WE WERE ON A BREAK

Elke goed opgevoede student heeft ooit wel de befaamde serie 'Friends' bekeken en kent dus de 'we were on a break!'-situatie. Menig discussie is hierover gevoerd, maar het is tijd om dit voor eens en voor altijd op wetenschappelijke wijze uit te klaren.

Deze dramatische kwestie komt er na een intense ruzie. Wanneer Rachel thuiskomt na een drukke werkdag ontstaat er een hevige woordenwisseling met Ross. Hierin komen een aantal pijnpunten naar boven waar de twee al vaker discussies over hadden gevoerd. De gemoederen raken zo verhit dat Rachel uitroept: "Maybe we should just take a break." En hier komt de eerste miscommunicatie in het spel. Ross interpreteert deze zin in eerste instantie als 'een pauze van de discussie'. Wanneer Rachel dan specifieert dat ze het over de relatie heeft, slaat Ross de deur dicht zonder verder iets te zeggen.

De dieptes van de semiotiek

Om het vervolg op wetenschappelijke wijze te analyseren, duiken we het veld van de semiotiek in. Dit is de studie van het teken, de betekenis en de taal. Ook de brede cultuur en context waarin die tekens zich bevinden zijn steeds van cruciaal belang. De hoofdvraag: wat betekent een break nu juist?

Een break wordt door Oxford Languages gedefinieerd als "een onderbreking van continuïteit of uniformiteit". Dit is de letterlijke betekenis. Toegepast is het dus een pauze, zonder de intentie om de relatie volledig te beëindigen. Het feit dat Ross later uitkraamt dat hij en Rachel 'uit elkaar zijn', is dus in feite een verkeerde conclusie van zijn kant.

He said, she said

Natuurlijk zitten taal en communicatie vol betekenislagen. De letterlijke betekenis is zelden wat er bedoeld wordt en connotatie levert altijd een belangrijke bijdrage. Deze connotatie heeft te maken met de persoonlijke relatie tussen de partijen, maar ook met de context en de omringende cultuur waarin deze partijen zich bevinden. Om deze cultuur beter te begrijpen, nemen we de definitie van Urban Dictionary erbij. Deze definieert 'on a break' als:

"Wanneer iemand zijn partner vertelt dat die om een of andere reden tijd apart nodig heeft ... In sommige situaties is het toegestaan om andere mensen te zien, maar niet iedereen apprecieert dit. Zorg er dus voor dat je op voorhand bespreekt wat toegestaan is en wat niet."

Bovenal: wees gewoon geen Ross

Ook cultureel gezien draagt 'on a break' dus niet dezelfde connotatie als 'break-up' en is het dus niet oké om met iemand anders in bed te duiken. Zeker niet vlak na een ruzie, uit frustratie en zonder overleg met de partner.

Op het persoonlijke niveau heeft Ross ook nooit gevraagd wat Rachel exact bedoelde met een 'break'. Hij liep meteen weg en liet Rachel verslagen achter. Uiteindelijk bleek dat zij de pauze niet bedoelde als een 'doe wat je wilt', en zeker niet als een effectieve break-up. Tot het einde van de serie blijft dit een grote domper op hun relatie. Wees je dus bewust van het belang van communicatie binnen een relatie. En bovenal: wees gewoon geen Ross.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen