Nederlands Woonprotest verenigt alle generaties

Afgelopen maand hielden in Amsterdam meer dan 15.000 mensen een mars naar de Dam om te protesteren tegen het huidige woonbeleid. Daarmee was het de eerste keer in veertig jaar tijd dat mensen de straat op kwamen om het thema 'wonen' aan te kaarten.

Het initiatief voor de demonstratie, onder de naam 'Woonprotest', is ontstaan op de achterkant van een bierviltje. Dat is tekenend voor het type gesprekken dat de afgelopen jaren plaatsvindt tussen jongvolwassenen over de uitzichtloze Nederlandse woningmarkt. Uit de leeftijd van de aanwezigen bleek echter dat het Woonprotest niet enkel een zaak van de jongeren is. Hieronder volgen twee gesprekken met enkele oudere deelnemers.

De schuld van Rutte

Het eerste gesprek was met een man van ongeveer vijftig jaar. "Dat het huidige investeringsklimaat heeft geleid tot woningen die worden verhandeld als beleggingsobjecten, is één ding. Er is in Nederland echter ook een actieve daling in het aantal beschikbare sociale huurwoningen", oppert hij. In Nederland worden sociale woningen gebouwd, verhuurd en beheerd door zogenaamde 'wooncorporaties'. In vijf jaar tijd zijn er bijna honderdduizend huizen uit deze gereguleerde sector verdwenen omdat woningcorporaties zich al jaren in zwaar weer bevinden. Hierdoor zien ze zich genoodzaakt om woningen uit hun portefeuille te koop te zetten. De betoger werkte zelf meer dan twintig jaar voor woningcorporaties: "Het probleem voor de woningcorporaties is de verhuurdersheffing. Dat is een extra belasting voor corporaties die door de regering-Rutte II werd ingevoerd in 2014."

Destijds was deze maatregel bedoeld om tegemoet te komen aan de nodige besparingen en het spekken van de staatskas. Tegenwoordig is het echter een heffing van maar liefst twee miljard euro die de woningcorporaties elk jaar moeten ophoesten. Dit resulteert dus in hogere sociale huur en minder sociale huurwoningen. "Centrumrechtse partijen in het Nederlandse politieke landschap lopen ondertussen te koop met de armzalige leus 'bouwen, bouwen, bouwen'", aldus de betoger. Hij was echter van mening dat in de eerste plaats de socialewoningmarkt moet worden hersteld vooraleer er weer lustig beton gegoten wordt en de toch al schaarse Nederlandse biodiversiteit nog meer in het gedrang komt.

"Eindelijk de jeugd"

Als tweede komt een vrouw van rond de zestig aan het woord. Ze oogde uiterst opgetogen en sprak over hoe blij ze was met de opkomst van jonge mensen die eindelijk hun stem laten horen. De afgelopen decennia was onze maatschappij volgens haar dan ook ontzettend geïndividualiseerd: "Dit zie je terug in het gebrek aan breedgedragen activisme onder jongere generaties. Collectief op straat komen voor maatschappelijke thema's is wel degelijk nuttig. Dat bewijst de geschiedenis."

"Collectief op straat komen voor maatschappelijke thema's is wel degelijk nuttig"

Voor haar was het ook het eerste protest waaraan ze meedeed in veertig jaar. Haar vorige betoging dateerde van de Kroningsrellen in 1980. In de jaren 80 was er enorme sociale ongelijkheid door de grote werkloosheid en woningnood. Dat ontaardde in gigantische rellen en een van de grootste ordeverstoringen in de Nederlandse geschiedenis, uitgerekend tijdens de kroningsceremonie van koningin Beatrix. De vrouw vertelde dat ze zich nog kon herinneren dat ze destijds het hele jaar als twintiger werkloos thuis had gezeten. "Op vakantie gaan zat er niet in, en andere luxe die de hedendaagse jeugd ervaart, was destijds ook ondenkbaar", besluit ze.

Vreedzame protesten

Opmerkelijk is ten slotte dat deze demonstratie toch een stuk rustiger verloopt dan die van 1980. Toen kwamen mensen naar de demonstratie met een winkelkar vol bakstenen. De foto's van half opengebroken straten en een enorme krakersbeweging die zich huizen eigen maakte, belichamen de grimmige sfeer van toen. Kraken is volgens sommigen immers een belangrijk onderdeel van een eerlijk woonbeleid. Er is geprobeerd om tijdens het Woonprotest een aantal leegstaande huizen te kraken die in het bezit zijn van buitenlandse investeringsmaatschappijen. De Amsterdamse politie sloeg deze pogingen echter hardhandig neer.

Ook in België stijgen de woningprijzen gestaag

Recent is er al veel geschreven en gesproken over deze urgente wooncrisis in Nederland. In het afgelopen jaar is de gemiddelde koopwoningprijs met maar liefst 18 procent gestegen. Ook in België stijgen de woningprijzen gestaag, zonder enige indicatie dat ze meteen zullen dalen. Daarnaast spelen nog verschillende andere zaken een rol: gentrificatie, discriminatie op de woningmarkt, erfgoedbelasting, huisjesmelkers, buitenlandse investeerders die de markt overspoelen, mensen die financieel vastzitten in hun woning en daardoor niet kleiner kunnen gaan wonen en zo de natuurlijke doorstroom op de woningmarkt blokkeren, enzovoort. De woningmarkt is een complex dossier, en het is nog maar zeer de vraag of 'bouwen, bouwen, bouwen' de enige, of zelfs de beste oplossing is.

Op 17 oktober is het de beurt aan Rotterdam. Daar vindt dan de 'Woonopstand' plaats. Wederom een landelijke demonstratie voor een radicaal anders woonbeleid. Het wordt afwachten of dat opnieuw de verschillende generaties zal samenbrengen.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen