden ze vragen en stellingen.

Jonas Anné

Studierichting: Tweede bachelor Geneeskunde

Gelieerd aan: Enkel aan VGK (Vlaamse Geneeskundige Kring). Ik zit niet in een raad en heb ook nooit deelgenomen aan studentendopen.

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Duidelijke communicatie

2) Digitalisering

3) Studentenrechten

Favoriete podcast? 'How Did We Get Here?', een Engelstalige podcast van Alpharad. Hij en zijn gast laten zich door associatie doorheen verschillende onderwerpen leiden. Uiteindelijk kijken ze terug en stellen ze zich de vraag: hoe kwamen we op dit onderwerp terecht?

Selina De Blander

Studierichting: Eerste bachelor Geneeskunde

Gelieerd aan: Jaarvertegenwoordiger verbonden aan SWOP (Studentenwerkgroep Opleiding Geneeskunde)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Gendergelijkheid

2) Toegankelijk onderwijs met een bereikbaar bestuur

3) Psychisch welzijn

Favoriete podcast? ZIGO (zwijgen is geen optie)

Melissa Engelen

Studierichting: Derde bachelor Geneeskunde

Gelieerd aan: StuGG (Studentenraad geneeskunde en gezondheidswetenschappen) & SWOP (studenten werkgroep opleiding geneeskunde)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Communicatie verbeteren. Communicatie tussen proffen en studenten via Ufora vlotter laten verlopen. Algemene communicatie vanuit de faculteit zo tijdig en correct mogelijk laten verlopen.

2) Capaciteit vergroten van de bib, cafetaria en ontspanningsruimtes

3) Welzijn van de studenten

Favoriete podcast? Heb ik eigenlijk niet.

Nathan Marckx

Studierichting: Derde bachelor Biomedische Wetenschappen

Gelieerd aan: Vlaamse Biomedische Kring (VBK) & Biomedische Studentenraad (BSR)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Digitaal onderwijs & lesopname apparatuur in de auditoria.

2) Het op tijd beschikbaar maken van lesmateriaal (powerpoints, cursussen …).

3) Communicatie tussen student/professor & professoren onderling voor het plannen van practica, taken, deadlines etc.

Favoriete podcast? In mijn vrije tijd luister ik niet meteen naar podcasts, radiozenders zoals TOPradio vind ik een mooi alternatief.

Helena Noordhoek

Studierichting: Eerste bachelor Biomedische Wetenschappen

Gelieerd aan: Sinds het tweede semester 2022 ben ik actief in de Biomedische Studenten Raad.

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Een aanspreekpunt zijn waar studenten in vertrouwen

2) Kwaliteit van het leren

3) Duurzaamheid

Favoriete podcast? Geen

Maja Van Bouchaute

Studierichting: Eerste master Biomedische Wetenschappen

Gelieerd aan

Faculteitsraad Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 2021-2022, StuGG (Studentenraad Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen), Opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen, BSR (Biomedische studentenraad), Praesidium van Home Bertha De Vriese

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Mentaal welzijn 

2) Communicatie naar studenten

3) Digitalisering onderwijs

Favoriete podcast? De volksjury (ik leef voor true crime) 

Milan Van der Veken

Milan liet ons weten dat hij zijn kandidatuur enkel ingediende om aan het aantal toegestane kandidaten te geraken, zodat deze plek de komende 2 jaar niet verloren is. Bij ingang van zijn mandaat zal hij ontslag nemen, waardoor een opvolger kan aangeduid worden. Hij blijft ervan overtuigd dat dit een beter optie is, maar wou hierover open en eerlijk zijn tegenover de kiezers.

Matthew Van Dyck

Studierichting: Eerste master Bewegings- en Sportwetenschappen: Sporttraining en Coaching

Gelieerd aan: HILO (Studentenraad Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Digitale ondersteuning (streaming, lesopnames, …) van de lessen vergroten

2) Communicatie tussen de opleiding en studenten verbeteren

3) Studenten meer kansen geven om zich te introduceren in de arbeidsmarkt

Favoriete podcast? De Sporza podcast Fichebak kan mij wel bekoren.

Leni Vangrieken

Studierichting: Derde bachelor geneeskunde

Gelieerd aan: SWOP Gent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Mentaal welzijn

2) Duurzaamheid

3) Grensoverschrijdend gedrag

Favoriete podcast? Zwijgen is geen optie

Aron Vanhaeverbeke

Studierichting: Derde bachelor Biomedische Wetenschappen

Gelieerd aan: Biomedische Studentenraad

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Mentaal welzijn

2) Onderwijs(kwaliteit)

3) Internationalisering

Favoriete podcast? Meestal luister ik naar podcasts of lezingen omtrent de maatschappij en de rol van het individu, evenals mentale gezondheid/psychologie.

Duuzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen.

De SWOP (studentenraad Geneeskunde Gent) heeft een fantastische lijst gemaakt van handboeken die aanbevolen zijn door de opleiding. Daarop hebben zij aangeduid hoe nuttig deze handboeken zijn, en of het wel nodig is om deze aan te kopen. Sommige boeken hebben al jaren een C-label (niet nuttig), maar blijven wel op de aanbevelingslijst staan. Ik zou met de professoren willen kijken of een aantal boeken niet standaard van de aanbevelingslijst gehaald kunnen worden.

Organisatie van een actief tweedehandscircuit voor studiemateriaal in de ruime betekenis.

Ik denk dat er nog heel veel papierverspilling gebeurt. Een mogelijkheid tot ruilen van boeken of een tweedehandssite om boeken te kopen zou dit zeker een deel kunnen opvangen. Er worden nog te vaak geprinte cursussen, handboeken gekocht terwijl ze uiteindelijk toch in de vuilbak belanden.

Verplaatsing naar en van de campus via fiets of openbaar vervoer.

Ik stel voor een forum te maken, gelinkt aan de Ugent website, waarop de bestaande duurzame initiatieven kunnen worden opgesomd en verspreid. Verder kunnen studenten op dit forum nieuwe initiatieven voorleggen en zelfs vergaderingen organiseren. Ik stel dus een plek voor openheid en discussie voor. Op dit moment bestaat er een info pagina op de Ugent website, deze zou ik dus willen uitbouwen en propageren. 

Ik denk dat het belangrijk is dat we onze proffen bijleren hoe ze duurzame PowerPoint/cursussen maken. Een donkere achtergrond is leuk maar niet duurzaam als studenten deze willen afdrukken.

De studenten een keuze bieden in het krijgen van de cursus op papier of digitaal. Dit is duurzaam voor het milieu en zal de wachtrijen aan het begin van het semester bij kopieercentra ook verminderen. 

Studenten minder (onnodige) boeken laten kopen en daaraan gekoppeld meer boeken tweedehands laten doorverkopen. 

Geen antwoord.

Stelling: 'De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Akkoord. De UGent heeft al veel maatregelen genomen om duurzaamheid te promoten, bijvoorbeeld de herbruikbare bakjes in de studentenrestaurants, het gebruik van Ufora om bepaalde cursussen en PowerPoints digitaal ter beschikking te stellen, enzovoort.

Akkoord. De UGent heeft een klimaatplan en zet enorm in op digitaliseren van cursusmateriaal. Bomen zouden ze wel moeten laten staan. 

Akkoord. Ik merk mooie initiatieven op onze campus. Herbruikbare bekers voor soep, waterkraantjes om je drinkbus te vullen… Toch denk ik dat er nog veel mogelijkheden zijn om te ondernemen, maar UGent is al goed op weg. 

Akkoord. De weg naar een duurzame universiteit wordt vrijgemaakt aan de hand van onder andere een energiebeleidsplan, geïntegreerd mobiliteitsbeleid en een ecologisch voedingsbeleid. Dit laatste is bijvoorbeeld merkbaar in studentenrestaurants waar vegetarische alternatieven worden voorzien.

Akkoord. Met een snelle Google search kwam ik snel op duurzame initiatieven van de UGent, al kan er altijd meer worden gedaan. Wat mij opviel was dat onze universiteit niet in de lijst van Greenmetric staat. Deze lijst geeft een weergave hoe duurzaam een universiteit is. Dat is een minder goed punt.

Neutraal. We zetten stappen in de goede richting maar op vlak van duurzaamheid kan je altijd beter doen. 

Neutraal. Persoonlijk heb ik weinig kennis van de duurzaamheidsprojecten die lopen aan de universiteit, maar ik verwacht wel dat er ingespeeld wordt op deze belangrijke maatschappelijke kwestie in het beleid van de universiteit. 

Neutraal. Ik merk dat UGent zijn best doet om duurzaam te werken. Zo heb je de herbruikbare flessen en waterkraantjes, maar toch kan het beter. Vooral op vlak van verwarming en (hernieuwbare) energie kan echt beter. Zo kan UGent bijvoorbeeld plaatsen voorzien om een elektrische fiets op te laden, zodat studenten die van iets verder komen sneller de fiets zouden nemen ipv de auto. 

Deze vraag kan ik niet beantwoorden aangezien ik te weinig kennis heb omtrent de huidige werking en doelstellingen van de UGent wat betreft duurzaamheid. Ik ben hier zelf ook nog niet echt mee bezig geweest, noch beschik ik over de kennis nodig om hier een uitspraak over te doen. Ondanks dat dit geen focus van me was de voorbije jaren, vind ik duurzaamheid wel belangrijk en werk ik met plezier mee aan voorstellen / vraagstukken indien deze op mijn pad komen. 

Communicatie

Stelling: 'De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten.'

Niet akkoord. Veel te vaak wordt onduidelijk of zelfs fout gecommuniceerd. Ik denk dan aan fouten in de agenda, onduidelijke organisatie van de practica (planning, locatie, groepsverdeling), onduidelijkheid over de aankoop van cursussen, etc. De rode draad is dat de informatie die de studenten nodig hebben zelden wordt samengebracht naar één plek, waardoor het heel moeilijk is om een overzicht te bekomen. Ik had me bijvoorbeeld ook tijdig kandidaat gesteld als jobstudent voor de lesopnames, maar kreeg de job pas toen de lessen al twee weken bezig waren.

Niet akkoord. Er zijn te veel verschillende ‘platformen’ waarop continu nieuwe informatie wordt geplaatst. Het is als student (en als professor) soms heel moeilijk om nog het bos door de bomen te zien. 

Niet akkoord. UGent communiceert, maar ik ben van mening dat communicatie altijd op een betere manier kan. Er is vaak laattijdige communicatie en daarnaast niet altijd relevante communicatie. 

Akkoord. Informatie die alle studenten aangaat wordt door de rector meegedeeld via e-mail.

Niet akkoord. Je moet echt op zoek gaan naar nieuws over de universiteit als je op de hoogte wil zijn van wat er gebeurt. De mails van de rectors vond ik tot nu toe niet altijd even duidelijk. 

Niet akkoord. We horen nog al te vaak zaken via de pers terwijl communicatie naar studenten op de eerste plaats zou moeten staan. 

Niet akkoord. Er worden wel enkele inspanningen gedaan door docenten maar een duidelijk en goed afgestemd communicatieplan binnen de opleidingen en faculteit is er volgens mij niet. Het afstemmen van de communicatie tussen de opleidingsonderdelen onderling zou dit euvel kunnen verhelpen. 

Niet akkoord. Heel vaak weten we updates te laat, of wordt er eerst via de media gecommuniceerd vooraleer een mail te sturen naar de studenten. Daarnaast worden we soms overstelpt met mails, waardoor het overzicht heel moeilijk te behouden is. 

Niet akkoord. Communicatie lijkt vaak onvolledig en alsof de UGent niet denkt aan de student. Argumentatie is vaak omslachtig of afwezig, de recente communicatie omtrent de lesopnames is hier het perfecte voorbeeld van. Verder is het ook moeilijk om de concrete communicatie te vinden.

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Eén gepersonaliseerde digitale agenda gebruiken voor lessen, practica en examens, die steeds centraal up-to-date gehouden wordt. Groepsverdelingen voor bijvoorbeeld practica en examens worden ook hierin duidelijk weergegeven per student.

Terugvinden van alle verplichte practica op één duidelijke plek

Ik vind het belangrijk dat de juiste informatie bij de juiste student terecht komt en het niet aan de studenten is om uit te zoeken of dit ene bericht belangrijk is voor hun. Daarnaast verloopt de communicatie tussen proffen en studenten ook niet al te vlot en zou er extra ingezet mogen worden om Ufora goed gekend te laten zijn bij de professoren

Een online bestand waarin professoren van verschillende vakken de data van practica, taken, deadlines etc. kunnen delen zodat deze op een aanvaardbare manier aan de studenten gecommuniceerd kunnen worden.

De informatie die interessant is voor de studenten kan op een meer up to date manier worden overgebracht. Hierbij stel ik voor om op de instagram pagina van de universiteit korte berichten te plaatsen met mogelijk een link naar een artikel voor meer informatie. Hiermee kan de student, zonder veel moeite te doen toch weten wat er zoal speelt.

Heel simpel gezegd: open en transparant communiceren naar alle studenten (niet alleen naar Stuvers). 

Zie vorige vraag.

UGent zou meer kunnen selecteren welke mails belangrijk zijn om te versturen en/of verschillende mails koppelen in één mail. Zo zou je per cursussite moeten aanduiden of je een e-mail wilt krijgen van een aankondiging of niet.

Het simpele antwoord hierop is ‘meer en duidelijkere communicatie aub’. Ik hoor van medestudenten vaak dat ze zich in de steek gelaten voelen door de UGent, het tekort aan communicatie speelt hier zeker een rol in. 

Mentaal Welzijn

Stelling: 'Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit.'

Akkoord. De universiteit doet veel inspanningen om studenten in contact te brengen met allerlei initiatieven die het mentale welzijn bevorderen. De regelingen rond statuten voor studenten met een functiebeperking vind ik zeer positief. Deze groep heeft namelijk een grotere kwetsbaarheid op vlak van mentaal welzijn en verdient extra aandacht.

Neutraal. Gezien het hoge suïcidecijfer (specifiek voor geneeskunde) zitten er nog wat gaten in het systeem. Het moet wel gezegd worden dat hieraan gewerkt wordt. 

Neutraal. Er is aandacht voor het mentaal welbevinden van de studenten en er wordt reeds ingezet om dit te verbeteren. Er zijn verschillende mooie initiatieven van UGent zoals de Infosite Wel in je vel. Toch denk ik dat er meer mogelijkheden zijn om dit aan te pakkenDaarnaast is het ook belangrijk dat de studenten weten waar ze terecht kunnen. Inzetten op de toegankelijkheid is dus ook een must.

Akkoord. Studenten kunnen terecht bij de nieuw gelanceerde chatlijn Epione om hun hart te luchten en/of al dan niet persoonlijke/mentale problematieken aan te kaarten.

Akkoord. Ja, er wordt wel aan mentaal welzijn gedacht. De chatlijn en groep sessies die worden georganiseerd zijn laagdrempelig en daarnaast heb je ook privégesprekken met een psycholoog. Dit laatste kan volgens mij nog beter omdat de studentenpsychologen het aantal gesprekken tot een minimum willen behouden en je meteen proberen doorverwijzen. Het is dus niet zo dat je langdurige therapie bij deze psychologen kan volgen. Ik zie in dat dit heel moeilijk zou zijn om te organiseren.

Niet akkoord. We moeten veel meer aandacht besteden aan mentaal welzijn want het gaat de laatste jaren steeds slechter met het mentaal welzijn van de studenten. We moeten tot in de lessen aandacht besteden aan de te hoge werk- en prestatiedruk en veel duidelijker aangeven waar studenten naar toe kunnen als ze het zwaar hebben. Het is ook nodig om meer te investeren in de studentepsychologen die nu vaak al volledig volgeboekt zijn. 

Akkoord. Sinds de uitbraak van Corona heeft de universiteit meerdere projecten op poten gezet ter bevordering van het mentaal welzijn zoals Wel in je vel en de vele praatsessies voor en door studenten

Niet akkoord. Er worden wel mogelijkheden aangeboden, maar studenten weten veel te weinig waar ze terecht kunnen. Zo weet maar een fractie van de studenten dat er psychologen voor ons zijn aan terugbetaald tarief. Daarnaast is alles zo gefractioneerd waardoor het moeilijk is om een overzicht te bewaren. Op die manier weten studenten nog minder voor welke problemen ze waar terecht kunnen. 

Niet akkoord. De corona periode was hier een duidelijk voorbeeld van. Beleidsmatig lijkt er geen / te weinig rekening gehouden te worden met het mentaal welbevinden van de studenten. Ook op vlak van communicatie liet de UGent hier reeds een pak steken vallen, onder andere in uitspraken van personeelsleden met aanzienlijke functies. Het is jammer om te weten dat er mensen stopten met hun studies omwille van de mentale last die ze gedurende deze periode ervaarden en het ontbreken van steun. Dat het beleid vanuit een universiteit de studenten in dergelijke situaties niet ondersteund in hun studies…

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Persoonlijk maak ik veel gebruik van lesopnames. Lesopnames en livestreams voor alle theoretische vakken mogen voor mij standaard worden. De coronapandemie heeft ons geleerd dat lessen waar weinig interactie is tussen professoren en studenten niet per se live gegeven moeten worden. Lesopnames zorgen ervoor dat bijvoorbeeld werkstudenten of studenten die niet in Gent op kot zitten de lessen kunnen (her)bekijken wanneer ze willen. Zo is het onderwijs meer toegankelijk voor alle soorten studenten.

Lessen gaan nog fysiek door, maar alle lessen worden opgenomen en zijn toegankelijk op eender welk moment.

Ik denk doordat we afgelopen jaar gedwongen werden om ons digitaal te onderwijzen, dit wel eens in een stroomversnelling kan terecht komen. In geneeskunde wordt er al volop ingezet op online leerpaden als voorbereiding van bijvoorbeeld praktijklessen. Ik hoop dat het digitaal onderwijs een ondersteuning kan zijn voor de studenten. Dit mag echter de lessen in auditoria en praktijklessen niet vervangen. Het is belangrijk dat studenten nog steeds on campus naar de les kunnen gaan en daarbij ook sociaal contact hebben. Hierbij kan digitaal onderwijs dan hopelijk meer en meer een ondersteuning vormen en geen vervanging. 

Digitaal onderwijs is volgens mij een zeer belangrijke factor waarop verder ingespeeld moet worden. Vooral voor pendelstudenten die dagelijks veel tijd verliezen aan trein-, bus-, tram- en/of autoritten zijn online livestreams en lesopnames een enorme troef. Bovendien helpt dit indirect ook mee aan het verlagen van uitstoot en bijgevolg verbetering van duurzaamheid.

De online lessen zullen worden behouden en zullen een norm zijn in de toekomst. Dit wel met betere apparatuur.

Verbetering van de kwaliteit van online onderwijs waardoor iedereen zijn lessen kan volgen ongeacht ziekte, werk of GIT trajecten. De lessen on campus blijven natuurlijk ontzettend belangrijk en de hoofdfocus maar een online alternatief kan een zeer grote meerwaarde zijn voor veel studenten. 

Het gebruik van digitaal onderwijs als hulpmiddel om de bestaande hoor- en werkcolleges te ondersteunen door middel van streaming, lesopnames, leerpaden, enzovoort.

Ik vind het belangrijk dat studenten nog steeds in de aula zitten. De prioriteit moet on campus zijn en niet off campus. Dat laatste is eerder in geval van nood, maar het mag niet ter vervanging zijn van het leven op de campus zelf. Bovendien vind ik het belangrijk dat UGent computers blijft voorzien voor studenten, want niet elke student kan gemakkelijk over een laptop beschikken. 

Toekomstgericht zie ik een combinatie van on campus lessen en een goed functionerend systeem voor lesopnames. Lesopnames zijn een enorme meerwaarde en horen te blijven. Qua hybride lesgeven snap ik zowel de voor- als nadelen, voor mij lijkt dit geen noodzakelijkheid. 

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

Ik ben jobstudent in mijn jaar, verantwoordelijk voor lesopnames en livestreams. Het werkt goed, maar het is een zeer complex systeem. De microfoon in mijn auditorium geeft al 7 maanden op livestreams en opnames een piepend geluid. Dit ondermijnt de leskwaliteit. Ik heb al verschillende mails gestuurd, maar het verbetert niet. Ik vraag mij af of de UGent voldoende tijd en middelen opzij zet om het tempo van de digitalisering te kunnen volgen.

Meer interactieve lessen.

Hier val ik terug op mijn nummer 1 thema om aan te pakken: communicatie. Ik ben van mening dat vroegtijdige en juiste communicatie heel veel kan betekenen voor de studenten. Op voorhand weten waar je aan toe bent of bijvoorbeeld veranderingen in de planning tijdig te horen krijgen, zorgen voor minder stress en meer rust bij studenten.

Door het integreren van meer interactieve elementen in werk- en/of hoorcolleges, zoals Kahoot of Wooclap, worden studenten reeds aangespoord om de leerstof te verwerken en hiermee bezig te zijn vlak nadat deze is gegeven.

Mijn mening is dat studenten te veel druk op zich dragen. Daarom zou ik herzien welke leerstof er broodnodig is om in te studeren en welke lessen wel gegeven moeten worden maar niet nodig zijn om van buiten te studeren. We hebben immers toegang tot het internet zodat we niet alles hoeven te onthouden. Laten we ook eerlijk zijn, je onthoudt sommige tabellen of regeltjes toch niet op lange termijn.

Meer dialoog tussen proffen en studenten in hoorcolleges waardoor we gestimuleerd worden om mee te denken. Ik ben enorme voorstander van actief leren als dit op een manier wordt uitgewerkt wanneer het voor zowel de prof als de student een meerwaarde is en geen extra last. Om dit werkbaar te maken is uitgebreide studenteninput en inspraak van de lesgevers ontzettend belangrijk. 

