UGent beperkt verblijfsduur in studentenhomes

Vanaf volgend academiejaar verscherpt UGent de toelatingsvoorwaarden om een kamer te kunnen huren in een van de studentenhomes. Daarmee hoopt de universiteit meer studenten die voor het eerst een kamer aanvragen een kans te geven.

Hoe zit het vandaag?

Wanneer je een kamer in een studentenhome aanvraagt, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. De huidige regeling stelt dat je voor minstens 27 studiepunten ingeschreven moet zijn voor één of meerdere diplomacontracten aan de UGent. Hierop is een uitzondering voorzien voor laatstejaarsstudenten. Bovendien moet je in aanmerking komen voor een Groeipakket, de opvolger van het kinderbijslagsysteem, en mag je niet ouder zijn dan 24 jaar op het moment dat het huurcontract ingaat. Daarnaast kan je geen kamer meer aanvragen als je al een masterdiploma behaald hebt.

"Jaarlijks komen er zo'n 500 kamers vrij of ongeveer 30% van het totale aanbod," vertelt Stephanie Lenoir, woordvoerster van de UGent. De 105 flats in home Heymans zijn hierin niet meegerekend omdat de toelatingsvoorwaarden daar helemaal anders zijn dan bij de andere homes.

Om de 500 kamers die jaarlijks vrijkomen te verdelen, gelden een aantal regels. Zo krijg je voorrang indien je het jaar ervoor al een kamer huurde en nog aan alle voorwaarden voldoet. Ook beurs- en generatiestudenten hebben een voetje voor in de verdeling. De voorrangsregels hebben een duidelijke motivering. "Het aanbod op de Gentse huurmarkt voor studenten met weinig financiële middelen is beperkt, en studenten die starten met hun studieloopbaan beschikken vaak niet over een netwerk en kennen de huurmarkt onvoldoende," legt Lenoir uit.

Vanaf volgend academiejaar

De bestaande regels blijven en er komt een bijkomende voorwaarde. Het aantal jaar dat een student in een home kan verblijven, wordt vanaf academiejaar 2024-2025 beperkt tot de duur van de opleiding volgens het modeltraject plus één jaar. Lenoir legt uit dat het extra jaar als marge dient voor studenten die langer over hun opleiding doen of heroriënteren.

De UGent schat dat de nieuwe maatregel voor een 70-tal nieuwe studenten plek zal vrijmaken

In geval van heroriëntatie wordt de tijd die je al hebt doorgebracht in een home in mindering gebracht van je verblijfskrediet, en dat geldt ook voor studenten die in hun tweede jaar of later in hun studies een kamer aanvragen. Voor schakelstudenten geldt de duur van het schakelprogramma plus de masterjaren plus één jaar als maximale verblijfsduur. Volg je twee opleidingen tegelijkertijd, dan berekent de universiteit je krediet op basis van het langste modeltraject van je twee opleidingen.

Een noodzakelijk kwaad

Laura Sondakh, vicevoorzitter van de Gentse Studentenraad, geeft in een reactie aan dat ze ontevreden is over de maatregel. "We werden betrokken in het overleg, maar daar werd duidelijk dat 'geen limiet' niet tot de mogelijkheden behoorde." De voorkeur van de studentenvertegenwoordigers ging daarom uit naar een maximumtermijn, eerder dan naar het plan van een leeftijdsgrens. "Aangezien ons werd voorgehouden dat dit een noodzakelijk kwaad is, hebben we ervoor gekozen om te pleiten voor de maatregel die ons het minst slecht leek", legt Sondakh uit.

"We werden betrokken in het overleg, maar daar werd duidelijk dat 'geen limiet' niet tot de mogelijkheden behoorde" - Laura Sondakh (GSR)

Sondakh betreurt dat de toegang tot de studentenhomes verscherpt zal worden. "We geloven sterk in de sociale functie van de homes, en we denken dat de garantie op stabiliteit doorheen de hele studieloopbaan een positieve invloed kan hebben op je studieresultaten."  De plafonnering is gelukkig niet van gewapend beton. Studenten die omwille van ziekte of een moeilijke thuissituatie langer over hun opleiding doen dan het modeltraject plus één jaar, kunnen een uitzondering aanvragen bij de Sociale Dienst. Sondakh hoopt dat deze uitzondering de impact voor de getroffen studenten zal beperken.

De UGent schat dat de nieuwe maatregel voor een 70-tal nieuwe studenten plek zal vrijmaken, bovenop de 500 kamers die gemiddeld jaarlijks vrijkomen. Dat de kotenmarkt met een krapte kampt, hoeft geen betoog, maar Sondakh haalt nog een bijkomend element aan dat meegespeeld kan hebben in de beslissing. "We denken dat de nood om extra kamers vrij te maken onder andere te wijten is aan tekortschietende planning van de universiteit." Ze haalt hierbij twee strepen door de rekening van de UGent aan. Tijdens de renovatie van home Boudewijn vallen er een aantal plekken weg en daarnaast is er de verwachte stijging van de studentenaantallen.

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen