The Schamper Times

Vijf oktober gebeurde wat niemand durfde dromen: de Gentse Studentenraad opende het nieuwe academiejaar met een receptie. Dresscode: casual chic. Er werden kleine maar verrassend lekkere broodjes geserveerd, en de nieuwe lichting Stuvers mocht speechen: iedereen content.

Fakkels doorgeven

Ben De Slagmulder zal dit jaar de voorzitterspositie bekleden. Met een korte maar charismatische speech uitte hij zijn enthousiasme en dankbaarheid. Aan De Slagmulders zijde staat Thalita de Cuyper als vicevoorzitter. Dit duo wordt bijgestaan door Lisa Ronsyn (Onderwijs), Mathijs van Noort (Digitalisering), Floris Coenders (Extern), Ruxandra Bighiu (Participatie), Sara Helsen (Participatie) en Dorien Gysens (Coördinator). Verder zijn ze nog op zoek naar iemand voor de positie Bestuurder Sociaal en Onderwijs.

Bekrachtigd door Corona

"Jullie zijn ge-wel-dig", weergalmde het herhaaldelijk door het UFO. Uiteraard zorgde Miss Rona ook bij de GSR voor potige uitdagingen. Om er enkele te noemen: wat met de onderwijskwaliteit bij Zoomonderwijs? En hoe zit het met mentaal welzijn? Nu de besmettingsstormen zijn gaan liggen en de laptops dichtgeklapt, klinkt bij de StuVers opluchting, maar vooral trots. Er werd, onder andere, verwezen naar de krijtcirkels op het Sint-Pietersplein. Ze staan symbool voor een empathisch maar daadkrachtig beleid, met oog voor student en samenleving.

Huisvesting

De plannen voor komend academiejaar blijven voorlopig nog verborgen. Wel onthult vicevoorzitter Thalita de Cuyper dat het huisvestingsprobleem op tafel ligt. "We werken, onder andere, een standpunt uit over de studentenhome aan De Sterre. Los daarvan is er sowieso een reusachtig tekort aan huisvesting, ten koste van studenten. Het zijn gecompliceerde kwesties die veel communicatie en compromissen vragen. Hoe dan ook kijken we optimistisch naar de toekomst."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen