Minerva est morte, vive Ufora!

Wat je mag verwachten van onze nieuwe Romeinse godin

Pak die zakdoeken maar alvast bij de hand, want Minerva, sinds jaar en dag het trouwe platform van de Universiteit Gent, is niet meer. Maar geen nood, want haar opvolger staat al klaar. Ladies and gentlemen, maak kennis met Ufora.

Afscheid nemen is altijd moeilijk. Al hebben we misschien soms wel eens op haar gevloekt en is menig kwaad woord gesproken over haar omstreden design, Minerva was een onontkenbaar deel van het Gentse studentenleven. Iets meer dan een jaar geleden werd besloten dat het tijd was om onze favoriete Romeinse godin te vervangen. Zo komt het dat het binnenkort de beurt is aan Ufora om de grote schoenen van haar voorgangster te vullen.

Sommige studenten maken al druk gebruik van het platform, maar voor de meesten van ons bevindt Ufora zich nog even in de verre toekomst. Onder het mom dat een voorbereid mens er twee waard is, besloten wij daarom een antwoord te zoeken op een paar van de meest prangende vragen rond het nieuwe medium. Die antwoorden vonden wij bij Frederik Gailly, projectleider voor Ufora aan de UGent.

Waarom moeten we plots afscheid nemen van Minerva?

Volgens professor Gailly waren er vooral technische redenen om naar een nieuw medium te zoeken. "Minerva werd intern ontwikkeld aan de UGent. Dat heeft als nadeel dat het platform ondersteund werd door een beperkte hoeveelheid mensen. Dat gebrek aan mankracht zorgde ervoor dat Minerva slecht kon inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo zagen wij bijvoorbeeld dat het platform niet in staat was om bepaalde zaken weer te geven via een smartphone en was het ook moeilijk om aan Minerva andere onderwijstools te koppelen. "

"Wanneer lesgevers plots een nieuw platform moeten gebruiken worden ze vaak even geconfronteerd met hun eigen manier van lesgeven" - Gailly

"Ons eerste plan was eigenlijk om Minerva te hervormen, zodat het wel in staat zou zijn om een hele hoop van deze functies te ondersteunen. Maar het bleek al gauw dat zoiets een volledige make-over zou vragen. Dat is een serieus werk, en zeker als je weet dat er heel veel commerciële opties zijn, die al deze functies wel op hun platformen geïntegreerd hebben. Daarom besloten we te gaan voor een extern bedrijf."

Al denkt professor Gailly dat een nieuw platform ook andere voordelen kan bieden, "Wanneer lesgevers plots een nieuw platform moeten gebruiken worden ze vaak even geconfronteerd met hun eigen manier van lesgeven. Zo'n moment van reflectie lijkt me eigenlijk wel mooi meegenomen."

Zijn er grote verschillen tussen Minerva en Ufora?

Met de dood van Minerva zullen we dus allemaal moeten leren leven, maar hoe zit het dan met haar opvolger? Is die Ufora wel een beetje te vertrouwen? Ufora heet eigenlijk 'Brightspace' en is een platform van een Canadees bedrijf, dat door zeer veel verschillende universiteiten over heel de wereld gebruikt wordt. Aan de UGent zal ze echter de naam Ufora dragen uit nostalgie naar ons Romeinse verleden.

"Over het algemeen waren de lesgevers eigenlijk vrij tevreden over Minerva" - Gailly

De universiteit heeft haar best gedaan om een platform te zoeken dat dezelfde functies zou aanbieden als Minerva, maar natuurlijk zijn er altijd wel een paar verschillen. "Studenten zijn eigenlijk wel vrij snel weg met dat soort zaken," aldus professor Gailly, "die vinden snel hun weg in nieuwe applicaties. Lesgevers daarentegen hebben het vaak moeilijker plots over te moeten stappen op een nieuw platform. Normaal zouden alle functies van Minerva ook op Ufora aanwezig moeten zijn. Je zult ze soms wel op een andere plaats moeten gaan zoeken. Dat kan even wennen zijn. Ufora zal echter veel extra functies hebben die studenten wel fijn zullen vinden. Zo is er nu bijvoorbeeld een app en zal de student via verschillende kanalen feedback krijgen op zijn of haar opdrachten.”

Toch is het initiële enthousiasme bij de professoren eerder beperkt. "Over het algemeen waren de lesgevers eigenlijk vrij tevreden over Minerva en zomaar overschakelen op een nieuw systeem is natuurlijk nooit makkelijk, maar ik ben er vrij zeker van dat ze zullen inzien dat de overstap nodig was. Al is het maar omdat Ufora een veel frisser en moderner design heeft. Al zal het Minerva-team me daar misschien geen gelijk in geven (lacht)."

Vanaf wanneer zal iedereen Ufora gebruiken?

Waarschijnlijk zit je na al deze info te popelen om je oude, stoffige Minerva-account in te ruilen voor een hip nieuw Ufora model. Geen nood, je hebt geluk! Binnen enkele maanden zal iedereen Ufora moeten gebruiken. "Ufora wordt in verschillende fases ingevoerd aan onze universiteit. Fase 1 was vorig semester, daarin konden studenten een twintigtal vakken enkel via Ufora raadplegen. In die eerste fase wilden we vooral nagaan hoe de lesgevers het systeem zouden gebruiken, zodat we het systeem definitief vorm konden geven. Nu is na de examens fase 2 van start gegaan, waarin Ufora gebruikt gaat worden voor zo'n 55 opleidingsonderdelen. Fase 3, die je eigenlijk nog moeilijk een 'fase' kunt noemen (lacht), gaat van start bij het begin van volgend academiejaar. Dan zullen studenten enkel nog Ufora kunnen gebruiken."

"We zouden graag alle onderwijstools van de UGent met elkaar willen verbinden op één platform" - Gailly

Uit die eerste fase blijkt volgens professor Gailly dat het platform vrij positief onthaald wordt. "Via de helpdesk kunnen we zien dat de reacties eigenlijk vrij goed zijn. Dan heb ik het wel vooral over lesgevers, want studenten hebben nauwelijks van die helpdesk gebruik gemaakt, wat we op voorhand wel al een beetje voorspeld hadden. Het blijft natuurlijk wel een nieuw systeem en dat betekent dat het even kan duren totdat mensen zich volledig zullen aanpassen."

Moeten we nog veel veranderingen verwachten?

De huismussen onder ons zijn ondertussen misschien een beetje misselijk geworden van al die veranderingen in onze nabije toekomst. En helaas, ik zal hen moeten teleurstellen, want enkel en alleen met Ufora zitten de veranderingen er nog lang niet op. Professor Gailly heeft grote plannen: "We zouden graag alle onderwijstools van de UGent met elkaar willen verbinden op één platform. Ufora zou dan een start worden, vanwaar studenten alle andere handige tools kunnen vinden." We ronden af met het mooie toekomstbeeld van een wereld waarin de gemiddelde UGentstudent zijn weg niet meer zal moeten zoeken in een kluwen van websites. Alweer het einde van een traditie.

Nog geen stemmen

Reacties

Bericht: 
Ik ken nog een geweldig efficiënte onderwijstool: een prof die les geeft en studenten die er naartoe komen.

Reactie toevoegen