Inbreng van studenten in wat inhoudelijk wordt gedoceerd tijdens de opleiding. 

Ik zou meer interactie willen. Dat zou misschien betekenen dat proffen meer tussen de studenten staan ipv er boven. Interactie zou meer een gewoonte moeten zijn, zodat studenten minder schrik hebben om te antwoorden en eventueel zelf vragen durven stellen. 

Momenteel ontbreekt er een concrete evaluatie van vak- & semesterzwaarte na het doorvoeren van hervormingen. Ik zou graag meewerken aan een oplossing hieromtrent en haalde dit reeds aan op overlegmomenten. 

Stelling: 'De studiekost ligt te hoog.'

Akkoord. Voor een heel aantal studenten is het inschrijvingsgeld in combinatie met de kost van huisvesting niet haalbaar zonder financiële hulp. Dit verplicht een aantal studenten om te pendelen of bijkomend werk te zoeken, wat extra druk zet op hun studieloopbaan.

Akkoord. De kosten voor bijna-beursstudenten zou omlaag moeten, gezien de hoge grens voor een beurs.

Akkoord. Ik kan natuurlijk enkel meespreken over de richting geneeskunde en daar ligt naar mijn gevoel de studiekost hoog. Vooral het studiemateriaal dat je extra dient aan te kopen zorgt voor heel wat extra uitgaven: slides printen, handboeken, extra materiaal… 

Deels akkoord. Hoewel de studiekost in België lager ligt vergeleken met andere landen, kunnen deze bedragen toch nog steeds redelijk duur uitvallen voor studenten of gezinnen met een moeilijke financiële situatie waardoor de kans bestaat dat potentieel intellectuele denkkrachten uitgesloten worden.

Niet akkoord. Met een beurs betaal je minder geld voor de het studeren, een zeer redelijk bedrag. Als je geen beurs hebt dan is het hoger bedrag ook betaalbaar.  Alleen de kosten voor een kot en sommige boeken zijn te duur volgens mij.

Niet akkoord. Er zijn goede alternatieven om de kosten van handboeken/cursussen te beperken zoals 2e hands overkopen of zelf handboeken uit te lenen uit de bib.

Neutraal. Enerzijds is de kost om te kunnen studeren hoog (zeker wanneer er meer gezinsleden deze ambitie hebben), anderzijds is het ook waar dat de studiekost in sommige ander landen veel hoger ligt (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, …). 

Akkoord. Dit ligt misschien aan mijn richting specifiek, maar het materiaal dat we moeten aankopen is echt heel duur. Eigenlijk begint dit al met de prijs voor het toelatingsexamen. Dat zou gratis moeten zijn. 

Niet akkoord. Je kan natuurlijk altijd meer willen, maar ik denk dat we als Belgen tevreden mogen zijn met onze studiekost vergeleken met sommige andere landen. Ik heb het echter puur over inschrijvingen, ik vernam reeds dat er in andere opleidingen torenhoge materiaalkosten zijn, dit vind ik alles behalve kunnen. Een student zou niet gelimiteerd mogen zijn in het volgen van een opleiding omwille van financiële redenen. 

Grensoverschrijdend Gedrag

Stelling: 'Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.'

Niet akkoord. Het probleem van grensoverschrijdend gedrag is wel groter dan de grenzen van mijn faculteit. Aangezien het een universitair probleem is, ga ik ervan uit dat mijn faculteit in dezelfde situatie zit. Het is moeilijk om onze rechten en plichten en die van de professoren te kennen of op te zoeken. Het onderwijs- en examenreglement voor studenten bevat weinig maatregelen die studenten beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het reglement voor professoren is voor studenten niet toegankelijk. De Pano-reportage van afgelopen maart bewijst dat onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag te traag verlopen en dat slachtoffers te weinig informatie krijgen over de voortgang ervan.
Voorbeeld van een mogelijk extra maatregel: de informatie over wat professoren wel of niet mogen duidelijker maken + een transparantere tuchtprocedure die zich richt op het informeren en betrekken van slachtoffers.

Akkoord. Dit is echter nog in opbouw, maar het krijgt eindelijk de verdiende aandacht en er wordt aan gewerkt.

Neutraal. Er is aandacht voor het onderwerp en er zijn ook nieuwe initiatieven die opgestart worden en veelbelovend lijken. Er zijn meldpunten waar studenten hiervoor terecht kunnen. De vraag is natuurlijk of deze goed genoeg gekend zijn en er niet meer rond moet gecommuniceerd worden. Daarnaast denk ik dat grensoverschrijdend gedrag jammer genoeg nog te vaak voorkomt en er ook preventieve maatregelen moeten komen. 

Niet akkoord. Grensoverschrijdend gedrag is volgens mij iets wat niet enkel op facultair niveau bekeken mag worden, maar over de volledige UGent. Jammer genoeg duiken nog steeds treffende verhalen op van studenten die door professoren, promotoren, assistenten of soms andere medestudenten seksueel gechanteerd worden. De UGent zou hier als overkoepelende organisatie zowel student als werknemer attenter kunnen maken op het feit dat dit soort gedrag steeds gemeld kan worden en vooral dat dit grondig aangepakt wordt.

Geen antwoord.

Niet akkoord. De faculteit erkent het probleem en is stappen aan het ondernemen maar als het over dit soort materie gaat mag er sneller en kordater ogetreden worden.

Niet akkoord. Binnen de faculteit heb ikzelf nog maar weinig maatregelen gezien tegen grensoverschrijdend gedrag, of deze zijn alleszins niet in het oog gesprongen bij mij. Het opstarten van een commissie (indien deze nog niet bestaat) die zich bezighoudt met dergelijke voorvallen kan hierbij helpen. De bedoeling is dan wel dat deze commissie voldoende en transparant communiceert naar de studenten toe.

Niet akkoord. Zeker op stages en masterproef merk ik dat er nog te veel grensoverschrijdend gedrag is. Dit kan misschien veranderen door bijvoorbeeld een tweede bijkomende  stagementor te hebben, zodat je bij die tweede altijd terecht kan indien er problemen zijn en er meer een machtsverdeling is. 

Niet akkoord. Recente gebeurtenissen spreken denk ik voor zich. Ik vernam vrij recent ook nog een ander intern verhaal van machtsmisbruik dat misselijkmakend is en waar erg weinig aan gedaan kan worden via de huidige ‘maatregelen’.

Studentenvertegenwoordiging

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Ik zou allereerst willen dat studentenparticipatie terug echte participatie wordt. Sommige maatregelen die ons direct treffen (zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de lesopnameverplichting), worden niet eens met de studentenvertegenwoordiging besproken. De studentenvertegenwoordiging mag niet gedegradeerd worden tot een soort adviseur waar verder niet naar geluisterd wordt. Indien de UGent toch beslist om met de mening of argumenten van de studentenraad geen rekening te houden, moet ze kunnen verantwoorden waarom. Zo kunnen doortastende veranderingen het verloren vertouwen in studentenparticipatie terugwinnen.

Studenten moeten het gevoel hebben dat met hun meningen en ideeën echt iets wordt gedaan. Ze moeen de studentenvertegenwoordigers dus kunnen bereiken om problemen aan te kaarten of ideeën te opperen. De studentenraad kan verder minder geëngageerde studenten betrekken door hen direct te bevragen (via bv mailenquêtes). Verder kan de raad zorgen voor een grotere bekendheid en een beter imago.

Studenten warm maken door hen duidelijk te maken dat vertegenwoordiger zijn meer is dan de officiële functie. Je leert mensen kennen, je betekent iets voor de UGentgemeenschap en bovenal maak je ook plezier!

Ik denk dat door de afgelopen coronaperiode er minder studenten op de hoogte zijn van wat er allemaal aan de faculteit gebeurt voor en door studenten. Ik denk dat de eerste, belangrijkste stap inhoudt studenten in te lichten over waar en hoe je je kan engageren.

De studenten bewuster maken dat deze raden onder het motto 'van studenten voor studenten' werken. Concreet kan via sociale media, meer specifiek via Facebookgroepen per richting, reclame gemaakt worden. Hiermee kan een grote doelgroep bereikt worden, aangezien het overgrote deel van de studenten actief is op deze socialemediaplatformen.

Ik zou de participatie verhogen door de studenten meer te informeren over de beslissingen die een universiteit en de raden nemen. Hier maak ik een terugkoppeling naar de mogelijk Instagrampagina met nieuws over de universiteit. Als er studenten bewust zijn van wat er gebeurt, kunnen ze er ook een sterkere mening over krijgen.

