De Grote Verenigingengids

Gent is een studentenstad. En een studentenstad loopt vol met de studentenverenigingen. Hoewel je dat misschien niet direct zou denken, zijn die verenigingen niet gewoon één pot nat. Deze gids biedt een overzicht.

Het kost niet zoveel moeite om een studentenvereniging in het wild te spotten. Vaak maken ze zichzelf kenbaar met hun kleurrijke linten, blauwe regenjassen, een ongeremd enthousiasme en aanstekelijke vreugde. Toch lijken deze verenigingen vaak minder op elkaar dan je zou denken. Ze organiseren soms heel uiteenlopende activiteiten voor veel verschillende soorten studenten. Deze gids zal je doorheen het doolhof van lintjes en afkortingen helpen, en proberen duidelijk maken wat die studentenverenigingen nu eigenlijk inhouden.

De faculteitskringen

Als nieuwe student is de faculteitskring van jouw richting vaak de eerste studentenvereniging waar je mee in aanraking komt. Deze kringen zijn de verenigingen die studenten verbinden op basis van hun studies en overkoepeld worden door het FaculteitenKonvent (FK). Sommige verenigingen zijn er voor de volledige faculteit, zoals Politeia (Politieke en Sociale wetenschappen), Farma (GFK) (Farmaceutische wetenschappen), VDK (Diergeneeskunde), VEK (Economie en Bedrijfskunde), VPPK (Psychologie en Pedagogische wetenschappen) en VLK (Bio-ingenieurswetenschappen). Andere richten zich op een specifieke opleiding, zoals Slavia (Oost-Europese talen en culturen), Chemica (Chemie & Biochemie en Biotechnologie), Dentalia (Tandheelkunde), GBK (Biologie), Geologica (Geologie), Geografica (Geografie & Landmeetkunde), Hermes (Industriële wetenschappen), LILA (Bio-wetenschappen), Lombrosiana (Criminologie), VBK (Biomedische wetenschappen), V.G.K. (Geschiedenis), VRG (Rechten), VGK (Geneeskunde) en VTK (Ingenieurswetenschappen).

Het eerste contact met een faculteitskring gebeurt vaak via onderwijsgerelateerde taken

Dan zijn er ook de faculteitskringen die zich ontfermen over een combinatie van richtingen: Filologica (Taal- en Letterkunde), Moeder Lies (Bestuurskunde en Publiek Management & Handelswetenschappen), Oosterse Afrikaanse Kring (Afrikaanse Talen & Culturen en Oosterse Talen & Culturen), HILOK (Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen & Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie), WiNA (Wiskunde, Informatica en Fysica & Sterrenkunde), VLAK (Logopedische en Audiologische wetenschappen), Veto Gent (Toegepaste Taalkunde), KHK (Kunstgeschiedenis en Archeologie) en KMF (Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen).

Het eerste contact met een faculteitskring gebeurt vaak via hun onderwijsgerelateerde taken, zoals het aankopen en verkopen van de opleidingsrelevante cursussen. Daarnaast organiseren ze vaak sociale activiteiten die het academische ondersteunen of goed bij hun opleiding passen. Dat omvat onder andere lezingen, debatten en workshops. Zo organiseert Politeia soms lezingen door politici en kan je al eens bij KMF terecht voor een filosofisch debat. Faculteitskringen organiseren ook job- en afstudeerbeurzen om studenten te verbinden met het werkveld dat past bij hun opleiding. Je kan met andere woorden de hele opleiding lang bij hen terecht. 

Het idee dat studentenverenigingen niets anders doen dan drinken, klopt zeker niet

Omdat faculteitskringen zich toespitsen op de sociale band tussen studenten, beperken ze zich natuurlijk niet alleen tot onderwijsgerelateerde zaken. Zo organiseren verenigingen ook museumtripjes, film- en spelletjesavonden, en allerlei andere culturele activiteiten. Het is ook niet ongewoon om op reis te gaan met je studentenvereniging. Andere populaire bezigheden van verenigingen zijn de diverse sportactiviteiten. Tussen en binnen de faculteiten worden er zelfs toernooien georganiseerd, waarbij faculteitskringen het tegen elkaar opnemen in allerlei sportwedstrijden. Het idee dat studentenverenigingen niets anders doen dan drinken, klopt dus zeker niet.

Toch zou het studentenleven moeilijk in te beelden zijn zonder het uitgaansleven. Ook daar staan verenigingen namelijk paraat om allerlei activiteiten te voorzien. Eerst en vooral organiseren ze feestjes en sociale evenementen (zomerbars, kroegentochten, galabals, enzovoort). Een andere typische bezigheid van studentenverenigingen is dan weer de cantus. Hier zingen en drinken de leden samen de avond in. Dat kan gaan van de kleinere cantussen van een vereniging tot grote evenementen zoals de Beiaardcantus. Het FK organiseert die jaarlijks voor meer dan duizend studenten. 

De overkoepelende organisatie van verenigingen, het konvent, staat in voor de controle op de naleving van het doopdecreet

Daarnaast heb je natuurlijk de – ietwat controversiële – studentendoop. Dit overgangsritueel, dat ook de sociale band tussen de deelnemers moet versterken via het uitvoeren van opdrachten, lokte in het verleden al vaak kritiek uit. Om te verzekeren dat de dopen acceptabel verlopen, werd het doopdecreet in het leven geroepen. De overkoepelende organisatie van verenigingen, het konvent, staat in voor de controle op de naleving van dat decreet. Deze brede waaier aan sociale activiteiten beperkt zich echter niet tot de faculteitskringen. Ook andere verenigingen staan in voor de organisatie van een heleboel sociale evenementen.

De streekclubs

Uit heel Vlaanderen komen studenten in het idyllische Gent studeren. Toch willen mensen vaak de band met hun geboortestreek niet vergeten. In die gevallen komen de streekclubs van pas! Deze groeperen namelijk studenten van – je kan het al raden – dezelfde geografische streek. Veel van deze verenigingen bestaan al sinds de eerste helft van de vorige eeuw en zijn dus een niet weg te denken onderdeel van het studentenleven in Gent.

Veel van deze verenigingen bestaan al sinds de eerste helft van de vorige eeuw en zijn dus een niet weg te denken onderdeel van het studentenleven in Gent

Het overkoepelende konvent van de streekclubs is het Seniorenkonvent Ghendt of het SK. Net als de meeste konventen organiseert het SK evengoed allerlei sociale activiteiten, waaronder cantussen en sportactiviteiten, en ondersteunt het de praesidia van hun verenigingen. Bijzonder aan het SK is dat zij ook instaan voor de organisatie van de jaarlijkse Gravensteenfeesten, de herdenking van de historische bezetting van het Gravensteen door studenten als protest tegen de verhoging van de bierprijzen. De streekclubs van het SK zijn binnen dit konvent nog eens samengebundeld in verschillende gilden, die de band tussen deze regionale clubs moeten versterken.

Hoewel in het begin enkel de streekclubs deel waren van het SK, kwamen daar twee andere soorten clubs bij: hogeschoolclubs en caféclubs

Voor zowat elke regio in Vlaanderen is er wel een vereniging waar je terecht kan. In West-Vlaanderen zijn er zo Moeder Westlandia (Ieper, Veurne, Poperinge en Diksmuide), Dionysus (Oostende), B.U.K. (Brugge), Deliria (Torhout), Rodenbach (Roeselare), Internia (Tielt), Sd'A (Kortrijk) en 't Wielke (Menen en Waregem). Deze verenigingen bundelen zich samen in de West-Vlaamse Gilde. Deze gilde organiseert onder meer een jaarlijks bezoek aan de massacantus in Roeselare. Een beetje naar het oosten komen we dan de Oost-Vlaamse Gilde tegen. Deze overkoepelt Geeraard (Geraardsbergen), Scaldis (Dendermonde), Moeder Meetjesland (Meetjesland), Moeder Domper (Ninove), Moeder Egmont (Zottegem), Ledebergse (Ledeberg), Laetitia (Ronse en Oudenaarde), 't Stropke (Gent), Moeder Oilsjterse (Aalst) en de Wase Club (Waasland). Behalve deze twee gilden bestaan ook De Dijlebrassers (Mechelen en Leuven), Antwerpen Boven (Antwerpen) en Limburgia (Limburg).

Hoewel in het begin enkel de streekclubs deel waren van het SK, kwamen daar doorheen zijn bestaan twee andere soorten clubs bij: hogeschoolclubs en caféclubs. Deze worden echter niet erkend door de UGent, dus laten we ze in deze gids even achterwege. Sorry, Artevelde. 

De Home verenigingen

Onder het motto 'samen uit, samen thuis' verdient het Home Konvent (HK) zeker de zelfverklaarde titel 'het gezelligste konvent'. Anders dan de andere studentenverenigingen slapen de leden van de Homeverenigingen allemaal in hetzelfde gebouw: de Homes van de universiteit. Wanneer je vereniging ook je kotgenoten zijn, kan je wel verwachten dat je zeer hechte banden smeedt (en is de grens tussen een kotfeest en een verenigingsfeest heel wat vager). 

Anders dan de andere studentenverenigingen slapen de leden van de Homeverenigingen allemaal in hetzelfde gebouw

Naast samen uitgaan en feesten op kot, organiseren de Homeverenigingen ook de klassieke cantussen, studentendopen en een brede waaier aan allerlei sociale activiteiten. Wie zijn academiejaar begint als inwoner van een studentenhome, kan zijn Homevereniging onder andere leren kennen via het welkomstevent van het HK: het NieuweBewonersWeekend.

De Homeverenigingen overlappen met de vijf Homes van de UGent: Homes Astrid, Bertha de Vriese, Boudewijn, Fabiola en Vermeylen. Deze worden ook aangevuld met drie hogeschoolclubs die niet aan onze universiteit actief zijn.

Samen met het FK en SK staat het HK ook in voor de organisatie van de Massacantus, waarbij Flanders Expo jaarlijks wordt bezet voor een gigantische cantus. 

De maatschappelijke verenigingen en werkgroepen

De volgende groep verenigingen bevindt zich helemaal onder het Werkgroepen en Verenigingen Konvent (WVK). Zij ontfermen zich over alle verenigingen die een maatschappelijk-sociale of wetenschappelijke inspiratie hebben. Zoals je al kan vermoeden, is dat een brede waaier aan onderwerpen. Zo kan je bijvoorbeeld bij Capitant terecht om te praten over financiële markten en bij Moeder Theepot om een lekkere kop thee te slurpen. Ondanks hun specifieke interesses organiseren deze verenigingen natuurlijk ook allerlei andere sociale gebeurtenissen. Omdat de onderwerpen waar deze verenigingen zich mee bezighouden zo breed uiteenlopen, is het moeilijk om geen vereniging te vinden die jou aanspreekt. 

Omdat de onderwerpen waar deze verenigingen zich mee bezig houden zo breed uiteenlopen, is het moeilijk om geen vereniging te vinden die jou aanspreekt

Binnen het WVK vinden we dan ook organisaties met allerlei doelen en thema's: 180 degrees consulting (consultatieorganisatie voor studenten), Enactus (nastreven van Sustainable Development Goals), Engage (nastreven persoonlijke ontwikkeling studenten), FLYSE (ondernemerschap), Flux (begeleiding tijdens studies), Groene Kring (de land- en tuinbouwsector), Kajira (BDSM), Militaire Kring (militaire studenten), Prime (Wiskunde), Rethinking Economics (diverser en toegankelijker maken van economie) en het VVN (Natuurkunde).

Daarnaast bestaan er binnen het WVK ook een aantal werkgroepen en verenigingen die zich bezighouden met het ondersteunen van studenten uit bepaalde opleidingen of aspecten van opleidingen, maar buiten het FK vallen. Dit zijn de Archeologische Werkgroep (Archeologie), CenEka (computerwetenschappen en electrotechniek), De Loeiende Koe (Architectuur), Chimes (Chirurgie), BEAM (Associatie voor studenten biomedische ingenieurswetenschappen van UGent en VUB), BeMSA (Associatie voor studenten in de medische sector), Klassieke Kring (Klassieke Talen), Zeus WPI (Informatica), MaCht (Burgerlijk Ingenieur Chemical Engineering en Materials Science), PKarus (Burgerlijk Ingenieur Werktuigkundig-electrotechniek) en Poutrix (Burgerlijk Ingenieurs Bouwkunde).

De cultuurverenigingen

De culturele verenigingen spitsen zich dan weer toe op allerlei culturele activiteiten. Deze zijn: Atelier Modelstudies (Beeldende kunst), Auw La (Poëzie), GUDc (Dans), GUHO (harmonie-orkest), GUK (koor), GUSO (Symfonisch orkest), MaTRak (Theater), Prometheus (Engels schrijven), de Studentenfanfare Ghendt en Ylusiona (Goochelen). 

De internationale verenigingen

Waar de streekclubs de verbinding met alle streken van Vlaanderen versterken, helpen de internationale verenigingen de hele wereld sociaal te betrekken. Breed gezien kunnen we voor de internationale verenigingen twee taken onderscheiden: allerlei internationale studenten betrekken en andere culturen promoten. Daardoor omvat het Internationaal Konvent (IK) verenigingen die zich specifiek toespitsen op een cultuur op zich, zoals Tomo No Kai (Japanse cultuur), en eerder ondersteunende verenigingen voor internationale studenten, zoals het Erasmus Student Network (internationale studenten binnen Europa).

Waar de streekclubs de verbinding met alle streken van Vlaanderen versterken, helpen de internationale verenigingen de hele wereld sociaal te betrekken

Hiernaast telt het IK ook AIESEC (internationale jongerengemeenschap), CHISAG (platform voor Chinese studenten), ELSA (internationale associatie voor juristen), Indosag (voor Indonesische studenten), IAAS (kennisuitwisseling over landbouwstudies), IFSA (bos- en natuurgerelateerde vakgebieden), Umoja (inzetten voor Afrikaanse diversiteit in Gent) en VinaSAG (ondersteuning Vietnamese studenten en geïnteresseerden in Vietnamese cultuur). 

De politieke en filosofische verenigingen

Hoewel dopen, feestjes of cantussen zeker niet onbekend zijn bij bepaalde verenigingen van het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK), ligt het zwaartepunt van deze verenigingen toch elders. Aangezien de rode draad doorheen deze verenigingen hun gedeelde politieke of filosofische stromingen zijn, staan ook activiteiten rond die overtuigingen centraal. Deze verenigingen spitsen zich dan ook meer toe op de ontwikkeling van het denken van hun leden aan de hand van lezingen, debatavonden en discussiemomenten. 

Binnen het PFK heb je ten eerste de jongerenpartijen. Dit zijn de jongeren- of studentenafdelingen van nationale politieke partijen, die in Gent ook als vereniging fungeren. Dit omvat Comac (PVDA), Jong Groen, Jong N-VA en de JongSocialisten (Vooruit). Deze verenigingen zullen ook vaak politieke acties organiseren. Daarnaast heb je de verenigingen die wel duidelijk een politieke ideologie nastreven, maar niet rechtstreeks aan een partij geaffilieerd zijn. Hier zien we ALS (Socialistisch), CDS (Christendemocratisch), KVHV (Katholiek, Conservatief en Vlaamsgezind), LVSV (Liberaal) en NSV (Vlaams-nationalistisch en rechts).

Aangezien de rode draad doorheen deze verenigingen hun gedeelde politieke of filosofische stromingen zijn, staan ook activiteiten rond die overtuigingen centraal

Daarnaast heb je twee verenigingen die eerder filosofisch dan politiek gezien kunnen worden: de oudste nog bestaande studentenvereniging in Gent, 't Zal Wel Gaan (vrijzinnig en taalminnend) en een van de nieuwste: Zaytouna (islamitisch). 

Als laatste omvat het PFK ook nog de VVN Youth/UNYA (nastreven principes VN en interesse internationale thema's), en Minos (Europese integratie en burgerschap). 

Deze 118 studentenverenigingen hebben eigenlijk slechts twee dingen gemeen: ze richten zich allemaal op studenten en hebben allemaal als doel het meeste te halen uit je studententijd. Of dat nu op een cantus, een lezing, een voetbalmatch, een debatavond of een dansfeestje is, er zijn mogelijkheden genoeg.

Om te weten welke verenigingen bij iedere student zou passen, zette de Gentse Studentenraad al de Durf Doentest op poten. Je kan die afnemen via https://durfdoen.be/nl/quiz/

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Beste Jullie zijn Moeder Meetjesland vergeten bij de streekclubs onder de Oost Vlaamse Gilde. Graag zagen wij dit aangepast. Mvg

Bericht: 
Beste De Drakentemmers, een Gentse apolitieke traditionele studentenvereniging staat er helaas ook niet tussen. Wij vallen onder het intussen niet meer actieve GSK. Kan dit aub aangepast worden? Hartelijk dank.

Bericht: 
Goed werk geleverd zo te zien. Maar een grote fout, je weigert er alle hogeschool clubs (niet alleen Artevelde maar dus ook HoGent en Odisee) te vermelden. Ik weet dat Schamper van de UGent is maar als je een volledige gids wilt maken dan moet je deze ook wel vermelden. Anders noem je dit maar gewoon "De Grote UGENT Verenigingengids".

Bericht: 
Jammer genoeg ontbreken ook de caféclubs zoals Ideefix en Club Confrater…

Reactie toevoegen