Had je een kwart miljoen, wat zou jij dan doen?

Aantijgingen financieel wanbeheer jegens voorzitter Gentse Studentenraad

Afgelopen dinsdag trok Johannes Weytjens, voorzitter van de Gentse Studentenraad, zich voor een aantal taken terug uit zijn voorzitterschap. Dit naar aanleiding van geruchten over financieel wanbeheer. Een kijk in de financiën van de Studentenraad.

Intern deden de geruchten al langer de ronde, maar toen een oude Instagrampost van een voormalig lid van het dagelijks bestuur (DB), waarin een dure fles whisky werd afgebeeld, opgerakeld werd op sociale media raakte de bal aan het rollen. De Gentse Studentenraad beheert 250.000 euro, waarvan de raad over ongeveer 11.000 euro kan beschikken voor dagelijkse werking.

Woelige herverkiezing

Therminal

Johannes Weytjens werd dit academiejaar pas na drie pogingen herverkozen door de algemene vergadering (AV) van de Studentenraad. Leden van die AV stelden zich tijdens de verkiezingen onder andere vragen over enkele uitgaven die het afgelopen academiejaar werden gedaan. Er werd toen onder andere gewezen op de kostprijs van de nieuwjaarsreceptie, alsook op etentjes in Club Het Pand (Pand), het gastronomisch restaurant van de Universiteit Gent. Op de eerste verkiezingsvergadering beweerde Weytjens dat alle etentjes volledig waren terugbetaald. Later bleek dit niet te kloppen en kwam hij hierop terug: het zou naar eigen zeggen echter wel altijd de bedoeling geweest zijn dat de etentjes terugbetaald werden.

"Ik weet niet vanbuiten hoeveel etentjes in Pand er precies zijn geweest" - Weytjens

Bewuste instagrampost

“Laat me eerst misschien het onderscheid maken,” reageerde Weytjens aan onze redactie, “Er zijn twee etentjes geweest die niets met de Studentenraad te maken hadden, maar initieel wel met het studentenbudget betaald werden.” Op de twee privé-etentjes waren telkens enkel Weytjens en één andere betaalde medewerker van de Studentenraad aanwezig. Beide medewerkers betaalden de etentjes in kwestie terug na kritiek tijdens de verkiezingen. Weytjens betaalde zijn deel van de privé-etentjes pas terug op 31 mei, na herhaaldelijke kritiek door leden van de AV tijdens de verkiezingen, en nadat nieuw verkozen ondervoorzitter Robbert Claeys inzage vroeg in de financiën. “Ik weet niet vanbuiten hoeveel andere etentjes er precies zijn geweest,” vertelde Weytjens ons nog. Lennert Noppe, die vorig jaar zelf voorzitter was van de Gentse Studentenraad, liet ons weten dat er in zijn jaar geen etentjes naar het Pand zijn gebeurd op kosten van de Studentenraad.

Ondanks zijn herverkiezing, bleken Weytjens’ antwoorden niet afdoende, want begin juli werd beslist om een werkgroep op te richten die een interne evaluatie moet bewerkstelligen. Ook het centrale bestuur van de universiteit ving wind van onregelmatigheden: van enkele uitgaven die ingediend werden als onkosten heerste bij de Directie Studentenvoorzieningen het vermoeden dat ze persoonlijk van aard waren. “Sarah (Van Acker, studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de UGent, red.) en ik hebben onze bestuurlijke verantwoordelijkheid opgenomen toen we hoorden dat er iets niet pluis was,” vertelt Michiel Haegeman, ook studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. “Het gaat om publieke middelen, zelfs als er maar een deeltje van de geruchten klopt is dit onaanvaardbaar,” aldus nog Haegeman.

"Het gaat om publieke middelen, zelfs als er maar een deel van de geruchten klopt is het onaanvaardbaar" - Haegeman

Van Acker en Haegeman contacteerden vervolgens Marc Bracke, Directeur Studentenvoorzieningen, en Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder, om hen op de hoogte te brengen van de situatie. De bedoeling was om daarna samen te zitten met Weytjens, maar door het oprichten van de werkgroep werd besloten om eerst de interne hervormingen af te wachten en de werkgroep zijn werk te laten doen. “Door de vakantie en de herexamens heeft dit wat vertraging opgelopen,” voegt Haegeman hier nog aan toe.

De optelsom

Naast de etentjes in het Pand springen nog enkele andere uitgaven in het oog. Zo werd voor 1560,23 euro aan eten en drinken op café en restaurant besteed. Dit is de optelsom van verschillende kleine bedragen, waaruit blijkt dat één tot maximum drie personen iets nuttigden. De tijdsaanduiding wijst daarenboven ook op verschillende uitgaven die gedaan zijn op heel late tijdstippen, tijdens het weekend en in vakantie- of blokperiodes, wanneer de werking van de Studentenraad in principe stil ligt. “Bij mijn weten waren dat altijd momenten waarop we werkten voor de Studentenraad: vergaderingen voorbereiden, documenten uitschrijven, …”, duidt Weytjens. “Het staat buiten kijf dat we erover moeten nadenken om dit te minderen in de toekomst. De grens die we gebruikten om te bepalen wat privé is en wat niet hebben we te flou gemaakt, maar dit hebben we echt nooit doelbewust gedaan.” Met de kaart van Weytjens werd maar liefst 634,30 euro uitgegeven bij frituren, vaak voor bedragen tussen tien en twintig euro.

"De grens die we gebruikten om te bepalen wat privé is en wat niet hebben we te flou gemaakt" - Weytjens

Daarnaast werd 294,7 euro uitgegeven op café - ook hier gaat het wederom om kleine bedragen - en voor minstens 366,62 euro aan alcoholische dranken bij een Gentse drankenspeciaalzaak. Ook werden met de bankkaart van de Gentse Studentenraad aankopen gedaan in kledingzaken, ten belope van 633 euro, in winkels als COS en TWIGGY. De aankopen in de TWIGGY werden vrijwel meteen terugbetaald, maar net als de privé-etentjes in het Pand, betaalde Weytjens de aankopen bij COS pas terug op 31 mei, enkele dagen na het verzoek van nieuw verkozen ondervoorzitter Claeys om inzage te krijgen in de financiën.

"Belastingsgeld gebruiken voor persoonlijke frivoliteiten is ontoelaatbaar" - Van Langenhove

“Dat er bij de Gentse Studentenraad aan geldverspilling en vriendjespolitiek gedaan wordt, weten we al langer dan vandaag. De schandalige feiten die plaatsvonden onder voorzitter Johannes Weytjens tarten echter iedere verbeelding,” reageert Dries Van Langenhove, eveneens studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Van Langenhove is bovendien ook de persoon die de beruchte Instagrampost onder publieke aandacht heeft gebracht. “Zomaar belastingsgeld gebruiken voor dure kledij, exclusieve flessen whisky en andere persoonlijke frivoliteiten is ontoelaatbaar. Dat dergelijke feiten achtergehouden werden en nu pas naar buiten komen benadrukt nog maar eens het schrijnend gebrek aan transparantie. De geloofwaardigheid van het DB en het vertrouwen in de controlerende functie van de AV zijn ver zoek. Ik vind dan ook dat er vanuit het universiteitsbestuur nagedacht moet worden of het nog verantwoord is dat de Studentenraad jaarlijks 250.000 beheert”, besluit Van Langenhove.  

Het verdriet van de voorzitter

Op de eerder vermelde Instagrampost zien we een fles whisky van 79,95 euro, geschonken door Weytjens aan een bestuurslid voor het voorzitten van de verkiezingsvergadering waarop Weytjens herverkozen werd. Het bestuurslid dat de eerdere verkiezingsvergadering - waar Weytjens niet verkozen werd - voorzat, kreeg hiervoor echter niets. “Dat was niet om kwaad te doen naar anderen. Op dat moment wilde ik hem bedanken voor zijn inzet en ik vond dat, gegeven alles wat hij heeft gedaan voor de Gentse Studentenraad, gerechtvaardigd”, legt Weytjens uit.

Daarnaast diende Weytjens een onkostennota in bij de universiteit voor een relatiegeschenk aan zichzelf. Wederom betrof het een fles whisky, ditmaal ter waarde van 64,85 euro. “Ik hoorde van het oude bestuur dat het de gewoonte is om flessen drank in het lokaal te hebben, het zogenaamde ‘verdriet van de voorzitter’,” legt Weytjens uit. “Ik leefde in het idee dat dit met het studentenbudget betaald werd en dat de manier om dit te verantwoorden naar de UGent het ingeven van relatiegeschenken is. Dat is een van de minder mooie kantjes van de Gentse Studentenraad.” We vragen hem naar twee flessen whisky die als relatiegeschenk voor een voormalig voorzitter zijn ingediend bij de universiteit, maar die uiteindelijk in het lokaal zijn beland. “Dat is inderdaad zo, maar die waren niet uitsluitend voor persoonlijk gebruik,” geeft hij toe. “Als je meegaat in de methode van de relatiegeschenken, zou het natuurlijk stom zijn om steeds aan dezelfde persoon een relatiegeschenk te geven, dacht ik.”

"Ik leefde in het idee dat die flessen met het studentenbudget betaald werden" - Weytjens

Vorig academiejaar was in de begroting een bedankingsbudget van 5.000 euro opgenomen voor relatiegeschenken en geschenken voor studentenvertegenwoordigers. “Ik heb geen probleem met bedankingen,” zegt Noppe. “Het bestuur steekt veel tijd in hun werk en dat budget was duidelijk in de begroting opgenomen en goedgekeurd door de AV. De bedankingen voor het bestuur waren voor iedereen gelijk.” Om de begroting transparanter te maken opteerde de werkgroep Begroting er dit academiejaar voor om de versnippering in verschillende budgetposten weg te halen en werd zodoende het bedankingsbudget geschrapt en opgenomen in de algemene post 'verhoging studentenparticipatie'. "Dit is met de beste intenties gedaan, maar ik denk dat we achteraf kunnen besluiten dat er iets meer opdeling moet zijn. Ik neem aan dat de werkgroep Begroting dit zal behandelen."

Parels voor de zwijnen

Over de nieuwjaarsreceptie, waar eerder al kritiek op kwam, wou Weytjens nog het volgende kwijt: “Het was traditie om een nieuwjaarsreceptie te doen met de Gentse Studentenraad. Gegeven de feestelijkheden van dit jaar wilden we eens niet een UGent-locatie gebruiken.” Er werd voor de Bijloke gekozen. De uiteindelijke kostprijs van de receptie, inclusief catering, kwam op circa 3.000 euro, terwijl een UGent-locatie gratis was geweest. Het feit dat het een traditie betrof, werd volgens bronnen ook betwist binnen de Studentenraad. Weytjens benadrukte dat deze locatie de voorkeur genoot omdat er minder werklast zou zijn voor het al drukbezette bestuur. 

Ook voor minder uitzonderlijke uitgaven, zoals broodjes, werd vaak voor de duurdere optie geopteerd: in plaats van broodjes te bestellen bij studentenresto De Brug, haalde men een broodmand bij broodjeszaak Bij Mia en Maria. De verklaring hiervoor is volgens Weytjens eenvoudig: “Er zijn veel momenten geweest waar er te laat werd gecommuniceerd wanneer een werkgroep zou plaatsvinden en momenten waarop leden niet tijdig lieten weten dat ze een broodje wensten. Op die werkgroepen wordt er altijd een broodje aangeboden. Wij proberen dit te bestellen bij de resto maar wegens praktische omstandigheden hebben we dit niet altijd op tijd kunnen doen.”

Een laatste voorbeeld waarbij wellicht voor de duurdere optie geopteerd werd, bestaat uit de kilometervergoeding die een bestuurslid ontving voor gemaakte kilometers. De doorsnee kilometervergoeding die de Universiteit Gent voorziet is 0,3363 euro per kilometer. “Daar word je slapend rijk van,” meent Weytjens, “Daarom is eens gekozen om dergelijke gemaakte prestaties te vergoeden door middel van een etentje in het Pand.” Daarnaast gaf de persoon in kwestie ooit het traject Brussel-Gent-Oostende in voor het traject Gent-Oostende. “We hebben de berekening niet gemaakt, maar ik twijfel er niet aan dat de vergoeding nog steeds beduidend onder de kilometervergoeding van zijn totale aantal kilometers zit, zelfs door het traject Brussel-Gent erbij te tellen.”

"Er zijn zaken gebeurd die niet hadden moeten gebeuren en waar we even bij moeten stilstaan" - Weytjens

Over de reden waarom hij pas na kritiek de persoonlijke uitgaven terugstortte, wou de voorzitter nog het volgende kwijt: “Ik heb financieel een moeilijk jaar achter de rug, en heb om die zaken terug te betalen een lening aangegaan bij vrienden. Ik kan niet genoeg benadrukken dat de ideeën die zouden leven dat dat met kwaad opzet beheerd is, niet waar zijn,” vervolgt hij, “Er zijn zaken gebeurd die niet hadden moeten gebeuren, waar we even bij moeten stilstaan, maar onder geen enkele omstandigheden is die rekening gebruikt met het idee om geld te verduisteren, of voor privédoeleinden te gebruiken en nooit terug te betalen. Er waren altijd zaken voorzien in mijn privéleven die een onmiddellijke terugbetaling mogelijk zouden maken, maar die zijn steeds weggevallen wegens omstandigheden."

‘t Zit op centraal

“Er is al contact geweest met het centraal bestuur, namelijk de Directie Studentenvoorzieningen en de logistiek beheerder,” vertelt Weytjens. “Deze contacten zijn niet enkel recent gebeurd. Met de Directie Studentenvoorzieningen zitten we vaker samen omdat de budgetten van de Studentenraad daar algemeen worden besproken. Er werd ons gewezen op de flessen die duurder zijn dan in het verleden. Daarna zijn we daarmee gestopt, met uitzondering van de laatste fles.” De Directie Studentenvoorzieningen heeft de uitgaven van Gentse Studentenraad vergeleken met die van vorig jaar en geconcludeerd dat er best geen dure relatiegeschenken meer worden gegeven. “Jeroen (Vanden Berghe, logistiek beheerder van de UGent, red.) heeft ook laten weten dat er geen boekhoudingstechnisch probleem is.”

"De UGent mengt zich hier niet in" - Vanden Berghe

Vanden Berghe liet ons weten dat de UGent geen maatregelen zal nemen. “De Gentse Studentenraad krijgt 250.000 euro en maken daar zelf een begroting van. De UGent mengt zich hier niet in, wat verstandig is”, zegt hij. “Een groot deel van dat geld gaat naar projecten. Er is 11.000 euro begroot voor eigen werking. Ik heb dat in helikopterzicht bekeken, maar als er individuele uitgaven betwist worden, vertrouw ik erop dat de AV en het DB dit intern corrigeren.” Vanden Berghe vindt ook dat er goede afspraken gemaakt moeten worden naar volgend jaar toe, zeker over beloningen en relatiegeschenken. “De Studentenraad kan misschien een richtlijn opstellen voor zo’n zaken, maar als mensen functies opnemen moeten ze ook het vertrouwen krijgen. Het is kan niet de bedoeling zijn dat je voor elke uitgave toestemming vraagt.” Vanden Berghe beaamt dat er duidelijk een gesprek gevoerd moet worden binnen de Studentenraad, maar vindt niet dat er mensen aan de schandpaal genageld moeten worden. “Dit is niet zoals bij de andere grote dossiers van graaicultuur, daarom spreek ik ook niet graag over financieel wanbeheer. Het gaat hier over enkele honderden euro’s.”

"Dit is niet zoals bij andere dossiers van graaicultuur" - Vanden Berghe

Het studentenbudget van 250.000 euro verminderen is nog niet aan de orde. Dit zou de studenten volgens Vanden Berghe ook niet ten goede komen want een groot deel van dat bedrag gaat naar studentenprojecten. “Een zeer groot stuk van het budget staat vast voor bijvoorbeeld StudentenMobiliteit, kosten aan de Therminal, de Student Kick-Off …,” kadert Weytjens nog.

Motie van wantrouwen

Inmiddels diende Jasper Desmedt, studentenvertegenwoordiger in de Sociale Raad en bestuurslid van Comac, al een motie van wantrouwen in tegen Johannes Weytjens. Hij ging er niet mee akkoord dat Weytjens de uitgaven pas achteraf terugbetaalde, wanneer er commotie ontstond. “Ik ben verontwaardigd dat bepaalde individuen zonder schroom middelen van de Studentenraad voor persoonlijke doeleinden aanwenden. Toen ik vernam wat er aan de hand was heb ik niet getwijfeld om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de voorzitter”, legt Desmedt uit. “De Gentse Studentenraad staat in voor de belangen van alle studenten. De middelen moeten dus in de eerste plaats besteed worden aan inspraak, vertegenwoordiging, bewustmaking en mobilisatie.” Desmedt voegt hier nog aan toe dat de manier van werken van het werkingsjaar 2014-2015 zijn voorkeur geniet. “Toen was de Studentenraad een van de drijvende krachten achter de beweging tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Toen werden de middelen op een nuttige manier ingezet voor het collectief.”

"Ik ben verontwaardigd dat bepaalde individuen zonder schroom middelen van de Studentenraad voor persoonlijke doeleinden aanwenden" - Desmedt

Weytjens heeft moeite met de motie. “Ik sta volledig achter de werkgroep Interne Evaluatie en weet dat er dingen besproken moeten worden, maar ik vind dat dit in een serene sfeer moet gebeuren, waarbij iedereen over de juiste gegevens beschikt en de discussie kan aangaan. Ik begrijp dat er vragen zijn en wil er op antwoorden, maar dat kan ook op een gepaste manier. Ik heb het gevoel dat er nu zeer sterk gereageerd wordt op bepaalde opspattingen die nu naar boven komen waarvan het mij niet duidelijk is of ze gebaseerd zijn op feiten of geruchten. Ik begrijp de motie en wat de gevolgen zijn, zijn de gevolgen, maar in mijn ogen moeten ze gebaseerd zijn op de waarheid en de werkelijke feiten. Als de AV vindt dat de stappen die genomen zijn om de fout in te zien en recht te zetten niet voldoende zijn, dan draag ik de gevolgen daarvan. Ik was verantwoordelijk en heb bepaalde zaken gedaan, maar ik wil niet de schuld opnemen voor zaken die ik niet heb gedaan.”

"Ik wil niet de schuld opnemen voor zaken die ik niet heb gedaan" - Weytjens

Robbert Claeys, die ook voorzitter van de werkgroep Interne Evaluatie is, beaamt dat de huidige situatie een duidelijk pijnpunt aan het licht bracht, naar aanleiding waarvan de werkgroep begin deze zomer werd opgericht op vraag van enkele actieve studentenvertegenwoordigers. “Daar worden onder andere de financiën van de Gentse Studentenraad besproken met als doel meer transparantie en controle voor onze AV krijgen. We hopen deze werkgroep zo snel mogelijk af te ronden en een duidelijke visie naar voor te brengen over wat kan en wat niet kan,” zegt Claeys. “Daarnaast zal het voorbije jaar op vraag van leden van de AV geëvalueerd worden. Hiervoor werden alle financiële documenten reeds beschikbaar gemaakt. De volgende AV zal hier finaal een oordeel over vellen.”

“Ik heb uit de situatie geleerd,” zegt Weytjens tot slot. “Er zijn zaken gebeurd die beter niet waren gebeurd, maar er is altijd met goede intenties gehandeld. De informatie waar ik over beschikte bleek niet correct, maar ik denk niet dat er iemand kwaad opzet had. Er was veel ruimte om bepaalde beslissingen in te vullen en we zijn daar vaak wat te laks in geweest.”

0
Gemiddeld: 4.7 (3 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Hij is aant solliciteren bij de sossen zeker?

Bericht: 
Weet niet wat droeviger is, het verhaal of de schrijnende houding van Weytjens. Kerel probeert er zich nog uit te lullen, Jesus Christ the audacity

Bericht: 
Links lullen, rechts zakken vullen. Hopelijk wordt die boekhouding openbaar gemaakt en komt er duidelijkheid.

Bericht: 
Ze zouden bij schamper beter eens volledig onderzoek doen en misschien eens bekijken wat de centraal verkozen studenten uitspoken met hun budget. Zij roepen nu allemaal schande, maar zijn zij ook wel vrij van deze zonden?

Bericht: 
Zou maar raar zijn, aangezien hij toch een bluawe stemmer is

Bericht: 
Best de oneer aan zichzelf houden en opstappen als voorzitter en uit de studentenraad.

Bericht: 
Denk eerder bij de N-VA, die zitten momnteel het diepst met hun vingers in de vetpotten.... denken we maar aan Koen Kennis, Siegfried Bracke etc...

Bericht: 
Mij lijkt het dat de heer Weytjens na dit perfect afgelegde trainingsparcours duidelijk klaar is om in de politiek te stappen.

Bericht: 
Of de N-VA of de VLD of ...

Reactie toevoegen