Meer bekendheid creëren door veel meer te gaan praten met studenten en duidelijk te maken wat we doen en wie we zijn. Op onze faculteit zijn de opleidingsgebonden studentenraden relatief gekend en hebben ze voldoende stuvers. De faculteitsstudentenraad blijft echter leeg, dus we moeten erop inzetten hierrond veel meer naamsbekendheid te maken.

Dat is een zeer moeilijke kwestie, aangezien we volgens mij met een generatiewissel te maken hebben. De studenten warm maken voor een engagement naar de studenten en universiteit toe, kan eventueel een oplossing bieden, maar volgens mij hebben de studenten even tijd nodig om zich te ontplooien in het leven van een student na anderhalf jaar in lockdown geleefd te hebben.

Ik zou vooral meer in de aula's komen om zo de studenten echt te bereiken, zodat studenten meer weten welke raden er allemaal bestaan.

Er zijn enkele problemen die ik momenteel zie. Ten eerste zijn al de studentenraden nog niet bekend onder studenten die niet in de studentenraad van hun opleiding zitten. Ten tweede worden studenten te weinig aangespoord om zich aan te sluiten bij een studentenraad omwille van persoonlijke groei en de rol die stuverschap kan spelen in het ontwikkelen van zichzlf, los van het voordeel op hun cv, phd, enzovoort. Bij de voorstelling van studentenrade wordt ook veel te weinig aangehaald wat deze al bereikt hebben en wat de commitment al dan niet is. Sommige raden vind ik zelfs als voorzitter van de BSR totaal niet toegankelijk (je weet vaak ook gewoon niet wat het is en wat het doet). Het lijkt me dan zeker niet toegankelijk voor een student die nog niet betrokken is in enige vorm van studentenraad.

Ik heb deze topics zelf al proberen aankaarten bij onze bachelorstudenten via een presentatie en dat heeft toch enig effect gehad. Verder denk ik dat er meer kandidaten zullen zijn eens de studenten weer on campus les hebben in zowel middelbaar als hoger onderwijs, zo is één drempel toch al weer weg.

Faculteitsspecifiek

Geef één concrete maatregel hoe jij het UZ studentvriendelijker zou maken.

SoleWay was een ontzettend handige oplossing voor moeilijk te vinden lokalen. Vooral eerstejaarsstudenten of studenten van andere campussen hebben hier echt nood aan om de weg te vinden.

Beter infrastructuur voor fietsers. Er zijn veel auto's (en ook fietsers) die zich niet aan de verkeersregels houden en het gevaarlijk maken voor iedereen.

Ik vind dat er op het UZ meer ruimte voor de studenten moet zijn. Een grotere capaciteit van de cafetaria of eventueel een studentenrestaurant. Daarnaast zou er ook meer ruimten voor studentenontspanning mogen zijn.

Aangezien een deel van de studenten productiever werkt in de avond, zou de bibliotheek van het UZ (KCGG) haar openingsuren kunnen verlengen. Men zou bijvoorbeeld kunnen starten met de bib een uur langer open te houden. Indien dit aanslaat bij de studenten kan hierop verder ingespeeld worden.

Hier stel ik voor om een groter onderscheid te maken tussen universitaire gebouwen en gebouwen van het ziekenhuis. Dit kan door een kleurcode, bijvoorbeeld met blauwe pijlen die naar de aula's leiden en rode pijlen die naar ingangen van het ziekenhuis wijzen.

Het grootste probleem op campus UZ zijn de beperkte plaatsen waar studenten hun vrije momenten kunnen doorbrengen of kunnen studeren. Meer ruimte voor studenten is dan ook echt nodig. Een grotere resto met meer dan enkel broodjes is zeker ook welkom.

Zeker voor de nieuwe studenten kan het handig zijn om een duidelijke bewegwijzering van het UZ te hebben.

Aangezien er heel veel studenten met de fiets komen, zou ik meer veilige fietspaden voorzien en meer plaats om je fiets al dan niet overdekt te laten staan.

Er is een tekort aan zitplaats 's middags om te eten. Toch zijn er elke week vrije lokalen over de middag waarvan we een overzichtje krijgen via mail. Dit kan misschien ingepland worden zodta altijd dezelfde lokalen beschikbaar zijn, zodat deze courant kunnen gebruikt worden. Verder kan er ook, denk ik, ook gewoon meer zitplek gecreëerd worden op het UZ.

 

Zoë Verloo en Jarne Ghijsels zijn ook kandidaten voor de verkiezingen aan deze faculteit. Zij werden gecontacteerd in verband met dit artikel, maar antwoordden voorlopig niet op onze berichten.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen