Sociaal conflict dreigt aan de UGent

De onderhandelingen omtrent een telewerkvergoeding tussen vakbonden en het universiteitsbestuur lijken een aanhoudende sluimerende wrevel tussen de beide partijen bloot te leggen. "Zo gaat men echt naar een sociaal conflict."

Niet alleen studenten hebben in het afgelopen anderhalf jaar kennisgemaakt met de vreugde van het thuiswerken: ook het personeel van de Universiteit Gent werd door de omstandigheden er vaak toe gedwongen binnen de vertrouwde vier muren hun boterham te verdienen. Sinds het laatste overlegcomité is telewerk zelfs weer verplicht, op één dag per week na. Omdat thuiswerk ook voor werknemers niet gratis is, voorziet de Vlaamse overheid de mogelijkheid tot een maandelijkse internet- en connectiviteitsvergoeding van € 20 voor haar contractuelen. Een merendeel van het UGent-personeel valt onder die noemer.

De startposities

Die € 20 is ook het bedrag dat de UGent maandelijks aan haar thuiswerkende personeel overmaakte, los van de vergoeding die de overheid nu voorziet. Als de universiteit dat bedrag op hetzelfde niveau houdt, betekent dat in essentie dat ze zelf geen middelen meer moet investeren in de vergoeding, die dan volledig door de overheid gedragen wordt. Dat is dan ook de startpositie van het universiteitsbestuur, die niet bepaald op veel bijval kon rekenen tijdens het sociaal overleg. De drie vakbonden, ACOD, ACV en VSOA, lieten hun ongenoegen blijken en zullen aandringen op een verhoging van dat bedrag.

Vakbonden schatten dat de voorziene € 20 ruim onvoldoende is om alle kosten te dekken

Dinsdag 30 november vond er in het personeelsonderhandelingscomité (POC), voorgezeten door de rector, overleg plaats tussen de universiteit en de vakorganisaties die, onder andere, over het heikele thema van die telewerkvergoedingen onderhandelden. Dat is lang niet het enige thema dat die dag besproken werd, maar het is wellicht hetgene dat de gemoederen het meest verhitte.

Het standpunt waarmee de socialistische vakbond ACOD aan de onderhandelingen begon, was duidelijk. Tim Joosen, afgevaardigde voor ACOD en vertegenwoordiger van het Administratief en Technisch Personeel (ATP) in de Raad van Bestuur (RvB), legt uit: "Telewerk brengt heel wat kosten met zich mee. Zaken zoals elektriciteit en verwarming worden gewoonlijk door de UGent betaald, maar thuis moet je dat zelf regelen. Iedereen weet bovendien in welke mate de gas- en elektriciteitsprijzen gestegen zijn de laatste tijd. Daarnaast zijn er nog zaken zoals computerschermen, toetsenborden en bureaus waarin de UGent heel weinig voorzien heeft."

Het betere rekenwerk

De vakbonden schatten in dat het voorziene bedrag van € 20 ruim onvoldoende is om alle kosten te dekken. "Wij vonden € 50 een redelijk bedrag. Dat zal waarschijnlijk voor een groot aantal mensen de reële kosten niet volledig dekken, maar het zal toch een serieus deel van de financiële last aftoppen." Het probleem zit volgens Joosen vooral bij de personeelsleden uit de lagere inkomensklasse: "Wij hebben tijdens de coronaperiode veel mensen over de vloer gekregen die ons meldden dat zij echt moeilijkheden hebben om alles betaald te krijgen. Mensen die zeggen: 'ik moet telewerken, maar ik kan dat geld daar niet zomaar leggen' is niet uitzonderlijk."

€ 50 is ook het bedrag dat de Vrije Universiteit Brussel maandelijks uitkeert aan haar werknemers als thuiswerkvergoeding, bij de KU Leuven ontvangt het personeel elke maand een som van € 35. Daar wordt nu overwogen om de € 20 van de Vlaamse overheid in die som te verrekenen. Joosen zegt ook open te staan voor een dergelijke constructie: "Wij vragen niet zozeer de € 50 bovenop de € 20, maar wel een eindbedrag van € 50, ongeacht hoe dat wordt samengesteld."

Een tweede probleem

Een tweede heet hangijzer betreft de vergoeding voor mensen die aan de UGent werken, maar niet rechtstreeks door de universiteit tewerkgesteld worden. Volgens de vakbonden gaat het om ongeveer 2000 à 3000 personen die op die manier voltijds aan de universiteit werken. Het gaat dan over geoutsourcet personeel, zoals poetspersoneel van ISS, maar evengoed onderzoekers die betaald worden door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Dat is een Vlaamse overheidsorganisatie die wetenschappelijk onderzoek ondersteunt, en zo ongeveer 1000 onderzoekers aan de UGent betaalt.

"FWO'ers krijgen in het huidige voorstel eigenlijk niets" – Tim Joosen

Omdat zij geen directe UGent-werknemers zijn, ontvingen ze ook de telewerkvergoeding niet, en dat is een doorn in het oog voor de vakbonden. "Die mensen krijgen in het huidige voorstel eigenlijk niets, ondanks dat het wel kan. Het is zelfs zo dat het FWO expliciet zulke vergoedingen toestaat", oppert Joosen. Hij voegt nog toe dat de universiteit het FWO ook zelf kan vragen om die vergoedingen te betalen. "De universiteit heeft besloten om dat niet te doen. Zij wilde daar niet van weten."

Wrevel

De UGent wenste voor de onderhandelingen niet te communiceren over de kwestie om de sereniteit tijdens het overleg te bewaren. De onderhandelingen op 30 november zijn vastgelopen, wat betekent dat de Raad van Bestuur nu zal moeten oordelen over het hele pakket aan voorstellen, niet alleen over de punten waarover nog getwist werd. Die RvB staat gepland voor 10 december. Tim Joosen reageert alvast teleurgesteld: "De rector schuift het sociaal overleg volledig opzij. Er is geen enkel engagement gekomen vanuit het management, geen coronapremie, en men wil zelfs onze voorstellen rond de financiering niet bekijken. De houding van de rector begint echt een probleem te worden." Volgens de ACOD-vertegenwoordiger betreft het ook geen alleenstaand geval. "Er is de voorbije maanden een systematische achteruitgang bij het bestuur, waarbij men geen echte onderhandelingen meer wil voeren. Men deelt gewoon mee wat men wil doen, alle voorstellen vanuit de vakbonden worden genegeerd. En als er geen akkoord komt, gaat men gewoon zonder akkoord naar de RvB. Dit is nu het trieste hoogtepunt van die evolutie. Het is ongezien, zo gaat men echt naar een sociaal conflict."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen