De Croo geeft in gesprek met bezetters aan Palestina te willen erkennen als staat

Op donderdag 23 mei ging de premier in gesprek met de bezetters van het UFO. In dat gesprek verdedigde hij een tweestatenoplossing en spoorde hij de UGent aan om te breken met Israëlische partners.

Volgens premier Alexander De Croo "moeten de universiteiten overgaan op actie in plaats van woorden." De VUB gaf daarbij alvast het goede voorbeeld en volgens hem moet de UGent daarin volgen. De collega’s uit Brussel braken met Israëlische partners die medeplichtig zijn aan het bloedbad in Gaza. De Croo zei dat hij hoopt dat universiteiten in dialoog gaan met studenten over het thema en dat hij de houding die de VUB tegenover Israël heeft ingenomen, steunt. Hoewel de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek van de UGent een gelijkaardig advies uitsprak, ging de Raad van Bestuur daar niet op in. “Academische vrijheid is niet vrijblijvend”, aldus De Croo.

"We mogen de aanval van Hamas op zeven oktober niet normaliseren" - Alexander De Croo

De eerste minister verklaarde verder te willen gaan dan louter symbolische maatregelen tegen Israël. “We zullen altijd aan de kant van de mensenrechten staan.” Daarom moet er volgens hem werk gemaakt worden van de erkenning van de Palestijnse staat, in samenwerking met andere landen. Anderzijds legde hij ook de nadruk op de lange geschiedenis van geweld van beide kanten in de regio. De Croo nuanceerde: "We mogen de aanval van Hamas op zeven oktober niet normaliseren." Een deel van het publiek ging hier niet mee akkoord. Een student wierp op dat de premier hiermee de onderdrukker gelijkstelt aan de onderdrukte. De eerste minister kwam van zijn kant met een pleidooi voor een tweestatenoplossing. Dat is volgens hem de enige manier om het geweld voorgoed te stoppen. Ook hierin kon het publiek zich slechts matig vinden.

"UGent moet voorbeeld van VUB volgen" - Alexander De Croo

Studenten blijven op hun honger zitten

De studenten legden tijdens het gesprek de nadruk op het nut van een academische boycot. Israël is namelijk een kenniseconomie, waardoor een boycot van Israëlische universiteiten een grote druk op het land zou zetten. Studenten wijzen op het feit dat Maya Wind, een Israëlische antropologe die beargumenteert dat Israëlische universiteiten medeplichtig zijn aan genocide, ook pleit voor een academische boycot. Er werden opnieuw verwezen naar de boycot van Rusland kort na de inval in Oekraïne omdat daar wel naar de politiek geluisterd werd. Er waren ook klachten over het feit dat de sancties tegen Israël te traag genomen zouden zijn en er geweigerd wordt om de situatie te erkennen als een genocide.

"We zijn het centrum van Europa, maar niet de chef" - Alexander De Croo

De protesterende studenten hadden drie concrete eisen voor premier Alexander De Croo, die ze formeel overhandigden in de vorm van een brief. Ten eerste vroegen ze dat hij publiekelijk een academische boycot van Israëlische instellingen door alle Belgische universiteiten onderschrijft. Verder wilden ze dat De Croo expliciet oproept tot een academische boycot van alle Israëlische instituten. Ten slotte wilden ze dat België zijn positie als tijdelijke voorzitter van de Raad van de EU aangrijpt om de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël onmiddellijk op te schorten. De Croo wees er echter op dat België daarover niet op zijn eentje kan beslissen: "We zijn het centrum van Europa, maar niet de chef."

0
Gemiddeld: 3 (2 stemmen)

Reactie toevoegen