Gezocht: konventsvoorzitter

Het is een jaarlijkse traditie bij vrijwel iedere studentenvereniging en elk konvent: de verkiezing van een nieuw praesidium, en vooral een nieuwe praeses en vicepraeses. Maar wat doe je als er helemaal geen kandidaten zijn?

Voor dat probleem kwamen het Politiek Filosofisch Konvent (PFK) en de Gentse Studentenraad (GSR) onlangs te staan. Bij beide verstreek de deadline voor kandidaturen voor de functies van voorzitter of vicevoorzitter zonder dat er een motivatiebrief binnenkwam. 

Dumpster fire

Het grootste probleemkind van de twee is uiteraard het PFK. Eén bijzonder gemene journalist beschreef hen ooit als "een eeuwig brandende dumpster fire." Het PFK doet er – vriendelijk als ze zijn – dan ook alles aan om die reputatie waar te maken. Er was geen enkele kandidaat voor de functie van voorzitter of vicevoorzitter. De functie van voorzitter ging dus conform de statuten over naar de studentenbeheerder, Nicolas Vander Eecken. Tot er een opvolger verkozen wordt, zwaait de Dienst Studentenactiviteiten dus de plak over onze sympathieke politici. Op 18 mei zijn er nieuwe verkiezingen ingepland, maar als er dan geen (vice-)voorzitter gevonden worden, blijft de DSA wellicht tot na de zomer als een verlichte despoot heersen over het PFK.

Bij het PFK komt het niet echt als een verrassing, het is immers het PFK

Volgens voormalig vicevoorzitter Andreas Van Paemel is een van de oorzaken voor het tekort aan kandidaten dat vooral meer ervaren studenten zich kandidaat stelden voor een functie: "Het vergt enige tijd om vertrouwd te raken met de dynamiek en de werking van het konvent." Van Paemel observeert dat veel oudere studenten op studentenpensioen gaan. "Het is dan ook perfect te verstaan dat verenigingen willen focussen op hun eigen organisatie. Zeker als de belangrijkste taken van het konvent worden overgenomen door de Studentenbeheerder." De voormalige voorzitter, Ellen Van de Steen, haalt ook aan dat de conflicten – waardoor het PFK de afgelopen maanden geplaagd werd – wellicht niet geholpen zullen hebben.

Iets minder grote dumpster fire

Bij het PFK komt het niet echt als een verrassing, het is immers het PFK. Voor hen is een bestuurscrisis dagelijkse kost, maar voor de GSR is dat een meer uitzonderlijke gebeurtenis. Zij vonden intussen dan ook – weliswaar een stemronde later dan de bedoeling was – alsnog een kandidaat voor de functie van voorzitter. De stoel van vicevoorzitter blijft er treurig leeg bij staan. Daarnaast zijn er geen kandidaten voor de volgende functies in het Dagelijks Bestuur: bestuurder Onderwijs, bestuurder Participatie, bestuurder Extern en Coördinator.

Kato Vanhaecke

Bij de GSR klinkt het echter dat dat geen ongewone zaak is en er absoluut geen reden is tot paniek. Ook de voorgaande jaren bleven er steeds enkele functies open staan. Een deel daarvan werd gewoon in de loop van het academiejaar ingevuld. De bevoegdheden van andere werden overgenomen door andere GSR-medewerkers. Het heeft er dus alles van weg dat dit geen even grote catastrofe is als het acute gebrek aan kandidaten voor de stuververkiezingen in april.

Het valt echter niet uit te sluiten dat interne strubbelingen bijgedragen hebben aan het lage aantal kandidaten. Eerder dit semester waren er spanningen tussen enkele leden van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur. De eerstgenoemden voelden zich niet gehoord, waarna er zich een hele discussie ontspon die tot op vandaag een zure nasmaak achterlaat. Het is zeer goed mogelijk dat mensen die twijfelden om een groter engagement op te nemen hun plannen hierdoor opgeborgen hebben.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen