"Sommige mensen denken dat we een acteeropleiding zijn"

De soap tussen Johnny Depp en Amber Heard onderzoeken ze niet. Dans, theater en toneel gelukkig wel. Maak kennis met S:PAM! 

Christel Stalpaert is professor aan de vakgroep kunstwetenschappen. Met haar eerstebachelorvak 'Geschiedenis van het modern theater' maakt ze studenten warm voor de wereld van het theater. Daarnaast is ze samen met Bram Van Oostveldt directeur van de onderzoeksgroep S:PAM.  

Gloria Khetchoumian

Wat is S:PAM?  

"S:PAM, een acroniem voor 'Studies in Performing Media and Art', is een onderzoeksgroep binnen de vakgroep kunstwetenschappen. Studenten en onderzoekers doen er onderzoek naar theater, dans en mediakunsten. Tijdens hun opleiding kunstwetenschappen kunnen studenten kiezen voor de major 'podium- en mediakunsten'. Studenten die voor deze major kiezen, komen bij ons terecht. Sommige mensen denken dat we een acteeropleiding zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. We doen academisch onderzoek en leiden professionele kunstwetenschappers op."

Waar gaat jullie onderzoek over?  

"Onze aandacht gaat voornamelijk naar theater, dans en mediakunsten, vaak wat betreft hun relatie met maatschappelijke onderwerpen zoals ecologie, technologie en geschiedenis. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar hoe theater therapeutisch kan werken bij vluchtelingen. Of we onderzoeken hoe kunstenaars mensen meer bewust kunnen maken over de klimaatproblematiek. Het is een van de talloze voorbeelden van hoe kunst, wetenschap en samenleving met elkaar verbonden zijn."

Hoe gaan jullie om met dekolonisatie?  

"Wij leveren bijzondere inspanningen rond dekolonisatie. Zelf doceer ik het eerstebachelorvak 'geschiedenis van het moderne theater'. Dit vak biedt een historisch overzicht van de West-Europese theatervernieuwingen van 1870 tot pakweg 1950. Ik cultiveer zeer bewust een alerte houding met betrekking tot bepaalde patriarchale, imperialistische, koloniale en eurocentrische denkkaders waarbinnen de kunstenaars van die tijd werkten. Het is bijvoorbeeld zeer belangrijk om de koloniale context aan te geven waarbinnen Antonin Artaud het Balinese danstheater aanschouwde, namelijk de context van de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1931." 

Een dekolonisatietraject betekent meer dan de meubels wat herschikken en herdecoreren

"Ook in het vak 'repertoirestudie van het theater' doorloopt de student een dekolonisatietraject. Dit vak betekent meer dan 'de meubels wat herschikken en herdecoreren'. Het vraagt meer dan een paar gastcolleges over 'hiaten' in het curriculum. Het betekent studenten kritisch laten nadenken over de machtsmechanismen die deel uitmaken van ons denken, onze archieven en onze canon, en vanuit dit besef diverse perspectieven en kennissystemen aan bod laten komen. Niet zelden betrek ik kunstenaars in een langer workshoptraject om de studenten dat bredere perspectief ook daadwerkelijk aan te bieden."

0
Gemiddeld: 4 (1 stem)

Reactie toevoegen