UGent opent toch een heksenjacht

Ann Buysse, decaan aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, liet weten geen heksenjacht te willen. Toch houden verschillende heksen aan onze universiteit wel degelijk hun hart vast. Kunnen we van een heksenjacht spreken?

Toen publiek werd gemaakt dat professor Mattias Desmet zijn controversiële boek doceerde, en hij volgens bepaalde studenten intolerant bleek voor andere visies dan de zijne, reageerden verschillende functionarissen sussend op de kritiek. Er volgt een onderzoek, maar er mag geen sprake zijn van een heksenjacht, aldus decaan Ann Buysse

Uit getuigenissen die Schamper mocht ontvangen blijkt dat er wel degelijk sprake is van een heuse heksenjacht. Verschillende professoren, die zich naast hun positie ook begeven in de donkere praktijken van hekserij en andere occulte magie, lieten al weten ongerust te zijn door dit 'nieuwe normaal'. 

Wilhelmina Buyckhout, professor aan de faculteit geneeskunde, geeft aan geschokt te zijn dat de autonomie van proffen voor het bepalen van de inhoud van hun vakken in twijfel wordt getrokken: "Dit kan toch niet zijn? Ieder die zich van het dominerende en verstikkende pad van de strikte wetenschap begeeft, wordt op de brandstapel gesmeten. Volledig figuurlijk natuurlijk, maar zo voelt het wel aan."

"Ieder die zich van het dominerende en verstikkende pad van de strikte wetenschap begeeft, wordt op de brandstapel gesmeten." – professor Buyckhout

"Ik leg mij niet neer bij de hedendaagse trend van groupthink. Ik zal in mijn vak 'Inleiding tot de anatomie' de fundamenten van de frenologie en de humores blijven doceren. In mijn praktijklessen zullen studenten nu eenmaal in contact komen met andere invalshoeken, en zullen ze blijven leren dat de gemoedstoestand van de mens bepaald wordt door hun lichaamssappen. Mag dat nog?" De faculteit liet, na honderden klachten, al weten een onderzoek te beginnen naar de lessen van professor Buyckhout, maar kan niet garanderen dat er aanpassingen zullen volgen. 

Ook andere lesgevers kwamen naar voren. Prof. dr. Gilherda Smog doceert 'Beginselen van de sociale psychologie', en staat ook aan het hoofd van een onderzoeksgroep. "En wat dan nog dat ik mijn doctoraatsstudenten met spreuken alle vrije wil afneem en ze tot mijn persoonlijke dienaars maak? Ze hebben toch zelf gekozen om onderzoeker te worden? Dan moet je niet klagen dat het allemaal wat moeilijk wordt! Een beetje ambitie mag toch nog gevraagd worden?" Professor Smog werd ondanks kritieken van mensenrechtenorganisaties en de weggeknepen zielen van haar onderzoekers onlangs nog gepromoveerd. 

"Ze hebben toch zelf gekozen om onderzoeker te worden? Dan moet je niet klagen dat het allemaal wat moeilijk wordt!" – professor Smog

Aan de faculteit Wetenschappen vinden we professor Kornelia Rubius. Zij staat al enkele jaren op gespannen voet met de internationale gemeenschap binnen haar vakgebied, de plantenkunde. "Die meute begrijpt de alchemistische potenties van mandragorawortel nu eenmaal niet, hé. Spijtig." Rubius vreest ook binnen haar faculteit voor oneerlijke sancties. "Ja, het is al eens gebeurd dat zo'n student een vinger of voet verliest. Ik kan er toch ook niet aan doen dat die zo lekker zijn in de soep? Moet ik daarvoor op de vingers getikt worden?" Dat zulke daden in andere contexten tot ontslag en erger zouden leiden, wuift de professor weg met een griezelige lach. "Ontslag? Dat is wel heel extreem, vind je niet? Daarnaast, ik heb genoeg connecties aan de top van de universiteit zodat dat nooit zou gebeuren. Neen, de echte heksenjacht zit hem in het feit dat wij plots een minimum aan verantwoording zouden moeten afleggen. Dat is toch niet normaal?"

Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen