West-Vlaanderen krijgt met UBrugge eindelijk eigen universiteit

Eindelijk is het zover: vanaf volgend jaar heeft elke Vlaamse provincie een eigen universiteit. Achterloper West-Vlaanderen biedt met de UBrugge een antwoord op de groeiende vraag van de bevolking die niet meer naar Gent wil emigreren.

Tot nu toe had de provincie aan de zee alleen maar hogescholen en enkele kolonies van andere universiteiten. Zo zag KU Leuven een opportuniteit in de provincie en installeerde ze campus Kulak in Kortrijk, maar ook badstad Oostende en historische centrumstad Brugge konden niet ontsnappen aan de Leuvense macht. Onze Gentse universiteit is ook niet onschuldig: een campus in Kortrijk voor industriële ingenieurs was een duidelijke poging om de West-Vlaamse markt in te palmen.

Om die – in hun woorden – exodus tegen te gaan, beslisten enkele West-Vlaamse professoren en politici de handen in elkaar te slaan. Het idee kwam er nadat onlangs een document uit 1465 gevonden is in een kelder. Het gaat om een nooit eerder geziene ordonnantie waarin hertog van Bourgondië Filips de Goede net voor zijn dood bepaalde dat de Breydelstad een eigen universiteit moest oprichten naar het model van de universiteiten die al bestonden in Oxford en Bologna. Naar zijn mening was dat nodig om de status van de stad te verhogen en mensen op te leiden zodat ze konden dienen in zijn administratie.

Na zijn dood geraakte de ordonnantie helaas in de vergetelheid. Nu wordt, een half millennium later, die dus eindelijk tot vervulling gebracht. J. De Molen, een van de aanhangers van het project, zegt blij te zijn met de evolutie. "Eindelijk wordt een geschiedkundig onrecht rechtgezet. Brugge is altijd een bloeiende stad geweest die het recht heeft op een eigen universiteit die even groot is als die van Gent. Waarom moet iedereen altijd naar daar trekken om te studeren? Wij hebben ook oude gebouwen en slimme mensen!" 

Niet alleen het geschiedkundige argument speelde mee in de oprichting van de universiteit. Ook de huidige braindrain uit West-Vlaanderen richting andere Vlaamse steden als Gent en Leuven werd meermaals als argument aangehaald. Een universiteit zou volgens de mensen die het project steunen betekenen dat jongeren gewoon in hun eigen provincie kunnen blijven. Ook voor Gent zou het project volgens de sympathisanten goed uitkomen. "Het was dit of een invasie!" getuigde een aanhanger die liever anoniem blijft.

Naast de klassieke opleidingen zoals recht en wetenschappen, zal de nieuwe universiteit ook enkele unieke opleidingen aanbieden. Zo zal je er een aparte master Brugse geschiedenis kunnen volgen en de UBrugge zal een opleiding Taal- en Letterkunde West-Vlaams aanbieden. Ook komt er voor het eerst een academische opleiding toerisme. De woordvoerder van de universiteit, Gerrit Callewaert, noemt het een "unieke kans om de grootste troef van de stad in de verf te zetten". Op de vraag of de opleiding zou focussen op het aantrekken of afstoten van toeristen, wilde hij niet antwoorden. 

De grote opening van de universiteit zou in september 2025 plaatsvinden. Een precieze datum voor de opening is nog niet bekend, maar volgens enkele insiders zou de universiteit de deuren openen met de slogan 'durf eens peizen'.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen