Leve de christendemocratie!

Een brief van de nieuwe voorzitter en certified hottie Joachim Coens

De Schamperredactie onderschepte deze brief van Joachim Coens aan de militanten van de CD&V.

Fijne kerstdagen, liefste christendemocraatjes. Ik, uw nieuwe profeet en voorzitter, breng een update en wat rechtzettingen. Nu, u denkt misschien dat ik er anders uitzie dan vorig jaar. Opvallend trouwens, dat een CD&V-stemmer nog kan zien - cataract, weet je wel - maar u heeft natuurlijk gelijk: ik ben de niéuwe oppertsjeef en lijk totaal niet op mijn voorganger. Hij was een grijze muis zonder ruggengraat. Ik daarentegen ben een grijze muis zonder ruggengraat die goed ligt bij het partij-establishment. Ik weet het, een radicale verandering, maar verandering werkt! Mijn voorganger had natuurlijk ook een duidelijk afgebakende ideologie en velen vragen zich waarschijnlijk af of ik in dit departement iets zal veranderen. Ik zeg niet ja, ik zeg niet nee. Integendeel! 

Kwatongen beweren dat mijn gooi naar de mantel van oppertsjeef een doorzichtige poging was om mijn carrière veilig te stellen nu de Zeebrugse haven, die ik mee bestuurde, zal fuseren met die van Antwerpen. Leugens en laster, zeg ik daarop! Een tsjeef van opportunisme beschuldigen is hetzelfde als een flamingant een gebrek aan logica verwijten, een flagrante leugen. Al deze bespottelijke aantijgingen zijn dan ook pure verzinsels van de goddeloze sossenwaal.

Al deze bespottelijke aantijgingen zijn dan ook pure verzinsels van de goddeloze sossenwaal

Toch moet ik u een geheimpje verklappen, beste lezer. Biechten, zo u wil. Mijn innovatieve idee om de militanten te betrekken bij het bestuur, ‘het programma van geregistreerde kiezers’, is een doodgeboren kindje - aan abortus doen we natuurlijk wel niet mee. Want wie verwacht er nu dat we gaan luisteren naar de kiezer? Neen, laten we serieus blijven, de paar boerkes die op ons stemmen zullen zich tevreden moeten stellen met een extra rantsoen donderpreken en aardappelen.

Natuurlijk is iedereen nieuwsgierig naar mijn plan om de CD&V weer op de kaart te zetten. Stemmen ronselen bij rechts lijkt een logische keuze, maar we mogen niet vergeten dat het dappere midden - een duidelijk afgebakend idee waarbij de kiezer natuurlijk meteen weet waarvoor we staan - ook bestaat. Een moeilijke keuze, want het midden is niet alleen dapper, maar ook sexy. Wie geilt er nu niet op woordjes zoals 'waarden en normen', 'rentenierschap' en 'christendemocratie'?

Wie geilt er nu niet op woordjes zoals 'waarden en normen', 'rentenierschap' en 'christendemocratie'?

Tevens wil ik mij in deze brief beroepen op het recht van antwoord, aan al die klojo’s die beweren dat de CD&V zich gedraagt alsof we in een kartel zitten met de N-VA. Ik zeg: zij die zich nog nooit voorovergebogen hebben voor een andere partij omdat je zelf duidelijk niet weet waarvoor je staat, werpe de eerste steen.

Ik hoop, beste militantjes, dat uw vertrouwen in mij hiermee gesterkt is. Een glorieuze toekomst staat ons te wachten! Met mij als charismatisch en florissant boegbeeld en u als godvrezende kerkgangers zal de CD&V weldra weer de grootste partij van het land zijn!

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Beste Joachim Graag wou ik u meedelen dat de volstrekte risicoloosheid van uw bericht aan de militanten mij bijzonder heeft kunnen bekoren. Van pure opwinding heb ik twee glazen spuitwater gedronken en mijn oprit geschrobd met javelwater. Toen moest ik even gaan zitten natuurlijk, want u weet wel - te veel opwinding is nergens goed voor. Ik kijk er zeer naar uit om onder uw leiderschap deel uit te maken van de diepgaande constantheid in ons hele land. Wees gegroet Gert Boel

Reactie toevoegen