Wetenschappers aller landen, verenigt u!

Wetenschap en filosofie: het zijn wellicht de meest complexe, doch interessante kennistakken die wij, mensen, aan het uitdokteren zijn. En dat verdient een ode! Jawel, de Nacht van de Vrijdenker en de Dag van de Wetenschap piepen weer om de hoek.

Wat zou een mens in de nakende kille herfstmaanden toch doen zonder zijn geliefkoosde wetenschappen en teerbeminde filosofische denkwerk? Wellicht een serietje bingen. Alhoewel zo'n bingemarathon zeker waarde heeft, moet iedereen ook toegeven dat de uitzinnige natuur van onze wetenschappen betoverend mooi en simpelweg boeiend kan zijn. Al het bewijs hiervoor zal op zondag 28 november doorheen volledig Vlaanderen te bezichtigen en te ervaren zijn − gratis en voor niets! Zowel op locatie als online zullen labo's, universiteiten, musea en bedrijven allerhande hun deuren openzetten zodat voor eens en voor altijd duidelijk wordt hoe fascinerend en onmisbaar wetenschappen eigenlijk zijn. Iedereen zal er iets naar zijn gading vinden: zij die graag de meest markante feitjes en ontwikkelingen aanzien en -horen, zullen lezingen, demo's, podcasts, rondleidingen en shows kunnen bijwonen. Ook de meer hands-on, praktisch aangelegde enthousiastelingen onder ons zullen zich kunnen amuseren met, onder andere, workshops, experimenten en games.

De Dag van de Wetenschap is Vlaanderens grootste wetenschapsevent en is ondertussen aan zijn elfde editie toe. De aftermovies van de edities 2019 en 2020 leveren het bewijs dat wetenschapsbeleving en -ontdekking verre van saai hoeven te zijn. Omdat de online editie van vorig jaar, die toen door de eerste coronagolven als substituut diende, aantoonde dat diezelfde wetenschap een digitale Dag van de Wetenschap kwaliteitsvol kon brengen, zal de digitale experimenteerzone voortaan online blijven doorgaan. Zo zal het, in de woorden van de organisatoren: "elke dag Dag van de Wetenschap zijn".

Wetenschap en filosofie hebben vooral betrekking op de mens en hoe die leeft

Wetenschap zou echter niets zijn zonder zijn intellectuele kompanen en critici. Daarom wordt in de nacht van 19 op 20 november de Nacht van de Vrijdenker georganiseerd. Ook dit filosofiefestival zal de gebundelde krachten van live en online platformen ten volle benutten en zo de toeschouwers kunnen voorzien van een heel breed arsenaal aan sprekers, denkers en critici uit binnen- en buitenland. Naast zaken als een boekenstand en enkele workshops, wordt ook dit jaar in De Voo?uit een propvol programma georganiseerd waarbij aan de hand van monologen en debatten verscheidene topics en meningen daaromtrent worden aangekaart en bediscussieerd. Laat je echter niet afschrikken door de gewichtige connotatie achter een term als 'filosofie-festival'. Hoewel abstracte onderwerpen als rationaliteit, vrije wil, ethiek en democratie zeker de revue zullen passeren, zullen ook maatschappelijk prangende thema's besproken worden. Zaken als seksueel geweld, sociale rechtvaardigheid, de erfenis van het koloniale verleden en de onzinnigheid van de meeste psychologische tools die HR-bureaus gebruiken, zorgen ervoor dat dit festival de link met ons dagelijkse bestaan niet verwaarloost. Wetenschap en filosofie hebben namelijk nog steeds eerst en vooral betrekking op de mens en hoe die leeft, op zichzelf en in een sociale context. Je kan het er allemaal gaan ontdekken.

Wie komt er langs?

Steven Pinker

Hij is cognitief-experimenteel psycholoog en professor aan de universiteit van Harvard. De meningen mogen dan wel sterk verdeeld zijn wat betreft zijn ideologieën en zijn intellectuele persona, hij is en blijft een uiterst invloedrijke denker. Dit jaar opent hij de online Dag van de Vrijdenker met de vraag waarom fake news, wetenschappelijke onzin en complottheorieën zo overvloedig blijven en betoogt vervolgens de kracht van menselijke rationaliteit als motor van vooruitgang. Een mogelijk nadeel is dat de voordracht noodzakelijkerwijs in het Engels zal plaatsvinden
(19/11, online,  22u10 - 23u00)

Katleen Gabriëls

Deze moraalfilosofe is gespecialiseerd in computerethiek, werkt aan de universiteit van Maastricht en zal in de Domzaal in De Vooruit de mogelijkheden en vooral uitdagingen omtrent digitalisering, AI en big data aankaarten. Ze pleit ervoor een ethisch raamwerk te ontwikkelen waarin uitgeschreven staat hoe de mens dient om te springen met dergelijke robotica en AI. Zodat het uitwerken van regelgeving gebeurt voor en tijdens hun ontwikkelingsversnelling en niet post hoc.
(20/11, Voo?uit, 22u45 - 23u30)

Volkssterrenwacht Armand Pien

Gefascineerd door de ruimte? Dan is een bezoekje aan de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien wellicht iets dat jou zal interesseren. Na decennia van verwaarlozing en verval werd onder impuls van wijlen Armand Pien besloten de sterrenwacht te restaureren en te heropenen voor het publiek. Het grootste pronkstuk dat er uitgestald staat, is ongetwijfeld de Van Monckhoventelescoop en deze is tevens cultureel erfgoed. De UGent organiseert een geleid bezoek en er worden ook kinderactiviteiten georganiseerd, namelijk een zoektocht en astronautenchallenge.

Gender Battle of Pain in De Krook

Het eeuwenoude, penibele debat omtrent de vraag welk geslacht de meeste pijn kan verdragen zal voor eens en voor altijd beslecht worden. Op interactieve wijze zal je in De Krook kennismaken met de wetenschappelijke basis van het fenomeen 'pijn' en je kan er ook − vrijblijvend weliswaar − deelnemen aan een experiment dat pijndrempels in kaart brengt. Met andere woorden, wie geïnteresseerd is in waar pijn vandaan komt en waarom mensen het zo verschillend lijken te ervaren, zal hier ongetwijfeld iets naar zijn gading vinden.

(Pre-)klinische beeldvorming in U(Z)Gent

'Nucleaire geneeskunde' en 'Infinity Lab' zijn termen die nogal tot de verbeelding spreken. Deze diensten zullen op de Dag van de Wetenschap opengesteld worden voor het publiek voor een geleid bezoek in de wereld van de medische beeldvorming. Ben je geïnteresseerd in het menselijk lichaam en meer bepaald in hoe specialisten erin slagen onze binnenkant driedimensioneel in kaart te brengen? Dan is deze rondleiding perfect voor jou. Gezien de aard van de machines zijn wel enkel meerderjarigen toegelaten. Maar zie dit als een troef: je zal niet geconfronteerd worden met het gemekker van verveelde kinderen.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen