Een noodfonds voor kothuur?

Kothuur, geen inkomsten en het coronavirus zijn niet de beste combinatie: wat nu met de huur van je kot terwijl jij thuis zit en je studentenjob is weggevallen? 

De meeste studenten die bijklussen doen dat in de horeca of de verkoopsector, allemaal zaken die nu uiteraard gesloten blijven. Bye bye, inkomen! Ondertussen blijven ze wel zitten met de huur van hun kot. Een kot dat voor heel wat studenten nu maandenlang ongebruikt blijft. Sommige kotbazen verlagen de huur of schorten die zelfs tijdelijk op, maar dat is bij lang niet iedereen zo.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) stelde recent een aantal eisen op om die gevolgen van de coronamaatregelen voor studenten op te vangen. Een van deze eisen is dat de Vlaamse regering een oplossing zou voorzien voor studenten die hun huur niet meer kunnen betalen.

Hannelore Goeman, fractieleider voor sp.a in het Vlaams Parlement, reageerde snel op de eisen van de VVS en bracht dit onderwerp op woensdag 1 april aan in het plenaire debat. Ze lanceerde een voorstel voor een noodfonds voor huurders die zonder inkomen momenteel hun huur niet kunnen betalen. Het voorstel zou ook toegankelijk moeten zijn voor studenten die hun kothuur niet meer kunnen betalen. Goeman legt uit wat het voorstel inhoudt en haalt de mogelijke gevolgen voor kotstudenten aan.

Studenten die hun kothuur niet meer kunnen betalen, zouden een aanvraag kunnen indienen bij dit noodfonds om tijdelijk de huur op te vangen. Eens de crisis voorbij is en studenten of hun ouders weer een vast inkomen hebben, kan een traject uitgestippeld worden om de achterstallige huur gespreid terug te betalen. Goeman benadrukt wel dat dit nog geen concreet wetsvoorstel is. “Mijn collega Maxim Veys zal het volgende week aanhalen in de Commissie Wonen. Daarna kunnen we concretere stappen nemen en eventueel verder gaan op een resolutie of wetsvoorstel.”

Bij N-VA heerst een soort middenklassemindset waarbij twee maand huur betalen zonder inkomen niet zo lastig lijkt

Het idee van een noodfonds is geïnspireerd door een bestaand wetsvoorstel voor een fonds voor de bestrijding van uithuiszettingen. “Het voorstel van dat fonds stond in het Vlaams regeerakkoord en zal normaal vanaf juni in werking treden. De bedoeling is dezelfde: mensen opvangen die dreigen uit hun huis gezet te worden door achterstallige huur. Ze krijgen de mogelijkheid om samen met experten en het OCMW uit te stippelen hoe ze hun huurschulden kunnen terugbetalen. Maar door de crisis is de nood aan zo’n fonds nu al hoog, en zou het ook toegankelijk moeten zijn voor studenten. Veel mensen zitten nu zonder inkomen en zonder mogelijkheid om de huur van hun huis of kot te betalen”, aldus Goeman. 

De bevoegde ministers Matthias Diependaele en Ben Weyts van N-VA lijken niet enthousiast over te verregaande maatregelen zoals het noodfonds. Dat bevestigt ook Goeman: “De bevoegde ministers rekenen op de goede wil van huurbazen, maar verder worden er voor huur geen maatregelen getroffen. Sommige huisbazen laten huur tijdelijk varen, maar dit gebeurt zeker niet systematisch, waardoor veel mensen in de problemen komen. Ik heb de indruk dat de N-VA niet evenveel voeling heeft met mensen die het niet goed hebben. Er heerst een soort middenklassemindset waarbij twee maand huur betalen zonder inkomen niet zo lastig lijkt.”

Goeman reageerde tevens ontzet op het feit dat studenten die vorige week uit de homes van de UGent waren gezet, nog steeds de helft van de huur moeten betalen. “Ik begrijp dat evacuatie nodig is als blijkt dat studenten in homes geen social distancing kunnen toepassen. Maar dat ze na evacuatie nog steeds deel van de huur moeten doorbetalen, is onaanvaardbaar.”

Update: Ondertussen zullen studenten die een kamer huren in home Astrid, Boudewijn, Fabiola of Vermeylen en hun kamer hebben moeten verlaten, geen huur moeten betalen zolang ze hun kamer niet opnieuw in gebruik mogen nemen.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Iii

Reactie toevoegen