Le Monde Stuveresque

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

The never ending story

De academische kalender is als ambrozijn voor iedere journalist die het wil hebben over de interne politiek van de UGent. Het eerste artikel dat Schamper er ooit over schreef, dateert intussen uit 2014. Dat het onderwerp aansleept, is dus een feit. Daar kom nu echter verandering in. Op 17 mei buigt de Onderwijsraad zich over het onderwerp en op 1 juni is het aan de Raad van Bestuur (RvB) om een standpunt in te nemen. Hoe de unief er tegenover staat, blijft een raadsel.

Om er enigszins duidelijkheid over te scheppen, stuurde het universitair bestuur een nieuwsbrief rond met achttien vragen en antwoorden over het onderwerp. De nieuwsbrief, die volgens studentenvertegenwoordigers getuigt van de gebrekkige communicatie met de studenten, is opvallend positief. In de wandelgangen noemen ze de invoer van de agenda dan ook een top-down proces.

Op dit moment is er nog geen zekerheid, maar het ziet ernaar uit dat het antwoord negatief wordt. De Gentse Studentenraad (GSR) is tegen het huidige voorstel gekant, en meerdere kandidaat-stuvers lieten zich er kritisch over uit. Om hun standpunt samen te vatten met de gevleugelde woorden van Shrekhet probleem is een beetje als een ajuin, het zit hem in de lagen. Ten eerste is het proces volgens velen erg ondemocratisch verlopen, en is de inspraak van de studenten te beperkt. Los daarvan is geen wetenschappelijke basis die aantoont dat de nieuwe indeling een meerwaarde vormt voor de student. Het ziet er dus niet naar uit dit niet het laatste artikel over onze geliefkoosde kalender wordt. 

Democratisch deficiet?

Zoals iedere brave democratische burger mochten we vorige week weer stemmen op studenten die vanaf volgend jaar zetelen in de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de Facultaire Raad. En zoals iedere kafkaëske bureaucratie verliep het kiesproces nogal choatisch - nog meer dan je planning voor de komende examenperiode. Wat er precies foutliep op V-day 2018, lees je op onze website. 

Ondanks de verwoede pogingen van de GSR om de studenten op de verkiezingen voor te bereiden, viel de universele omwetendheid omtrent het hele kiesproces bij de studenten weer op. De meesten onder ons waren zich er niet eens van bewust dat er verkiezingen waren. Die onbekendheid vertaalt zich in een groot democratisch deficiet. In 2016 bracht slechts 28 procent van de studenten hun stem uit. 23 procent sprak toen effectief een voorkeur uit, de overige 5 procent stemde blanco.

Dat ook deze verkiezingen niet bepaald een succeseditie waren, blijkt ook uit het verhaal van Merit Polfliet, student aan de Faculteit Recht en Crimonologie. Dankzij de genderquota werd ze meteen verkozen tot nieuwe stuver van haar faculteit. Probleem is echter dat Merit helemaal niet wist dat ze kandidaat was. Een grap van haar vrienden, of klikte ze toch een verkeerde link open? Eén ding is zeker: precedenten zijn er niet. Technisch gezien moet Merit zetelen, ze is tenslotte verkozen. Volgens een andere studentenvertegenwoordiger aan dezelfde faculteit is het echter ook een optie om een andere studente te coöpteren om haar plaats in te nemen - al is het wellicht moeilijk dit pad te betreden. De faculteit heeft immers geen reglement voor zo'n coöptatie, en de Faculteitsraad kan niet samenkomen zolang de samenstelling niet reglementair is. Aan de UGent hebben we alvast één soap die de komende maanden geen zomeronderbreking neemt. 

Meer testen?

Ten slotte heeft de Gentse Studentenraad zijn standpunt over de ijkingstoetsen voor nieuwe studenten bevestigd. Ze houden vast aan hun oude visie: ze zijn tegen toelatingsproven en ijkingstoetsen moeten kaderen in een oriëntatietraject. Nu zijn die vaak niet bindend, maar wel een voorwaarde om te starten aan de studie. Zo is nogmaals bewezen dat deelnemen belangrijker is dan winnen. Mensen die slecht scoren op de test, krijgen op die manier wel de mogelijkheid om hun kennis nog wat bij te schaven.

Hoe ze dit standpunt zullen vertalen, hangt af van faculteit tot faculteit hoe ze dit het voorstel zullen vertalen. Het is echter wel al duidelijk dat behalve de burgerlijke ingenieurs en architecten, ook de industrieel ingenieurs en dierenartsen een ijkingstoets mogen verwachten.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen