Prof Préféré: Koen Wylin

Koen Wylin is professor aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte waar hij onder andere Latijnse taalbeheersing doceert. Daarnaast probeert de classicus zijn passie voor de taal ook door te geven aan pubers in het middelbaar.

Welke Romeinse god zou u eens willen zijn?

"Bacchus! (lacht) Nee, ik kies toch voor Janus (god van het begin en het einde, red.). Ik denk dat Janus de mensen wat meer zou kunnen inspireren. Om zaken en problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en zo het eigen gelijk te relativeren. Zowel de wereld als de medemensen zijn niet louter zwart-wit, een mooie boodschap, niet?"

Wat is uw tip aan alle studenten Latijn wanneer iemand hen weer meedeelt dat ze een dode taal studeren?

"Je zou kunnen beginnen met het argument dat Latijn verre van een dode taal is, omdat het de basis vormt van veel latere Europese culturen. Veel studenten kiezen voor de richting simpelweg omdat Latijn een boeiende en leuke taal is om te leren."

Kunnen we volgens u nog iets leren van de leefwijze van mensen uit de klassieke oudheid?

"Er zijn alleszins al heel wat dingen waar we geen voorbeeld aan mogen nemen. De slavernij, hygiëne en eetgewoonten zou ik nu niet direct inspirerend willen noemen. Als classicus vind ik niet dat we nu allemaal Bart De Wever-gewijs in volle bewondering moeten staan voor wat ze daar allemaal uitspookten. Als er één iets is, waar we wel meer een voorbeeld aan mogen nemen, is dat de manier waarop buitenlanders relatief gemakkelijk werden opgenomen in de Romeinse samenleving."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen