Voldemort Did Nothing Wrong

Onlangs ontstond er online heel wat ophef rond opmerkingen van de Britse auteur J.K. Rowling. Zij durfde het aan te stellen dat lezers van haar populaire Harry Potter-reeks in haar ogen vaak te hard zijn voor de antagonist, Voldemort.

Rowling geeft zelf ook toe dat de Heer van het Duister niet bepaald een goed imago heeft. “Hij heeft zich bij het grote publiek wellicht niet zo populair gemaakt met een aantal eerder controversiële standpunten,” zegt ze, “maar ik had gehoopt dat wat meer lezers toch iets verder zouden kijken dan hun neus lang is. Dat was natuurlijk de boodschap die ik met Voldemorts gezichtsbouw mee wou geven.”

In een reeks tweets deelde de schrijfster mee dat velen in haar ogen nogal snel voorbijgaan aan alle positieve zaken die Hij Die Niet Genoemd Mag Worden verwezenlijkt heeft. Ze vermoedt zelfs dat er in sommige gevallen sprake is van kwade wil: “Het lijkt wel alsof sommige mensen het niet wíllen zien!” Vervolgens fulmineert ze tegen “de literairen in linkse salons” (sic), die: “Zich zoveel beter voelen dan het gewone volk. Ze trekken zomaar conclusies uit wat ik in mijn boeken schrijf, hoe durven ze? Alsof in hun ogen het plebs zelf geen boek kan interpreteren.”

Ze trekken zomaar conclusies uit wat ik in mijn boeken schrijf, hoe durven ze?

Toen enkele onbeschofte twitteraars het waagden zich sceptisch op te stellen tegenover deze beweringen van de leading lady van de Engelstalige literatuur, voelde zij zich gedwongen enkele minuten van haar kostbare tijd uit te trekken om dit gespuis van weerwoord te dienen. Rowling reageerde met een opsomming van alle goede daden die Voldemort, die ze terloops een 'onbezongen held' noemde, die de wereld al die tijd schromelijk over het hoofd zag. Zo lijkt iedereen zomaar te vergeten dat The Artist Formerly Known As Tom Riddle tijdens zijn korte, maar krachtige regeerperiode iedere tovenaar voorzag van een transportmiddel, de Volksbezem genaamd. Daarnaast voorzag hij ook de Dementors, voorheen een maatschappelijk kwetsbare groep, van meer jobkansen.

Daar houdt het volgens de auteur echter niet op. “Velen negeren gewoonweg het feit dat hij bij het afsluiten van de vorige oorlog helemaal uitgeperst is door die charlatan van een Perkamentus en de zijnen. Trouwens, hoe lang is men van plan om te verzwijgen dat zijn daden noodzakelijk waren om het oprukkende communistische gedachtegoed binnen de tovenaarsgemeenschap een halt toe te roepen?”

Ze hekelt ook dat niemand rekening lijkt te houden met de lastige jeugd van de Erfgenaam van Zwadderich. “De obsessie van die arme jongen met bloedzuiverheid komt uiteraard voort uit het ontbreken daarvan bij zijn eigen vader. Proberen jullie (de critici, red.) het maar eens, opgroeien in een niet-Arisch nest als identitaire volkerenmoordenaar in spe.”

Ten slotte zegt Rowling het er moeilijk mee te hebben dat Voldemort door velen onder de Zweinsteinexpress wordt gegooid als het op daden van zijn medestanders aankomt. “Men gaat er zomaar van uit dat hij schuldig is, gewoon omdat hij het bevel ertoe gaf. Dat is absurd, hij wist vermoedelijk niet af van de vele wantoestanden.”

“Oh ja, en hij was zwart. En lesbisch. En Joods.”

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen