The Schamper Times

Het einde van het eerste semester. Tijd voor reflectie en vooruitzichten, doorgehakte knopen en door te hakken knopen. Wat hebben de studentenvertegenwoordigers nu weer in petto voor de student aan UGent?

De immer leuke banner van de Schamper Times

Geef tijd, m.v.g. GSR

Art. 666, paragraaf 1: 'Elke student die meer dan één keer zijn pennenzak laat vallen tijdens een examen moet vooraan in het auditorium waar dat examen plaatsvindt op datzelfde moment nog voor het vuurpeloton.' Het staat er niet echt in, maar het zou moeten, want die randjes van de stoel voor je zijn niet breed genoeg en zo’n plastic zakje glijdt weg, Matthias! De Gentse Studentenraad heeft namelijk een paar gewenste aanpassingen aan het onderwijs- en examenreglement voorgesteld, die uit zijn werkgroep zijn ontsproten. Onze stuvers (studentenvertegenwoordigers) willen bijvoorbeeld dat er strenger wordt toegezien op artikel 49, dat stelt dat lesgevers duidelijk het leermateriaal moeten vastleggen voor een evaluatie; oefeningen of vragen die de eisen van die evaluatie weerspiegelen moeten op voorhand bepaald zijn. Minstens 36 uur tussen twee opeenvolgende examens, een flexibel feedbacksysteem en meer. Hun voorstellen zullen ze voorleggen aan de universiteit en worden, hopelijk, in het onderwijs- en examenreglement van volgend jaar verwerkt. De studentenvertegenwoordigers doen wat ze moeten doen: studenten vertegenwoordigen.

Hogeschool naait unief

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft het voorstel om een nieuwe kiesdeler aan te nemen, waarop al meer dan een jaar lang gebroed werd, afgestemd. Er is een merkbaar onevenwicht tussen het aantal zetels en stemmen van studentenvertegenwoordigers van bepaalde onderwijsinstellingen (waaronder UGent, KDG, HoGent, ...) en het aantal studenten waarvoor ze zich inzetten. Het nieuwe systeem zou democratischer worden: meer studenten, meer invloed. De stem van de hogescholen zou wel aanzienlijk aan kracht verliezen en ze zouden zich overbodig voelen.  De hogescholen hebben daarom een stokje gestoken voor de implementering ervan: maar 6 van de 24 stemden voor en er was van hen een 33% meerderheid nodig. De KU Leuven hamerde op de nieuwe verdeling bij hun recente herintrede bij VVS en ook de Gentse studentenraad werd niet opgewonden van het resultaat: "We betreuren dat de nieuwe kiesdeler er niet gekomen is. Het doel ervan was de gewichten representatiever maken, maar we begrijpen het standpunt van de hogescholen. Er mag zich geen wij-zij gevoel creeëren bij VVS." 

Coup d'UGent 2020

Als je het niet heet genoeg krijgt van je bedpartner(s), staat de democratie gelukkig altijd voor je klaar. Stuvers, RvB'ers, DSA en SoRa klinken niet alleen als, maar zijn ook effectief organismen die de studentenvertegenwoordiging in stand houden. Om de twee jaar schuift de student zijn vertegenwoordigers naar voren en die verkiezingen komen er deze keer ook weer sneller aan dan verwacht. De Gentse studentenraad heeft zijn draft voorgesteld, waarop ze hun planning van de verkiezingen willen baseren. In de eerste blok van het academiejaar willen ze de 'Wat is Stuver-campagne' opstarten en goed maar, want niemand weet nog wat of wie wat doet. In de tweede week van het tweede semester zou de studentenraad een algemeen infomoment over het StuVerschap organiseren en nog eens twee weken erna een algemene vormingsdag. Hierop kunnen de frisse stuver-telgen specifiek leren over campagnemethodes en hoe te spreken voor groot publiek. De campagnes zouden tijdens het paasreces volop bezig zijn, met het democratisch orgasme, de verkiezingen, op week tien (net tussen de tweede blok en de examens dus). De exacte data moeten, zoals dat gebeurt in de particratie, nog vastgelegd worden van hogerhand, door de UGent dus.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen