De rechtvaardige (ex-)rechtenstudent

Waarom kiest iemand voor de opleiding rechten? Wel, voor Chiara Kerckhof was het onder andere de autonomie die de richting uitstraalt. Een rechtenopleiding vormt je tot een welbespraakt individu met een oplossingsgerichte mindset. De teerling was geworpen en Chiara baande zich al snel een weg richting campus Aula.

Wacht, is dit een dertien-in-een-dozijninterview met een rechtenstudent? Nee, helemaal niet. Zo won Chiara onlangs nog twee scriptieprijzen – en dat doen weinigen haar na – met haar masterproef over waarheidsvinding in het burgerlijk proces. Dat houdt in dat partijen in een burgerlijk proces de feiten in alle volledigheid en waarheid aan de rechter moeten presenteren. Alleen blijkt deze waarheids- en volledigheidsplicht niet te bestaan in het Belgische procesrecht. En dat is waar het schoentje wringt.

Wat Chiara vooral aantrok tot haar onderwerp, is de relevantie ervan. Zo is er de afgelopen decennia een duidelijke verschuiving merkbaar waarbij burgers rechtvaardigheid in een rechtszaak boven winstbejag lijken te verkiezen. De algemene opinie lijkt dus veranderd, is het aan de wetgeving om bij te benen.

Als vervolgopleiding koos Chiara voor sociologie, waar ze de sociale ondertonen van het recht verder hoopt uit te spitten. Die lijn wil ze ook doortrekken in haar toekomstige job, waarbij ze een meerwaarde wil betekenen voor sociaal kwetsbare groepen. Noem het zweverig en idealistisch, maar volgens Chiara heb je dat net nodig om een dergelijke job uit te oefenen. Toch wel een verfrissing in de anders zo nuchtere rechtenwereld.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen