"Op papier hebben we veel leden": Jong Groen StuGent

Naar de ecologische traditie van het co-voorzitterschap, zijn ze met twee: co-voorzitter Georgina en lid Luka van Jong Groen StuGent vertellen over kernenergie, het al dan niet knuffelen van bomen en hun vereniging.

Groenen krijgen vaak de kritiek van een soort dogma tegen kernenergie te hebben. Hoe staan jullie daartegenover? 

Luka: "Ik denk niet dat we tegen kernenergie zijn. Ik denk dat de situatie in België ervoor zorgt dat kernenergie niet mogelijk is. We moeten snel kunnen schakelen. In de termijn van twintig jaar waarin een kerncentrale gebouwd wordt, kunnen we evengoed op groene stroom draaien. Daarnaast is kernenergie ook veel duurder, en zijn er verschillende andere factoren die ervoor zorgen dat kernenergie in de Belgische context niet de beste energiebron is. We zijn er op zich niet tegen, zeker niet tegen de nieuwe centrales."

Georgina: "Er gebeurt op dit moment nog veel onderzoek dat we niet mogen uitsluiten. We moeten afwachten wat de verdere mogelijkheden zijn. Ik ben er ook niet radicaal tegen, maar er moeten wel betere oplossingen gevonden worden. Kernafval kunnen we, bijvoorbeeld, niet zomaar tweehonderd jaar in de grond bergen." 

Ecologisten worden al eens boomknuffelaars genoemd. Vorig semester was er veel te doen rond het bos van De Sterre. Hebben jullie mee geprotesteerd voor het behoud van het bos? 

Georgina: "We hebben er intern veel over gediscussieerd, maar we zijn slechts met drie bestuursleden en hadden er de tijd niet voor. Er is toen wel contact opgenomen met Lucas Havermans (van de bezettingsactie Sterre Bos Blijft, red.) en er zijn zaken gedeeld op sociale media, maar zelf hebben we geen acties ondernomen." 

"Het is nu dat het moet gebeuren op vlak van klimaat" – Luka

Jong Groen is qua leden wel de grootste jongerenpartij van Vlaanderen. Hoe verklaren jullie dat?

Luka: "Wij hebben veel afdelingen. Ik ben ook voorzitter van een andere lokale afdeling. Daar zie je ook dat we op papier veel leden hebben, maar wel iets minder heel actieve leden. Als je echter kijkt naar Jong Groen Nationaal, dan is dat wel een grote en fijne groep van zeer actieve jongeren." 

Georgina: "Er zijn veel afdelingen met elk niet zo veel leden. In Gent heb je, bijvoorbeeld, StuGent maar ook Jong Groen Gent. Dat zijn al twee afdelingen in dezelfde stad, die hetzelfde publiek aanspreken." 

Luka: "Ik denk dat Jong Groen Gent ook redelijk groot is, zeker tegenover andere vergelijkbare steden. Zij zijn dan wel zeer actief." 

Georgina: "Bij Jong Groen StuGent heb je een beetje het probleem dat je verbonden moet zijn aan de UGent om een bestuursfunctie te kunnen opnemen. Dat maakt het voor ons wat moeilijker, maar we zijn actief bezig met rekruteren."

Na twintig jaar zit jullie moederpartij Groen terug in een regering. Zijn jullie hoopvol voor de groene revolutie? 

Georgina: "Natuurlijk, dat zijn we altijd al geweest."

Luka: "Het is nu dat het moet gebeuren op vlak van klimaat. Ik denk dat het feit dat er meer gepraat wordt over klimaatverandering ook mensen inspireert en dingen in beweging zet. Dat is op zich al een grote winst. Het moet natuurlijk wel sneller gaan."

Georgina: "Het is al een grote stap vooruit nu er door de regering meer aan gedaan wordt. Zo hebben we toch het gevoel dat al onze protesten van de voorbije jaren iets hebben opgeleverd en dat er naar ons geluisterd wordt."

0
Gemiddeld: 2 (1 stem)

Reactie toevoegen