Principes

Dries Van Langenhove. Het hoge woord is eruit. Ik heb lang getwijfeld of ik onschuldige zielen opnieuw met zijn naam lastig zou vallen. Ik wou Schamper zuiver houden. Nieuw jaar, nieuw tijdperk. Laat ons de demonen van vorig jaar achter ons laten. In de vorige editie werd zijn naam niet vermeld; een poging door enkele redacteurs om hem in memevorm binnen te smokkelen werd verijdeld. Alles was goed.

Leo de Vinvis verlaat Sint-Baafs

Halve maatregelen en gezwets hebben helaas een magnetische werking op de pers. Open en bloot ligt het daar, Dries’ voorstel om de studenten te laten stemmen over het behoud van zijn zitje in de Raad van Bestuur. Klaar voor de kwinkslag, voor het genoegzaam betoog dat de inconsistenties in de redenering ontmaskert. Maar ik moet sterk zijn, en hem niet meer aandacht geven dan hij al krijgt.

Ik zoek een afleiding. De universiteit heeft, samen met de andere Vlaamse universiteiten, een openbare oproep gedaan om de financiering voor het hoger onderwijs te vergroten. Dit is ongezien, en onverwacht: nog tijdens de rectorverkiezingen vorig jaar gaf Rik Van de Walle aan dat hij zijn financieel heil niet in de overheid zou zoeken. Ik juich het initiatief toe. De subsidies van de Vlaamse Regering vormen slechts een klein deel van het universiteitsbudget, maar ze zijn een symbool voor het belang van het hoger onderwijs voor onze samenleving - een belang dat niet in verhouding staat tot de steun die de overheid tegenwoordig biedt aan universiteiten die voor belangrijke structurele uitdagingen staan.

Maar laat ons het toegeven: overheidsfinanciering is saai. Dries lonkt nog steeds. De redding komt onverwacht: mijn mailbox kondigt aan dat Leo de Vinvis de Sint-Baafskathedraal verlaat. Collectief hartzeer op de redactie. Los van de inherente aantrekkingskracht van babywalvissen, stond het beest niet mis in de kathedraal. Zelfs qua kleur contrasteerde hij mooi met het zwarte marmer van de kooromgang. Laten we dus onthouden dat de universiteit ons Leo de Vinvis in de Sint-Baafskathedraal schonk, en laten we ons er over verontwaardigen dat de faculteit Diergeneeskunde nu met zijn stoffelijke resten gaat lopen.

0
Gemiddeld: 4.5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen