The Schamper Times

Valentijnsverklaring der Studenten

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

Als er een dag is waarop je liever hebt dat er aan jou gedacht wordt, is het wel Valentijn. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) kon geen betere dag uitkiezen dan deze om in het Vlaams Parlement haar memorandum voor de volgende Vlaamse Regering uit de doeken te doen. (Spoiler alert: ook al voelde je je niet geliefd, VVS zit wel met je in!)

In haar memorandum stelt VVS 17 concrete vragen op voor de komende Vlaamse Regering, Minister van Onderwijs, de Commissie Onderwijs, rectoren, algemeen directeurs, partners en vanzelfsprekend aan de studentenvertegenwoordigers.

Toekomstmuziek

Een van de grootste knelpunten voor het hoger onderwijs dezer dagen zou de onderfinanciering zijn. Zoals je planten water moet geven om ze te doen groeien, zo moet je hoger onderwijs geld en andere middelen geven opdat ze niet zou verslensen en zichzelf en haar studenten kan voorbereiden op de toekomst. “Conform de aanbevelingen van OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, red.) en Europa moet 2% van het Bruto Regionaal Product geïnvesteerd worden in hoger onderwijs”, zegt Serhat Yildirim, voorzitter van VVS op de valentijnsverklaring. Momenteel zou er slechts 1,5% van het BRP naar ons onderwijs gaan.

Verder hamert VVS op een betere instroom vanuit het secundair onderwijs, doorstroom in het hoger onderwijs, een betere lerarenopleiding en het belang van studentenparticipatie.

Ook het mentaal welzijn van studenten bleef niet van de radar. Op het bijhorende panelgesprek liet onze rector Rik Van de Walle weten dat hij ontroerd en onder de indruk was van het niveau en engagement waarmee de studentenvertegenwoordigers van de Gentse Studentenraad zich op het dossier rond mentaal welzijn hebben gefocust.

Muziek voor iedereen

VVS wil, naast een onderwijssysteem dat klaar is voor de toekomst, ook dat de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs gegarandeerd is voor iedereen. “De universiteiten en hogescholen weerspiegelen de huidige samenleving niet”, klinkt het. Opdat het hoger onderwijs volledig gedemocratiseerd kan zijn, is er meer diversiteit nodig. Ook dit was de focus van debat. Quota zijn duidelijk niet de oplossing, maar wat dan wel?

Op het bijhorende panel kon Van de Walle zeggen dat de UGent als een van de weinige hogeronderwijsinstellingen een concreet diversiteitsplan heeft. Hierin focussen ze op rolmodellen, de situatie waarin een student zich bevindt, en studenten een tweede kans geven. De UGent zorgt er onder andere voor dat studenten met andere achtergronden beter bereikt en gestimuleerd kunnen worden om verder te studeren.

Student zonder grenzen

Als laatste van zijn drie grote pijlers werpt VVS zich op het grenzeloos onderwijs. Opnieuw vraagt VVS meer ambitieuze, doch realistische doelstellingen van de Vlaamse Regering ten aanzien van de Europese en internationale mobiliteit van studenten. In een wereld waarin internationalisering steeds belangrijker wordt, pleiten de Vlaamse studenten ook voor een taalbeleid waarbij de focus niet enkel mag liggen op het Engels, en Internationalisation@home. Vlaanderen heeft immers de capaciteiten, expertise en kwaliteit om een internationale hotspot te worden voor inkomende, internationale mobiliteit. Ook moet er gewerkt worden om in eigen land, binnen de eigen opleiding, de muur tussen Erasmusstudenten en native students te doorbreken.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen