Schamper Times

Nieuws uit de studentenvertegenwoordiging

De UGent luistert naar haar studenten. Een aantal aanpassingen werden gedaan die het leven van studenten verbeteren, of toch op zijn minst vergemakkelijken.

FRiS naar de les

De Facultaire Raad van Ingenieursstudenten (FRiS) heeft een mobiliteitsenquête gehouden onder de Gentse studenten, waaraan meer dan achthonderd studenten deelnamen. Door deze enquête volgde er een samenwerking met de bedrijven die op campus Ardoyen staan, met andere woorden, het Technologiepark in Zwijnaarde dat de faculteit Ingenieurswetenschappen huist. Deze campus kampt al jaren met moeilijke bereikbaarheid; het Technologiepark ligt op 6 km van het centrum van Gent, er rijdt geen tram naartoe en de campus zelf heeft slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit is natuurlijk een probleem voor de steeds groeiende faculteit. Daarom werd na overleg met deze bedrijven beslist om een shuttlebus in te plannen tussen campus Ardoyen en station Gent-Sint-Pieters. Deze is beschikbaar voor de studenten aan € 25,4 per semester en biedt daarmee een goede optie voor de relatief onbereikbare campus.

Budget? Geen verlet!

Al jaren wordt van doctoraatsstudenten verwacht dat ze in het kader van hun doctoraat naar lezingen, congressen en andere onderzoeksgerelateerde evenementen gaan. Nu heeft de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO), het UGent-orgaan dat zich bezighoudt met de uitwerking en implementatie van het facultaire onderzoeksbeleid, er aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor gezorgd dat doctorandi ook effectief een vast budget krijgen om deze evenementen bij te wonen. Voorheen was dit meer afhankelijk van het inkomen van de doctoraatsstudent zelf. Dit is echter niet eerlijk noch inclusief, en daarom wordt de bedeling van deze budgetten aan de Blandijn over een andere boeg gegooid. Voorlopig komt dit vast budget er enkel aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, maar er wordt centraal bekeken of dit ook op andere faculteiten kan doorgevoerd kan worden.

Stiltekamer

Aan campus Dunant heeft de Universiteit Gent haar eerste stiltekamer ingericht. Deze stiltekamer is een prikkelvrije ruimte waar je terecht kan om te bidden of te mediteren, te ontprikkelen, te bezinnen, of tot rust te komen. De kamer staat ook ter beschikking voor mensen met een beperking of zij die een rustgevende plek zoeken om een boek te lezen. De gordijnen die in de kamer ophangen creëren kleinere hokjes die ervoor zorgen dat je van wat meer privacy kunt genieten en voorkomen last van anderen die de stiltekamer gebruiken. De stiltekamer is op de derde verdieping van campus Dunant te vinden en wordt al geregeld gebruikt door haar studenten. De psychologiestudenten getuigen zeer tevreden dat de ruimte aan al hun behoeften beantwoordt. De stiltekamer op Dunant is een pilootproject, maar door het succes bij haar studenten volgen er hopelijk nog meer kamers op andere faculteiten.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen