The Schamper Times

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

Wifi overal: 1 jaar later

Wifi aan de UGent, en de nodige frustraties daarrond, hebben de afgelopen jaren al heel wat voeten in de aarde gehad. Zo maakte het project 'wifi overal' onder meer deel uit van de campagnes van de recentste rectorverkiezingen en van de campagnes van enkele studentenvertegenwoordigers. Nu, een goed jaar na de effectieve start van het project is het tijd om eens met onze gsm in enkele auditoria te gaan zitten en te kijken of YouTube filmpjes ondertussen al wel laden. Goed nieuws (afhankelijk van waar je gaat zitten)! De 819 witte internetbakjes, ook wel accesspoints genoemd in het vakjargon, die de Directie ICT dit jaar heeft laten ophangen blijken hun vruchten, oftewel YouTubefilmpjes, af te werpen. Twintig gebouwen van onze universiteit werden immers dit jaar van draadloos internet voorzien.

Ook de Gentse Studentenraad, die volhartig heeft meegewerkt aan dit project reageert voorzichtig positief: "Wij zijn tevreden om te zien dat het project binnen tijd en budget blijft, en geloven in de noodzaak van wifi in auditoria en ander leslokalen. Aangezien dit een project is met een zware budgettaire impact, vinden we echter wel dat het zeker blijvend geëvalueerd moet worden". Er is echter nog weinig bekend over de ervaring van de studenten in deze twintig bevoorrechte gebouwen en het effectief gebruik van het draadloos netwerk.

Volgend jaar zal er in dezelfde lijn verder worden gewerkt en zullen twintig andere gebouwen ook van wifi worden voorzien. Goed voor een investering van zo'n 1,7 miljoen euro per jaar.

U vraagt, wij draaien

Nu het academiejaar goed op gang gekomen is (of het semester bijna ten einde), zijn de Gentse Studentenraad en vele facultaire studentenraden volop uw Facebookgroepen aan het volspammen met enquêtes. De studentenraden zijn er zich immers van bewust dat het dozijn studentenvertegenwoordigers dat naar hun vergaderingen komt lang niet de grote universitaire gemeenschap kan weerspiegelen. Enquêtes vormen dus de ideale manier om zoveel en zo divers mogelijke studenten te polsen naar hun mening over een bepaald onderwerp.

De resultaten van deze enquêtes zijn echter niet bedoeld om daar later faits divers over te kunnen vertellen, maar worden constructief gebruikt om op de hoogste niveaus mee te werken aan het beleid van de universiteit. "Als studentenraad willen we voorkomen dat we ons beleid opstellen met de input van slechts een beperkt aantal studenten. We willen een studentenraad zijn voor iedereen. Een standpunt dat het resultaat is van een bevraging bij duizenden studenten is tevens een krachtig signaal naar de UGent toe", aldus Sarah Van Acker, voorzitter van de Genste Studentenraad.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen