De toekomst van het Nederlands ligt op de Sterre

De doodsklokken luiden alweer voor de moedertaal. De moordenaar is niet langer het Frans, de moordenaar is niet langer het Engels - zelfs de tussentaal wordt intussen vrijgesproken! -, maar eenentwintigste-eeuwsgewijs vinden we hem verborgen onder een afkorting: STEM. Die snode STEM heeft een derde van het aantal studenten Nederlands weggekaapt!

Anderen spreken van zelfmoord. De vakinhoud in het middelbaar is ondermaats, sluit niet aan bij de leefwereld van moderne jongeren. De leerling vindt er zijn gading niet, en de student blijft weg.

Het zou de verklaring kunnen zijn voor een curieus fenomeen dat we al enige jaren bij Schamper observeren: qua aantal lezers presteert de Blandijn ondermaats. Tegelijkertijd worden we vaak gelezen op onverwachte plekken: bij de bio- en andere ingenieurs, bij de exacte wetenschappers op de Sterre. De STEM’ers, die vakidioten die voorbijgaan aan een kritische opleiding in de humane wetenschappen, lezen ons het meest!

De STEM'ers lezen ons het meest!

Misschien zijn we maar goed genoeg voor halfgeletterden, maar sta mij toe er van uit te gaan dat Schamper lezen enigszins correleert met interesse in de universiteit. In combinatie met het bovenstaande wil ik dan zo vrij zijn de Blandino’s (of toch op zijn minst de filologische subsoort ervan) te beschuldigen van een gebrek aan ambitie. Of het nu ligt aan de kwaliteit van de STEM-vakken in het middelbaar of aan het gebrek eraan voor het Nederlands, te weinig leerlingen met de ambitie iets van de wereld te begrijpen, laat staan hem te veranderen, opteren voor een talenopleiding. Dit is kwalijk nieuws. Ik heb geen zin om deze Schamper in de toekomst in wiskundige symbolen te moeten schrijven.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen