Inhaalexamens als reddingsboei voor overlappende examens

Slapeloze nachten, angstzweet, aanhoudende stress... De blok en examens komen er weer aan en de Gentse studenten zullen het geweten hebben. Maar wat kan je doen als meerdere examens overlappen?

Overlappingen in de examenperiode

Ten laatste op 1 december 2023 werd het definitieve examenrooster voor alle studenten aan de Universiteit Gent bekendgemaakt. Daarbij zullen er waarschijnlijk een aantal studenten gemerkt hebben dat er examens op dezelfde dag of zelfs op hetzelfde moment ingepland staan. Dat komt vooral voor bij studenten die een geïndividualiseerd traject, ook wel een GIT-traject, volgen. Dan volgt een student geen modeltraject en neemt die vakken op uit meerdere jaren. Daardoor bestaat er natuurlijk een grotere kans dat er examens dicht op elkaar vallen, of zelfs overlappen. Ook studenten die keuzevakken volgen, krijgen te maken met overlappende examens. Gelukkig zijn hier oplossingen voor. Je kan namelijk een aanvraag indienen om een inhaalexamen te doen, maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk?

Ook studenten die keuzevakken volgen, krijgen te maken met overlappende examens. Gelukkig zijn hier oplossingen voor.

Voorwaarden voor een inhaalexamen

Of je al dan niet in aanmerking komt voor een inhaalexamen, hangt af van hoeveel tijd er tussen de aanvang van beide examens zit. Als je twee examens gepland hebt op dezelfde dag, heb je recht op een inhaalexamen. Ook wanneer je 's avonds een examen hebt gehad en er de dag erna 's ochtends al een examen gepland staat, kan je beroep doen op een inhaalexamen. Daarnaast zijn er nog een aantal scenario's waarbij een student recht heeft op een inhaalexamen, bijvoorbeeld wanneer je ziek bent of een ongeval gehad hebt en dus niet in staat bent om deel te nemen aan het gewone examen. Ook bij een overlijden tijdens de examenperiode, als je naar de rechtbank moet of bij andere vormen van overmacht kan je je registreren voor een inhaalexamen. Je bent wel verplicht om voorrang te geven aan het opleidingsonderdeel uit het laagste modeltrajectjaar of aan het verplichte vak. Ook moet je het inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode afleggen en mag het niet vallen op de dag waarop je al een ander examen hebt.

Procedure

Hoe je je kan inschrijven voor het inhaalexamen, hangt af van je faculteit. Voor Charlotte Hutsebaut, masterstudente criminologie, verliep alles via de applicatie absent.ugent.be. "Eigenlijk was het heel gemakkelijk. Ik moest gewoon de reden voor mijn afwezigheid, de datum, het vak en de verantwoordelijke lesgever invullen en mijn examenrooster in bijlage toevoegen. Dan werd de prof automatisch gecontacteerd en werd het inhaalexamen voor mij ingepland." Enkel voor de faculteiten PPW, LW, BW en RE verloopt alles via de applicatie Absent. Voor de PSW-studenten verloopt de registratie ook via een andere online tool die je kan terugvinden op de infosite van de faculteit. Bij de faculteiten GE, EB, EA, WE, FW en DI moet je net wel zelf de verantwoordelijke lesgever en het examensecretariaat of de facultaire studentenadministratie op de hoogte brengen van je afwezigheid. De prof zal dan voor jou een inhaalexamen inplannen.

0
Gemiddeld: 3 (1 stem)

Reactie toevoegen