Doop is dope

De geur van het nieuwe academiejaar. Wanneer je de gangen van eender welk universiteitsgebouw bewandelt, ruik je het. Die vertrouwde geur van opwinding, angst, nieuwsgierigheid, alcoholadem en industrieel geconcentreerd schoonmaakmiddel. Nieuwe studenten betekenen vanzelfsprekend ook de start van een nieuw uitgaansseizoen. Studentenverenigingen van her en der kruipen uit de spelonken en nissen van de Overpoort en starten met hun queeste om een nieuwe generatie schachten te ronselen. Bij sommige studenten brandt het felle zonlicht op hun bleke huid. Die soort is dan ook het best te herkennen in de natuur door hun kenmerkende zonnebril. Een ander type dat je kan spotten in de Gentse wildernis is de ‘ik-moet-gaan-werken-maar-ik-heb-een-kater-student’. Te onderscheiden aan het warrige haar, de wallen onder de ogen en de ogen die je wazig aanstaren, waarschijnlijk omdat hij nog steeds dronken is en wanhopig probeert zich nuchter te gedragen. De laatste soort is wat moeilijker te herkennen, doordat je hen amper in het openbaar ziet verschijnen. Inderdaad, de bedkateraar, de student die een hele dag binnen blijft en pas ’s avonds weer buiten komt om een nieuwe kater te bemachtigen (uitzonderlijk zie je er wel eentje in de goot van de Overpoort).

 

Inderdaad, studenten zijn ware ailurofielen. Gun hen daarom eens een jaartje zonder negatieve mediaberichtgeving, alstublieft? Een tijdje geleden schreef Joël De Ceulaer een stuk in De Morgen waarin hij studenten aanraadt om zich niet te laten dopen. Ik zou u aanmoedigen om het stuk te lezen, maar ik zou het jammer vinden dat u enkele kostbare minuten van uw leven verspilt dus zal ik dat maar niet doen. Wat ik erg jammer vind aan het artikel, is het gebrek aan achtergrondkennis. De Ceulaer, overigens zelf nooit gedoopt bij een vereniging, weet waarschijnlijk niet eens wat een doop inhoudt. Misschien zou ik, een talenstudent, naar die analogie nog een artikel kunnen schrijven over kwantumchromodynamica. Wat vooral te betreuren is, is dat het jaar opnieuw start met negatieve berichtgeving over dopen alvorens het doopseizoen zelfs begonnen is. Enorm jammer, want waar blijft die berichtgeving over de leuke dingen die verenigingen organiseren? Waarom is er nooit een ‘het-doopseizoen-is-incidentloos-verlopennieuwsbericht’?

"Waar blijft die berichtgeving over de leuke dingen die verenigingen organiseren?"

 

Zelf ben ik meermaals gedoopt en over enkele weken ben ik voor de tweede en derde maal doopmeester. Het lezen van het artikel ervoer ik als een directe en open aanval op iedereen die ooit de beslissing heeft gemaakt zich bij een vereniging aan te sluiten, want schachten maken een domme beslissing en doopmeesters en presidia+ zijn ware tirannen. Ik betwijfel of De Ceulaer het Gents doopdecreet zelfs gelezen heeft. Tijdens de dopen van de studentenverenigingen wordt namelijk een strenge, strikte opvolging van dit decreet geëist. In het verleden is immers al gebleken dat het niet naleven hiervan leidt tot sancties.

 

U studeert aan de UGent dus u bent wel oud en matuur genoeg om zelf uw mening te vormen en eigen beslissingen te nemen. Ik ga u dus niet aan- of afraden om u te laten dopen. Ik ga u wel aanraden om te doen wat u zelf wil en u niet te laten bang maken door mediahorrorverhalen. Want om mijn motto en tevens de belangrijkste levensles te citeren: “You do you, girl!

 

0
Gemiddeld: 5 (10 stemmen)

Reactie toevoegen