Blandijnstudenten vinden massaal werk

Uit een onderzoek van Michelle Foucault en Maarten Beard, verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent, blijkt dat studenten die afstuderen aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte verbazingwekkend snel aan een job geraken.

Grote verbazing en ongeloof bij zowel studenten als personeel van de Universiteit Gent. Uit recent onderzoek blijkt dat de studenten gemiddeld 4,2 werkdagen na het afstuderen al aan het werk zijn en daarenboven 1,6 keer meer verdienen dan hun collega's vijf jaar geleden. De verklaring hiervoor is echter voer voor discussie. Het ene kamp gaat uit van expertise in cruciale en actuele maatschappelijke problemen, zoals de dekolonisatie van verschillende academische en professionele takken of het onderkennen van neokoloniale praktijken. Het andere kamp legt de verklaring eerder bij de nood aan menselijkheid na traumatische gebeurtenissen zoals de coronalockdowns, online lessen en het verdwijnen van de vegetarische Brugspaghetti.

"Ik heb me mijn hele leven al voorbereid op doppen. Ik durf mijn ouders en dealers niet meer onder ogen komen"

Het nieuws zorgde voor mistroostige reacties. Een rokende student aan de Trabla, die uit schaamte anoniem wil blijven, liet weten dat hij zeer teleurgesteld is door deze recente tendens: "Ik heb me mijn hele leven al voorbereid op doppen en klagen over mijn toekomstige arbeidsomstandigheden. Ik durf mijn ouders en dealers niet meer onder ogen komen." Ook bij het personeel zijn de reacties eenduidig. Voormalig decaan Marc Boone moet na vele jaren zowel zijn openingsspeeches als afstudeerspeeches aanpassen, aangezien toekomstige studenten nu wél voor het geld komen. Rector Rik Van de Walle is tevens teleurgesteld dat een van de langst lopende dogma's van de universiteit nu op het punt staat te verdwijnen.

Ook andere faculteiten beginnen zich zorgen te maken over de gevolgen van deze evolutie. De faculteit Recht en Criminologie liet in een persbericht weten dat ze klacht zouden neerleggen tegen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte om de opportunistische eerstejaarsstudenten die overliepen terug te krijgen. De opleiding Geneeskunde wist te melden dat ze vanwege het lage aantal geïnteresseerde studenten het toelatingsexamen laten vallen, zeker nu de Blandijn dat net zou willen invoeren. Een andere mogelijke verklaring zou zijn dat de professoren van deze faculteit weigeren om zich moreel op gelijke voet te plaatsen met het Blandijnpersoneel. Ten slotte zien ook de faculteiten Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen het gebeuren met lede ogen aan, aangezien het FWO nu ook de kar lijkt te keren en enkel financiering reserveert voor doctoraten in het teken van de menswetenschappen.

Een anonieme Blandijnstudent die wou getuigen

De toekomst zal uitwijzen hoe deze trend zich voortzet, maar de evolutie kan vergaande gevolgen hebben. Historici herwinnen zo snel hun sociaal hoogstaande positie dat politici het woord 'canon' niet meer in de mond durven nemen. Taalstudenten zorgen ervoor dat niet enkel het Nederlands, Frans en Duits, maar ook Italiaans, Zweeds en Russisch landstalen lijken te worden, en Japanse en Indische specialiteiten hebben de Brug overgenomen. Filosofen kunnen zich door de extra financiering eindelijk begrijpelijk uitdrukken en blijken daadwerkelijk interessante dingen te zeggen. Ten slotte beginnen ook archeologen en kunstwetenschappers, met de extra financiële steun van de privésector, de restanten van Mia Doornaerts middeleeuwse denkbeelden over vrouwen bloot te leggen.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen