De OostKanon

Johan Bratwurst

Luister en huiver, waarde Volksgenoten!

De Flamouche, zijn leeuwenvlag blijkbaar al moe, heeft een nieuw wapen in de cultuurstrijd geworpen: een zogezegde 'Vlaemsche Canon'. Jawel, u hoort het goed: een kanon. Heeft ons trotse, Ostbelgische Volk nog een duidelijkere oorlogsverklaring nodig? De slinkse Flamouche heeft, zich bewust zijnde van zijn genetische inferioriteit, een monsterverbond gesloten met de Fransoos! Die denken met een eigen 'Waalse Canon' een tweede front te openen. Wat een arrogantie. Dat volkje heeft geen druppel Arisch bloed, maar toch koesteren ze de illusie opgewassen te zijn tegen onze Kultur! Eurosong wordt aangehaald om hun muzikale trots te tonen, bespottelijk. De inzendingen aan beide fronten zijn ronduit triestig; de valsspelende feeks Sandra Kim telt vanzelfsprekend niet mee. Neen, als de Belgische federatie echt wil winnen, moet ze ons trotse, Duitstalige Volk een kans geven en een afgevaardigde laten sturen, in de vorm van een Panzerdivision! Nog een reden waarom die barbaren uit onze Lebensraum verdreven moeten worden, is de belachelijke achterdocht tegenover het Nationalsozialismus. De Flamouche is op dat vlak natuurlijk al wat volwassener dan de Fransoos, maar we mogen niet vergeten hoeveel bloedverraders weigeren te stemmen op onze wapenbroeders van het VB. En bloedverraders moeten we #opkuisen. Vrees niet, waarde Volksgenoten, de eeuw van vernedering zal gewroken worden, Ostbelgien ist unsere Heimat!

Dit was een boodschap van algemeen nut aangeboden door de Rijkskanselarij te Eupen.

Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen