Komt er een einde aan dit astronauten-bestaan?

Gentse Studentenraad en Rik Van de Walle bespreken aanpak van het nieuwe semester

Komt er een einde aan dit astronauten-bestaan, afgesloten van de buitenwereld en starend door het raam. Zwevend door de Melkweg, zijn die versoepelingen nog ver weg? Hieronder de enige juiste horoscoop, hoe haalt corona dit jaar je leven overhoop?

Hoe ziet komend semester eruit? Deze en andere vragen lagen op tafel tijdens de algemene vergadering van de Gentse Studentenraad. Rik Van de Walle was te gast en beantwoordde met plezier de vragen van onze studenten.

De vergadering begon met een hoopvol bericht. Als de cijfers blijven dalen, liggen er misschien versoepelingen in het verschiet. "Momenteel zitten we met een maximale bezetting van tien procent, enkel noodzakelijke practica kunnen doorgaan. Dat betekent dat er studenten zijn die nooit meer fysiek  naar de campus kunnen komen", stelt de rector. "Als we de versoepelingen doorvoeren, gaan we over naar een bezetting van twintig procent. Vanaf 22 maart is het dan mogelijk om terug on campus lessen te organiseren. Zo krijgt elke student de kans om tenminste een keer per week terug naar de campus te komen", vult hij verder aan. 

Vaccinatieplicht 

Het rijk der vrijheid is in zicht, maar de weg is nog lang. In de samenleving is er bijvoorbeeld veel aarzeling over de vaccinaties. Kan de universiteit vaccinaties verplichten of studenten weigeren die zich niet laten vaccineren? "De universiteit is niet van plan om vaccinaties te verplichten of studenten de toegang tot de aula's te ontzeggen. Ik vind dat een ingrijpende beslissing die mijn rectorale bevoegdheid ver te boven gaat. Enkel het parlement heeft voldoende legitimiteit om vaccinaties te verplichten", vertelt de rector. "De virologen vertellen mij dat een vaccinatieplicht sowieso geen goed idee is. Als je iets verplicht, zaai je nog meer twijfel. De intrinsieke motivatie daalt en de achterdocht neemt toe."

"Enkel het parlement heeft voldoende legitimiteit om vaccinaties te verplichten" – Rik Van de Walle 

Never waste a good crisis, ook voor de universiteit Gent?  "Vorig jaar heeft iedereen bijgeleerd", vertelt Rik Van de Walle. "De manier waarop we radicaal zijn omgeschakeld naar volledig online onderwijs is ronduit spectaculair. Ik ben geregeld ontroerd als ik denk aan hoeveel veerkracht onze universiteit getoond heeft. We zullen de positieve evoluties behouden. Bijvoorbeeld, in bijna elk auditorium is er nu opnametechnologie beschikbaar. Na corona zullen we deze middelen blijven gebruiken", zegt de rector. Hij merkt wel op dat een les ook een sociaal aspect heeft. Lessen in het aditorium zullen dus niet zomaar verdwijnen. 

Oude mannenpraat 

Sommige mensen zien de toekomst somber, ze spreken over 'een verloren coronageneratie'. Ze beweren dat de examens makkelijker zijn en de diploma's minderwaardig. De rector veegt het idee van 'een verloren generatie' meteen van tafel. "Neen, dat is oudemannenpraat", beweert hij met klem. "Dit jaar leren studenten omgaan met moeilijkheden en onzekerheid, ze leren ondanks tegenslagen toch overeind te blijven. Dat is een troef die hun voorgangers niet hebben."

"Dit jaar leren studenten omgaan met moeilijkheden en onzekerheid" – Rik Van de Walle 

Rik Van de Walle bestrijdt fel het idee dat de diploma's van de huidige studenten minderwaardig zijn. "Op grond van de opkomstcijfers, de algemene slaagpercentages en de slaagpercentages van de eerstejaars hebben we besloten dat de resultaten inderdaad hoger liggen. Dit is te wijten aan het harde werk van de studenten, bij gebrek aan alternatieven hadden ze meer tijd voor hun studies", vertelt hij. Als afsluiter geeft de rector graag nog het volgende mee aan studenten: "Hou vol, geloof in jezelf en droom van de toekomst."

0
Gemiddeld: 4 (1 stem)

Reactie toevoegen