'Je programmeert als een meisje'

Over het dichten van de genderkloof binnen STEM-richtingen

In 2019 werd een opmerkelijk rapport gepubliceerd door UNESCO waaruit bleek dat België 's werelds laagste percentage aan vrouwelijke afgestudeerden binnen ICT-opleidingen heeft.

Universiteit Gent heeft een ruim aanbod aan technische opleidingen. Aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur zijn er meerdere richtingen waarin ICT aan bod komt. ICT staat voor 'Internet and Computer Technology'. De term werd geïntroduceerd als parapluterm voor alles inzake computerwetenschappen, elektronica en netwerkbeheer. Het aanbod aan technologische richtingen binnen het hoger onderwijs is tevens enkel gestegen.

België heeft het laagste percentage aan vrouwelijke afgestudeerden binnen de onderzoeksgroep

Ook in het middelbaar onderwijs is deze trend merkbaar. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) wordt steeds meer en steeds vroeger betrokken in het leerplan. Eveneens mag het bijna vanzelfsprekend lijken, maar een uitgebreid corpus aan onderzoek dat zich focust op het verband tussen deze opleidingen en hun doelpubliek, toont onder andere aan dat het grootste aandeel van de studenten binnen deze richtingen mannelijk is.

UNESCO

UNESCO bracht in 2019 een rapport uit genaamd 'I'd blush if I could: closing gender divides in digital skills through education'. Het rapport dankt zijn naam aan een antwoord van Siri, de spraakassistent ontwikkeld door Apple. Wanneer een gebruiker "Siri, you're a b*tch" inspreekt, geeft ze het voorgaande als antwoord. De publicatie doelt op de ontkrachting en hervorming van verschillende vooroordelen binnen de ICT-sector. In het rapport werd ook een figuur vermeld met het percentage aan vrouwelijke afgestudeerden binnen ICT-opleidingen in functie van de gendergelijkheidsscore. Dat is een objectieve maatstaf die de mogelijkheden van vrouwen ten opzichte van mannen toont. Een score van 100 % wijst op het afwezig zijn van een genderkloof. Deze index wordt niet enkel in het onderwijs gebruikt, maar ook voor categorieën zoals machtsposities, lonen en werkgelegenheid.

Het meest opmerkelijke aan de figuur is de negatieve correlatie tussen de gendergelijkheidsindex en het aandeel vrouwelijke afgestudeerden binnen ICT-opleidingen. Landen waar de gelijkheidsscore het laagst is, zoals in Syrië, Saoedie-Arabië en Iran, hebben een groter aandeel aan vrouwelijke afgestudeerden dan landen zoals Finland, Nieuw-Zeeland en Noorwegen, waar de gendergelijkheidsscore 90 % benadert. België heeft met 8 % het laagste percentage aan vrouwelijke afgestudeerden binnen deze onderzoeksgroep.

Microsoft

Microsoft deed een onderzoek bij meer dan zesduizend meisjes en jonge vrouwen naar de oorzaken en oplossingen voor de genderkloof in STEM. Allereerst is er nood aan vrouwelijke rolmodellen binnen de technische sector. Het is belangrijk dat jonge vrouwen zich kunnen spiegelen aan een sector waarin ze vertegenwoordigd zijn en die de boodschap propageert dat ze er een plaats hebben en een kans op een succesvolle carrière hebben. Daarnaast is er ook motivatie vanuit de omgeving nodig: experimenteersets, bijvoorbeeld, moeten zich eveneens op meisjes richten.

Landen waar de gelijkheidscore het laagst is, hebben een groter aandeel aan vrouwelijke afgestudeerden

Nieuwsgierigheid vanaf een jonge leeftijd kan de keuzes op latere leeftijd beïnvloeden. Samenhangend daarmee wordt er ook gesproken over de 'hands-on experience'. Wetenschap en techniek zijn voor een groot deel een prikkeling van de zintuigen,  aanmoediging volgt erna pas. Meisjes die steun van ouders en leerkrachten ervaren, blijken een grotere interesse te ontwikkelen in het voortzetten van technische studies. Ten slotte wordt de 'growth mindset' aangehaald: meisjes zijn bereid hard te werken om te slagen. Daarom moeten er omgevingen gecreëerd worden waarin vragen, experimenteren en zelfs falen als positieve aspecten van het leerproces worden behandeld.

Et tu, UGent?

Sinds 2012 worden er door de UGent concrete stappen gezet om het evenwicht binnen de verschillende organen van de universiteit te bewaken. Zo bestaan raden en commissies waarvan de samenstelling niet gebonden is aan decreten en reglementen, maximaal uit 2/3 stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht. Sinds 2017 horen de leden van een duo dat opkomt voor een rectorverkiezingen van een verschillend geslacht te zijn. Erkennen dat genderongelijkheid een structureel probleem is, in tegenstelling tot een institutioneel probleem, zal de eerste stap zijn naar de oplossing voor de genderparadox.

De link naar het onderzoek van Microsoft vind je hier

De link naar het rapport van UNESCO vind je hier

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen