De UGent en haar kiesvee

Een inleiding tot de stuververkiezingen van 2020

Studentenvertegenwoordigers: wie zijn ze? Wat drijft hen? En hoe verwerven zij het stuverschap? Binnenkort zijn het opnieuw stuververkiezingen om al deze vragen te beantwoorden.

Universiteitspolitieke spanning zal enkele weken lang het UGent-landschap domineren. Zenuwslopende campagnes zullen worden gevoerd. Kandidaat-stuvers (studentenvertegenwoordigers, red.) zullen auditoria gijzelen met verkooppraatjes. Ze zullen het tegen elkaar moeten opnemen in enkele heuse stuverdebatten. Ook de strijd om lesopnamebeloften zal heropend worden. En niet te vergeten: prachtige, maar soms extreem cringy campagnefoto’s zullen ons op Facebook aansporen om te stemmen. Allemaal voor één belangrijk doel: de student moet inspraak hebben in het reilen en zeilen van onze unief! Dit door in heel wat raden te zetelen en verschillende vergaderingen bij te wonen. 

Stuververkiezingen: wtf is dat?

Op dit moment is alles nog rustig. Het is te zeggen, zo ziet er het toch uit. Achter gesloten (of minder gesloten) deuren zijn studenten aan het piekeren over hun mogelijke kandidatuur voor de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de Facultaire Raden. Het klinkt misschien wat heftig allemaal, maar de Gentse Studentenraad ondersteunt toekomstige stuvers in hun campagnes en staat steeds klaar met tonnen informatie en geruststelling. 

Als studentenvertegenwoordiger stel je je eind maart kandidaat om het belang van studenten op verschillende niveaus te vertegenwoordigen. Zo hebben stuvers voor heel wat zaken geijverd: denk maar aan meer en betere vegetarische maaltijden en de dood van de plastieken bekertjes in de resto’s. Als stuver krijg je de kans om twee jaar lang te toeteren en te overleggen over mogelijke veranderingen. De ambities van kandidaat-stuvers worden vertaald in hun campagnes. De eigenlijke verkiezingen zullen duren van 27 tot 30 april. De UGent zal haar nieuwe stuvers bekendmaken op 4 mei. Spannend!

De strijd om lesopnamebeloften zal heropend worden

Voor je in een plotse opwelling van UGent-liefde je zomaar kandidaat stelt, zijn er wel enkele dingen waar je rekening mee moet houden. Je wordt verkozen voor een termijn van twee jaar, dus  het is aangeraden dat je gedurende die tijd studeert aan onze alma mater. Het is mogelijk voor stuvers die op Erasmus gaan om zich verkiesbaar te stellen door het systeem van kandidaten en opvolgers. Maar dat maakt alles wat complexer. Iedere kandidaat heeft dus een opvolger om afwezigheden op te vangen of om het mandaat over te nemen in het geval van afstuderen. Vandaar dat je als stuver als kandidaatduo moet opkomen voor de Sociale Raad en voor de Raad van Bestuur, voor de Factulteitsraden is het niet nodig.

Quotakoorts

Naast een onverbiddelijke stuverdrive en een niet te overvolle agenda speelt gender ook een rol als vereiste in de verkiezingen. De vier studenten die in de RvB en in de SoRa zetelen moeten paritair zijn volgens gender. Daarnaast moeten duo's van hetzelfde gender zijn: steeds twee vrouwen of twee mannen. Het genderquotum is ingevoerd om alle studenten zo gelijk mogelijk te vertegenwoordigen.

Maar achter deze mooie waarden schuilt een donker kantje: vaak waren er evenveel vrouwelijke kandidaatduo’s als er vrouwelijke zetels waren in de raden. Door een gebrek aan competitie verworven zij dan automatisch hun stuvermandaat. Hierdoor waren mensen niet geneigd om op hen te stemmen, maar eerder op hun mannelijke collega’s die wel gekozen moesten worden. Denk aan de ‘Dries Van Langenhove mag niet winnen’-stemgekte. Het is een logische kiesstrategie, maar het zorgt ervoor dat de ‘verkozen’ dames weinig objectieve steun genieten van de studenten. De boodschap is duidelijk: vrouwen aller UGentstudenten, stel u kandidaat en zorg voor een spannende verkiezingsstrijd!

De Stuver Spreekt

Faye Bonte, Raad van Bestuur

“Ik ben stuver geworden omdat ik heel nieuwsgierig ben en er meer over wou weten. Het ligt ook wel in de lijn van wat ik later wil doen, dus ik wou er veel uit leren. Nadat ik het een tijdje deed, was het vooral een soort bal die aan het rollen ging en wilde ik steeds meer dossiers opnemen om eraan mee te werken. Dat werkt bijna verslavend omdat ik merkte dat ik echt invloed had.”

 

Alison Vandermeersch, Sociale Raad

“Ik ben stuver geworden om een nieuwe uitdaging aan te gaan binnen het studentenleven. Ik wou meer leren over de studentenvoorzieningen en de manier waarop beslissingen tot stand komen. Stuverschap geeft studenten de kans om de universiteit eens van binnenuit te zien in plaats van louter het verenigingsleven.”                                                           

 

Koen Vanderschelden, Raad van Bestuur

“Ik ben graag bezig met beleid. Dankzij het participatief model dat de UGent kenmerkt, is het mogelijk om als student betrokken te zijn. Door op institutioneel niveau mijn stem te laten horen, krijg ik de kans om dingen ten goede te veranderen. En dat is altijd mijn voornaamste drijfveer geweest. Je leert bovendien veel bij over het functioneren van een enorme instelling als de UGent. Het is een gratis leerschool, die voor vele stuvers van onschatbare waarde blijkt. Je leert de zaken holistisch bekijken en krijgt meer strategisch inzicht in heel wat belangrijke dossiers. Ik zie het als een unieke kans voor studenten om zichzelf te ontplooien.”

 

Celine Callewaert, Facultaire Studentenraad Bio-ingenieurswetenschappen

“Ik ben stuver geworden omdat ik iets wou betekenen voor mijn medestudenten, mijn faculteit en de universiteit. Als GIT'er merkte ik dat er minder rekening werd gehouden met ons en daar wou ik verandering in brengen. Meedraaien in een faculteitsraad en in verschillende commissies is enorm leerrijk. Ik durfde eerst niet goed mijn mening te geven maar heb ondertussen gemerkt dat ik hierin gegroeid ben. Wanneer ik iets zeg, wordt er effectief rekening mee gehouden. Het is enorm leuk om te zien dat iets wat ik als student inbreng echt voor verandering zorgt.”

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen