UGent Translate: hoe ziet Ufora eruit voor Erasmusstudenten?

UGent zet volop in op internationalisering en omdat de gemiddelde Erasmusstudent die naar Gent komt geen Nederlands spreekt, moet de UGent ook in het Engels communiceren. Krijgen de internationale studenten dezelfde berichten voorgeschoteld of niet?

Je kent het waarschijnlijk van Ufora of de mailtjes die de rector tijdens de coronacrisis gretig rondstuurde, het zinnetje "English version below". De UGent profileert zich als een internationale universiteit die niet alleen Erasmusstudenten, maar ook buitenlandse onderzoekers en lesgevers aantrekt. Die spreken meestal geen Nederlands, dus moet alle informatie in een andere taal beschikbaar zijn die voor meer mensen verstaanbaar is. Al snel kom je dan uit op Engels. Elke webpagina van de UGent heeft in principe rechtsboven een link met 'English homepage' of 'English version' voor onze niet-Nederlandstalige medestudenten en lesgevers. 

De UGent pakt zelfs op zijn Nederlandstalige pagina's graag uit met de 73 Engelstalige masters en de meer dan 7000 internationale studenten die elk jaar naar Gent afzakken om hier hun Erasmus te voltooien. In totaal studeren er ongeveer 50.000 studenten aan de universiteit, dus de internationale studenten zijn geen kleine groep.

Blijkbaar hebben buitenlandse studenten geen nood aan nieuws of een agenda, maar wel aan een 'University Life'-pagina

We beginnen, zoals iedereen die voor het eerst de UGent opzoekt, op de homepage, of thuispagina voor wie het graag in het Algemeen Nederlands heeft. Het eerste wat opvalt, is dat de pagina's eigenlijk geen vertalingen van elkaar zijn. Sommige stukken komen zeker overeen, maar het is meteen duidelijk dat de pagina's zich tot een ander doelpubliek richten. 'Over de UGent' wordt 'About us' en blijkbaar hebben buitenlandse studenten geen nood aan nieuws of een agenda, maar wel aan een 'University Life'-pagina. Logisch wel, want de meeste inkomende Erasmusstudenten willen waarschijnlijk liever weten waar ze terecht zullen komen en wat daar te doen is dan wanneer de volgende lezing over beheksing en bezetenheid in Afrika zal plaatsvinden (7 november, voor de geïnteresseerden). De UGent benadrukt op de Engelstalige site ook dat de universiteit het goed doet op verschillende rankings en dat ze in 1817 opgericht is, vermoedelijk omdat dat extra grandeur geeft.

Buitenlandse studenten krijgen als ze op 'University Life' klikken meteen het kostenplaatje van het leven in België te zien. Het lijkt meer een afschriktechniek dan een uitnodiging om naar Gent te komen. Verder krijgen ze specifieke uitleg over huisvesting voor uitwisselingsstudenten. Ook de studentenresto's, fietsen en transport of praktischere zaken zoals studentenjobs en belastingen krijgen er een plaatsje. Die info is misschien ook interessant voor Nederlandstalige studenten, maar die moeten langer zoeken om een antwoord op hun vragen te vinden.

Wat met de faculteiten?

Naast de algemene homepage van de universiteit, heeft elke faculteit zelf ook een eigen pagina. De faculteit Letteren en Wijsbegeerte, dankzij alle talenopleidingen wel een trekpleister voor uitwisselingsstudenten en buitenlandse lesgevers, heeft ook een aparte pagina voor uitwisselingsstudenten. Daarop staat meteen duidelijk dat je geen Nederlands moet kennen om de lessen te volgen, waarschijnlijk een opluchting voor menig niet-Nederlandstalige student. Ook aan zogenaamde degree students en het personeel wordt een pagina toegewijd op de Engelstalige site.

De faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen pakt haar site dan weer anders aan. Haar Engelstalige homepagina is duidelijk enkel voor uitwisselingsstudenten bedoeld. Eén van de vier gelinkte pagina's, 'all you need to know as a student', is dan nog eens alleen in het Nederlands beschikbaar. Want ja, iemand die geen Nederlands spreekt, heeft natuurlijk geen hulp nodig om wegwijs te worden aan de UGent. De site is ook duidelijk, als je geen B2-certificaat voor Engels kan voorleggen, kom je er niet in.

De faculteit Diergeneeskunde is duidelijk meer gewend aan internationale studenten. De site richt zich niet alleen tot undergraduate students, de bachelor- en masterstudenten dus, maar ook tot postgraduate students, dat zijn studenten die al een diploma hebben, maar naar Gent willen komen voor een stage of voor extra opleidingen. Diergeneeskunde kijkt dus verder dan de Erasmusstudenten en probeert ook internationale studenten aan te trekken om naar Gent, of liever Merelbeke, te komen.

Iemand die geen Nederlands spreekt, heeft natuurlijk geen hulp nodig om wegwijs te worden aan de UGent

Iedereen die aan de UGent studeert, krijgt vroeg of laat wel eens te maken met Ufora. Ook daar zou alle info die ook internationale studenten aangaat in het Engels beschikbaar moeten zijn. Uit empirisch onderzoek van de redactie (een redacteur heeft hun eigen Uforapagina eens doorgenomen) blijkt dat dit zeker niet altijd het geval is. Enkele aankondigingen waren enkel in het Nederlands beschikbaar, zelfs als ze misschien interessant zouden kunnen zijn voor andere studenten, bijvoorbeeld een pagina om een mentor aan te vragen of om steward te worden in de faculteitsbibliotheek. Andere aankondigingen waren dan weer alleen in het Engels beschikbaar, waarschijnlijk omdat degene die ze geschreven heeft geen Nederlands machtig is. Een voorbeeld is een bericht over een summerschool in Colombia.

Ten slotte is er nog Oasis, het administratieve kleine broertje van Ufora. Op Oasis is alles gewoon vertaald, behalve het rubriekje 'choice of study', waar je als je doorklikt enkel Nederlands te zien krijgt. Al bij al dus geen slecht resultaat, al kan je je afvragen waarom er dan één rubriek niet vertaald is.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Not all of the international students are exchange students. Some of those 7,000 people are pursuing their degree studies like masters or PhD.

Bericht: 
De faculteit PPW biedt geen Engelstalige masterprogramma's aan, dus je enkel info voor Erasmus studenten. Undergraduate degrees zijn basis diploma's zoals een Bachelor. Vanaf een Master spreekt men over postgraduate.

Reactie toevoegen