Corona-Erasmus in Belgium

Het is ondertussen een veelbesproken problematiek: de coronacrisis heeft een impact op het mentale welzijn van studenten. Maar wat met studenten die op buitenlandse uitwisseling zijn in Gent, in een vreemd land zonder iemand te kennen?

We horen het langs alle kanten. De mentale gezondheid bij studenten heeft een dieptepunt bereikt. Door de COVID-19-pandemie blijft er van het Gentse studentenleven nog weinig over. Een wandeling langs de Graslei of eventjes coronaproof uitrusten in een van de cirkels op het Sint-Pietersplein. Veel meer valt er niet te beleven op dit moment. Al kan je meestal nog steeds terugvallen op je studiegenoten of andere vrienden die zich in Gent bevinden. 

Niet iedereen heeft die mogelijkheid. "Buitenlandse studenten kennen meestal nog niemand," zegt Damieta Rutters, voorzitster van Erasmus Student Network (ESN) Gent. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want een buitenlandse uitwisseling is de gelegenheid om interculturele contacten te leggen met mensen van over de hele wereld. Zo organiseert het ESN activiteiten met als doelpubliek de internationale studenten. "Onze evenementen zijn een manier om anderen te leren kennen."

Al blijkt dit niet evident in coronatijden. Het handjevol internationale studenten die zich in Gent bevinden, hebben ondanks de COVID-19-pandemie gekozen om op uitwisseling te gaan. "Het was mijn kans om aan de UGent te studeren. Ik heb ervoor gekozen om het risico te nemen," getuigt Maxime Zwartjes, die zelf sinds september in Gent verblijft en afkomstig is uit Noirt, een stad in het westen van Frankrijk. Alireza Tootoonchian, voorzitter van het Internationaal Konvent (de overkoepende organisatie van de twaalf internationale verenigingen aan de UGent) zag ook dat sommige van de buitenlandse studenten zich mentaal hadden voorbereid voordat ze naar België vertrokken. "Ze hebben mij verteld dat ze geaccepteerd hadden dat het coronatijden zijn en ze waarschijnlijk niet veel kunnen doen."

Zes maanden later wegen deze pandemie en haar gevolgen toch door op de internationale studenten. Net zoals bij de Belgische studenten voelen de meesten zich niet lekker in hun vel. Ook Maxime heeft het moeilijk met de huidige situatie: "Studeren was al een groot deel van ons leven. Nu ís het ons leven."

"Studeren was al een groot deel van ons leven, nu ís het ons leven"

Natuurlijk staan deze studenten er niet alleen voor. Het International Office van de UGent begeleidt hen met allerlei praktische zaken en organiseert een buddyprogramma per faculteit, waar Belgische en internationale studenten aan elkaar gekoppeld worden. Lore Ramon is een van deze buddy's binnen de faculteit Politiek en Sociale Wetenschappen. Zelf merkt ze op hoe lastig de studenten het hebben om in België hun weg te vinden. "De studenten hebben een zwaar eerste semester gehad. Ik hoorde zelfs van enkele studenten dat ze het tijdens de blok zo lastig hadden dat sommige onder hen niet naar de examens zijn geweest. Omdat ze mentaal zo diep zaten."

Als buddy probeert Lore de studenten bij te staan en een antwoord te bieden op al hun praktische vragen. Van vragen over de universiteit tot hoe ze het afval moeten sorteren volgens de Belgische regelgeving. Al verliep dat in het begin moeizaam, mede doordat alle communicatie verliep zonder elkaar ooit in levenden lijve te zien. "Het was moeilijk om mensen te bereiken. Ze kenden mij ook niet, omdat alles via chat gebeurde. Ergens vormde dat een drempel." Daarom hebben de buddy's samen besloten om op een coronaproof manier verschillende activiteiten te organiseren om zo de buitenlandse studenten toch de kans te geven om België beter te leren kennen. Want eens online afspreken is niet hetzelfde als een fysieke ontmoeting. "Door corona had iedereen al veel online meetings. Het was moeilijk om daar nog een bij te plannen. De gesprekjes die je hebt op een fysiek moment, heb je dan niet."

Denk eens aan hoe je de mensen die je kent, hebt leren kennen

Ook Maxime vindt de online-activiteiten als alternatief meestal maar niets. Zeker niet om nieuwe contacten te leggen. "Denk eens aan hoe je de mensen die je kent, hebt leren kennen. Je ontmoet hen doordat je samen met hen in de les zit, samen op café gaat of omdat ze vrienden van vrienden zijn. Nu gaat dat niet. Het is niet het leven dat ik normaal zou hebben op een Erasmus."

Maxime had voor hij arriveerde wel het geluk om al wat Belgische vrienden te hebben. En hij voelt zich in deze grote stad als Gent, zoals hij het zelf verwoordt, zeker welkom. "Mensen hier staan er direct voor open als ze horen dat ik Engels spreek."

0
Gemiddeld: 4 (1 stem)

Reactie toevoegen