"Vegetariërs en vegans worden vrij positief bekeken"

Eigen onderzoek eerst: Ben De Groeve

Naar aanleiding van World Vegan Day op 1 november hebben we Ben De Groeve uitgenodigd om te praten over zijn onderzoek omtrent hoe vegetariërs en veganisten gepercipieerd worden. Wat waren de resultaten en waarom is dergelijk onderzoek belangrijk?

Waarover gaat je onderzoek?

"In mijn doctoraat 'You are what you eat, or shouldn't you?' heb ik onderzocht wat de perceptie is van de meerderheid, die niet vegetarisch eet, over vegetarische en veganistische mensen. Dit binnen de context van promotie van plantaardige voeding. Daar is al heel wat onderzoek naar gedaan, maar ik focus mij op het sociaal aspect en meer bepaald op stereotypes."

Die percepties werden gemeten via het zogenaamde 'stereotype content model'. Ben legt uit: "Dat omvat theorieën die ervan uit gaan dat stereotypes gevat kunnen worden in verschillende dimensies. Eén van die theorieën gaat uit van drie dimensies. Deze zijn moraliteit (in welke mate heeft een persoon of groep behulpzame of schadelijke intenties), sociabiliteit (in welke mate is iemand sociaal vaardig) en competentie (het vermogen waarmee iemand doelen kan bereiken). Ik ging ervan uit dat vegetariërs en veganisten als meer moreel gepercipieerd zouden worden, maar ook als minder sociable (op gezelschap gesteld, red.) omdat ze tot een minderheid behoren. Daarnaast ging ik ervan uit dat bepaalde stereotypes, namelijk excentriciteit en moralisme, specifiek van toepassing zouden zijn op moreel gemotiveerde minderheden."

Welke conclusies kon je daaruit trekken?

"Vegetariërs en veganisten worden in het algemeen vrij positief bekeken. Ze worden gezien als moreel, geëngageerd en bewust rond thema's zoals gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Er heersen echter ook negatieve percepties: zo worden vegetariërs en veganisten inderdaad vaker aanzien als minder sociable. Ben legt uit: "Je gaat, bijvoorbeeld, samen naar een restaurant waar traditionele voeding geserveerd wordt." Dan kunnen vegetariërs en veganisten gepercipieerd worden als lastiger, moeilijk en kieskeurig.

"Mensen die vlees eten zijn minder geneigd om zich met vegetariërs en veganisten te associëren of identificeren"

"De belangrijkste bevinding van mijn onderzoek was echter dat vegetariërs en veganisten als meer moralistisch kunnen worden gezien en dat dit een lagere sociale aantrekkelijkheid van beide groepen kan voorspellen." Met andere woorden: vanwege die moralistische impressies zijn mensen die vlees eten minder geneigd om zich met vegetariërs en veganisten te associëren of identificeren.

Is de perceptie van omnivoren ten aanzien van vegetariërs of veganisten positiever of negatiever dan je had verwacht?

"In de literatuur wordt meer gefocust op het negatieve, maar het is ook menselijk om een bias te hebben naar het negatieve." In het onderzoek werd aan deelnemers gevraagd welke woorden ze associeerden met vegetarische en veganistische mensen. "70 procent van de woorden die ze associeerden met vegetariërs waren positief. Bij veganisten was het meer dubbelzinnig. Ik vond de resultaten positiever dan verwacht, maar aangezien negatieve percepties een barrière kunnen vormen bij het promoten van plantaardige voeding heb ik deze verder onderzocht."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen