The Schamper Times

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

De Gentse Studendenraad organiseerde eerder dit jaar een onderzoek naar het welzijn van de studenten aan onze alma mater. Deze week wordt nog hard gewerkt aan het rapport hierover, maar toch konden wij al enkele resultaten inkijken. Hoe goed voel jij je in je vel, student? Lees het hier in het kort en kom op schamper.ugent.be nóg meer te weten.

Het welzijn van de student

De studenten reageerden onder meer op de vraag wat hen energie geeft en welke zaken voor stress zorgen. Sociaal geëngageerd zijn is een plus, maar voldoen aan veel verwachtingen op academisch en sociaal vlak kan evengoed een bron van stress zijn. De meeste stress over academische verwachtingen leeft in de faculteiten Farmaceutische Diergeneeskunde, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Wetenschappen. Uit gesprekken met onder andere de facultaire studentenraden bleek daar een hoge werkdruk, die hieraan gelinkt kan zijn. Een andere uitschieter is de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, met meer depressieve gedachten. Bijna een kwart van de bevraagde studenten dacht tijdens drie maanden voor de bevraging minstens een keer aan zelfmoord, 6,3 procent ondernam een poging. "Dat is geen kleinigheid. Van de ca. 4000 bevraagde studenten gaat het dan om zo'n 276 studenten", aldus Nicky Vandeghinste, beleidsmedewerker bij de Gentse Studentenraad, die het rapport opstelt. Dat zijn er drie per dag, gemiddeld. Een ontnuchterende vaststelling.

Het onderwerp staat op de agenda van de onderwijsraad aanstaande juni, en het ziet er naar uit dat het de nodige aandacht zal krijgen. De rector en vicerector delen immers de bezorgdheid van de studendenraad en willen werken aan verbetering. Uit het onderzoek komt informatie aan het licht over wat er beter kan gedaan worden door de universiteit en op welke manier de UGent invloed heeft op het welzijn van studenten. De Gentse Studentenraad bespreekt op 14 mei welke voorstellen zij zullen verdedigen op basis van het onderzoek.

Durf Hulp Vragen

Een belangrijke positieve factor blijkt alvast de mogelijkheid of bereidheid om te praten met familie, vrienden en derden. Derden zoals hulpverleners, Teleonthaal (106, gratis en anoniem), de Zelfmoordlijn (1813), maar zeker ook binnen UGent: het monitoraat of de studentenpsychologen bijvoorbeeld. Binnen UGent blijkt dat waar het monitoraat goed bekend of zelfs proactief is, het welzijn ook hoger ligt. Zo ligt hun bekendheid bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte erg laag, terwijl die aan de Economie erg hoog ligt. Bij die laatste wordt ook zeer pro-actief gewerkt: elke week zit er wel iemand van het monitoraat in een les bij om studenten tussendoor te helpen. Ook bij de andere faculteiten zien we een verband tussen welzijnsgraad en hoe vlot we de weg vinden naar deze eerstelijns-zorgpunten. Eerstelijn betekent de eerste aanspreekpunten voor wie hulp zoekt. Daaronder vallen, naast de monitoraten, de studentenpsychologen en de studieadviesdienst, die in campus Ufo te vinden zijn. Vermoedelijk is die bekendheid en hoe makkelijk een student de stap zet en met een vraag komt, de belangrijkste hulpfactor. De kwaliteit van de diensten zou al goed zitten. Zo bleek uit de focusgroep van studenten met een erkende functiebeperking, die dus al de stap gezet hebben, dat zij zeer tevreden waren over de organisatie en kwaliteit van de ondersteuning. Wellicht is het ook voor andere studenten met uitdagingen of moeilijkheden hoogst behulpzaam dat zij de stap durven en kunnen zetten. Wordt het tijd voor een extra motto: "Durf Hulp Vragen"?

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen