"Het studentencentrum is in opbouw"

De diensten van de UGent zijn versnipperd over de hele stad. Daarom stelt de Gentse Studentenraad een studentencentrum voor dat zal functioneren als centrale hulpdienst. Ilian Sales Segarra, de beleidsverantwoordelijke voor het project, legt uit. 

Waarom vindt de GSR het belangrijk dat er een fysiek studentencentrum komt?

"Er zijn voor ons vijf hoofdredenen waarom het Studentencentrum belangrijk is. Ten eerste zou het centrum de individuele hulpdiensten voor studenten bekender kunnen maken. De tweede reden sluit hierop aan, als er één gebouw is, moeten studenten namelijk niet meer op verschillende campussen zoeken naar een hulpdienst, maar kunnen ze telkens terecht op één adres. Ten derde zou het gebouw een verwelkomend karakter moeten hebben voor studenten. Dat zou de drempel om hulp te zoeken verlagen, in het bijzonder voor problemen die nog steeds in de taboesfeer zitten. Verder schept het de mogelijkheid om efficiënter doorverwezen te worden naar de dienst waar de student nood aan heeft. Tot slot is de grotere toegankelijkheid van een centraal centrum een voordeel voor mensen met een functiebeperking. Voor hen is het sowieso moeilijker om Gent af te struinen op zoek naar hulp, dus willen we de tocht naar hulp zo vlot mogelijk maken."

Welke diensten zouden volgens jullie allemaal in dit centrum aangeboden moeten worden?

"Dat is een behoorlijk lijstje! Onder andere de Studieadviseurs en Studentenpsychologen, maar ook het Aanspreekpunt student & functiebeperking zouden er terecht kunnen. Verder zou er ook plaats kunnen zijn voor de studentenartsen, de Jobdienst, de Sociale Dienst en diensten voor uitwisselingsprojecten. Trustpunt zouden we ook minstens gedeeltelijk naar het studentencentrum willen brengen, en tenslotte een dienst voor ICT-hulp."

"Volgens de huidige planning zouden de eerste diensten aan de start van volgend academiejaar naar het centrum verhuizen."

Jullie publiceerden in 2020 voor het eerst een standpunt over dit onderwerp, zijn er ondertussen al concrete plannen? 

"Het studentencentrum is in opbouw. Er wordt regelmatig samengezeten met alle betrokken directies. Volgens de huidige planning zouden de eerste diensten aan de start van volgend academiejaar naar het centrum verhuizen. Het academiejaar erna volgt de volwaardige opening."

Hoe reageerden de beleidsvoerders van de UGent op jullie voorstel?

"Ze erkennen onze noden en het standpunt van de GSR komt sterk overeen met de richting waarin het Studentencentrum nu aan het bewegen is. Er komen mogelijks zelfs nog extra diensten bij."

Waar zal het centrum zich bevinden? 

"Het zal ter hoogte van Sint-Pietersnieuwstraat 47-49-51 komen. Dat is de plaats waar nu al even hekken op straat staan tussen de Brug en de Boekentoren. Hiervoor worden twee gebouwen gerenoveerd en wordt een nieuwbouw geplaatst."

Kunnen studenten zelf een steentje bijdragen aan de oprichting van het centrum? 

"Nu nog niet. Vlak voor de officiële opening komt er wel een rondvraag bij studenten om te peilen naar eventuele suggesties en om na te gaan of zij zich er thuis zouden voelen. Ook hoop ik dat ik studenten kan betrekken bij de vorming van de nieuwe site om de verschillende diensten online ook toegankelijker te maken."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen