The Schamper Times

Nieuws uit de studentenvertegenwoordiging

Verkiezingen, stembiljetten, kandidaturen en verkiezingscampagnes. Het is weer zover. U(Gent) mag kiezen.

Verkiezingen GSR

De trouwe lezer van deze rubriek weet al dat er binnenkort nieuwe studentenvertegenwoordigers (stuvers) verkozen worden, maar de Gentse Studentenraad houdt zelf ook interne verkiezingen. Bij deze verkiezingen wordt er gezocht naar studenten die zich willen inzetten voor het dagelijks bestuur van de GSR. De verschillende posities die ingevuld worden, zijn die van voorzitter, vicevoorzitter en bestuurders voor de werkgroepen onderwijs, sociaal, digitalisering, extern en participatie. De voorzitter leidt het dagelijkse bestuur van de GSR en is ook het aanspreekpunt hiervan. Deze wordt bijgestaan door de vicevoorzitter die voornamelijk bijspringt voor taken zoals financiële opvolging, personeelsbeleid, enzovoort. Bestuurders van de respectievelijke werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van de onderwijskwaliteitszorg, contact tussen de Sociale Raad, de GSR en de stuvers, alles wat te maken heeft met ICT, contact met instanties buiten de UGent, en het onderhouden van contact met de facultaire raden.

Meer informatie over de functies en kandidaatstelling vind je op de website van de Gentse Studentenraad.

Lesopnames

Sinds jaar en dag hebben stuvers verplichte lesopnames als stokpaardje in hun verkiezingscampagne. Zij pleiten hier al jaren voor en in 2018 hadden zo'n zevenduizend studenten toegang tot lesopnames. Slechts sinds de uitbraak van de COVID-19-epidemie is dit ook daadwerkelijk in de hele universiteit doorgevoerd en genoten alle studenten lesopnames onder de verbloemde term 'hybride onderwijs'. Naar aanleiding van de recente, verbeterde coronasituatie en de overgang naar code geel, heeft ook de universiteit haar maatregelen sterk versoepeld. Lessen kunnen weer doorgaan zonder afstand te moeten houden en mondmaskers te moeten dragen, en bijgevolg zijn lesopnames niet meer verplicht. De GSR maakt zich hier echter zorgen over omdat deze beslissing niet is genomen in overleg met de studentengeledingen. Studenten hebben geen stem gekregen in deze beslissing en dat is nu net waar de GSR naar streeft.

Stem op je favoriete stuvers

Bij de aanstaande stuververkiezingen kan jij stemmen op wie je als studentenvertegenwoordiger in de Sociale Raad, de Raad van Bestuur en de facultaire raad wilt zien. Zelfs wanneer je niet zelf als kandidaat opkomt, is het als student toch belangrijk dat je stemt. De verkozen stuvers hebben namelijk invloed op je universiteitsbeleving, zowel op facultair als universiteitsbreed vlak. De Gentse Studentenraad streeft naar een zo hoog mogelijke opkomst, wat zowel voor de vertegenwoordigers als de studenten voordelig is. Elke stem telt dan ook om de studenten aan de UGent een democratisch platform en eerlijke vertegenwoordiging te geven in deze raden. Bij de verkiezingen in 2018 bracht ongeveer 25 procent van de UGent-studenten zijn stem uit. Ook dit jaar hoopt de GSR op een hoge opkomst aan de (digitale) stembus. Stemmen is mogelijk van maandag 25 april om 9.00 uur, tot woensdag 27 april om 12.00 uur.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen