Erasmusstudenten moeten op hotel door kotentekort

Minstens 150 internationale studenten in het ongewisse over huisvesting

Veel buitenlandse studenten die naar Gent op uitwisseling komen, ondervinden moeilijkheden bij het vinden van een verblijfplaats. Ondanks enkele maatregelen blijft het kotentekort een structureel probleem. 

Nog nooit schreven zich zo veel studenten in aan de UGent. Meer dan 8000 nieuwe UGent'ers zullen hun edele achterwerken in onze aula's neervleien. De vurige drang om in onze Arteveldestad les te volgen is er niet alleen bij de binnenlandse studenten, ook de internationale studentengemeenschap zakt lustig af naar Gent. Volgens het Erasmus Student Network Gent zijn er namelijk een recordaantal nieuwe internationale studenten die voor een semester naar Gent afzakken.

Er zijn te weinig koten

 

De buitenlandse studenten kunnen vanzelfsprekend niet pendelen, en hebben dus allemaal een kot nodig. Iets wat absoluut niet evident is: in Gent zijn er immers te weinig koten in vergelijking met het aantal geïnteresseerde studenten. "Gent is een stad in wooncrisis en corona heeft de situatie alleen maar verergerd", aldus Francis Ascoop, hoofd van de Afdeling Huisvesting, "Veel studenten die onder normale omstandigheden waarschijnlijk niet op kot zouden gaan, kiezen er nu voor, vaak uit sociale overwegingen, om dat toch te doen. Samen met het hoge aantal nieuwe inschrijvingen zorgt dat voor een enorme druk op de vaak toch al heel competitieve kotenmarkt"

"Gent is een stad in wooncrisis" – Francis Ascoop

Die grotere druk uit zich in een nijpend tekort aan koten, niet enkel voor Belgische studenten, maar dus ook voor de buitenlandse. Op het moment van dit schrijven staan er nog steeds een honderdvijftigtal Erasmusstudenten op de wachtlijsten van de UGent. Deze wachtlijsten zijn er echter enkel om op kot te gaan in een van de studentenhomes van de UGent. Het echte cijfer van internationale studenten dat nog een kot zoekt, ligt dus waarschijnlijk nog heel wat hoger.

Problemen voor internationale studenten

 Huisvesting voor internationale studenten is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Zo voorziet de UGent zelfs verschillende homes waar normaal enkel uitwisselingsstudenten zitten. Denk aan Home Uppsala en Groningen op de site van de Kantienberg . Dat er 'exclusieve homes' zijn, is overigens geen overbodige luxe, want voor een buitenlandse student is het zeker niet evident om op de private huurmarkt een kot te vinden. Naast zeer praktische problemen, zoals taalbarrières en hoge prijzen, is er ook de moeilijkheid dat veel kotbazen liever met jaarcontracten werken. Uitwisselingsstudenten die hier vaak maar een semester verblijven, vallen dus meestal uit de boot. Ook worden er elk jaar verschillende Erasmusstudenten opgelicht als ze naar hier komen. Zo zijn er gevallen bekend van studenten die een huurovereenkomst sluiten, maar dan moeten vaststellen dat het kot dat ze gingen huren niet eens bestaat. De oplichters zijn dan vaak wel al met de borg of het voorschot aan de haal. 

UGent huurt verschillende hotelkamers in de Holiday Inn Express, om extra verblijfplaatsen te voorzien

Ondanks deze moeilijkheden en potentiële tegenslagen vinden dus steeds meer studenten de weg naar Gent. Maar om die allemaal te plaatsen, moet er soms naar onorthodoxe oplossingen gezocht worden. Zo huurt de UGent momenteel verschillende hotelkamers in de Holiday Inn Express, om zo toch nog enkele extra verblijfplaatsen te voorzien. Ook wordt geprobeerd om buitenlandse studenten buiten Gent of zelfs in andere (studenten)steden te plaatsen waar er wel nog koten zijn. Het is dan de bedoeling dat ze van daaruit naar Gent pendelen.

Wat doet de UGent?

Er werd al ingezet op langetermijnoplossingen door de wetgeving rond onderverhuren te versoepelen en ook het onderverhuren van koten in de UGent-homes werd makkelijker gemaakt. Ook zaken zoals een betere spreiding van opleidingen over de semesters, waardoor er meer uitwisselingsstudenten in het tweede semester naar hier komen, zouden kunnen helpen. Toch blijft de bouw van meer koten een van de enige structurele oplossingen om het kotentekort, voor zowel binnen- als buitenlandse studenten, op te lossen. Iets wat niet evident is: het protest rond de bouw op de Sterre is het recentste voorbeeld hiervan.

Met ENLIGHT, het nieuwe internationale samenwerkingsverband waaraan de UGent meedoet, zet de universiteit duidelijk in op meer internationalisering en uitwisseling. Maar internationalisering leidt steeds tot een toevloed van studenten die allemaal ondersteuning nodig hebben. Huisvesting is voor buitenlandse studenten enorm belangrijk. Als de UGent nu al moeilijkheden heeft om alle internationale studenten een dak boven het hoofd te bieden, is het nog maar de vraag hoe dat zal lukken wanneer hun aantal blijft toenemen.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen