Ocean's Fourteen

Operatie vind-ik-leuk

Hoe verontwaardigd of onverschillig je ook gereageerd hebt op de hetze rond Cambridge Analytica, je stelt je er vast vragen bij. Als je niet weet waarover die gaat, helpen de vorige pagina's je verder. Eens je de kennis hebt vergaard, is het tijd voor wat fun in het Schamperlab!

Dat Mark Zuckerberg niet zo gesteld is op onze privacy is basiskennis in de 21e eeuw. Van hipsters tot bejaarden, van communisten tot islamitische conservatieven, niemand lijkt erg veel vertrouwen te hebben in 's werelds bekendste sociale medium. Maar nu hebben ze het toch echt wel erg ver gedreven. Volgens de laatste berichtgevingen heeft Cambridge Analytica (CA) de gegevens gebruikt van zo'n 87 miljoen gebruikers, zo veel dat zelfs de Amerikaanse Senaat het schandaal niet langer kon negeren.

Als mensen van de wetenschap raakten wij gefascineerd door de psychologische internetpiraten en besloten we hun tactieken ook eens uit te proberen. Hide yo' likes, hide yo' clicks, want wij openen de jacht op psychologische profielen. 

Stap 1: Voorbereiding

CA verzamelde data via de app myPersonality, een van de vele persoonlijkheidstesten die geregeld op onze tijdlijnen verschijnen. Op basis van honderd vragen kon de app persoonlijkheden van deelnemers construeren. Het model dat hiervoor gebruikt wordt is OCEAN, een acrononiem waarvan iedere letter overeenkomt met een bepaalde karaktertrek.

Hide yo' likes, hide yo' clicks, want wij openen de jacht op psychologische profielen

De eerste, openheid, levert een hoge score op als je een levendige verbeelding en een brede waaier aan interesses hebt, maar een lage als je een praktische huismus bent. Spontane chaoten scoren dan weer laag op de tweede factor, zorgvuldigheid. Naast de derde, extraversie, is er ook nog welwillendheid. Hier worden koppigaards tegenover naïeve ja-knikkers geplaatst. Geen nood als je hier laag scoort, want trots is ook een positieve eigenschap, echt waar. De laatste gaat over natuurlijke reacties, of neuroticisme, maar laten we voor het ego van een van de auteurs zeggen dat het dat eerste is. Wie hier laag scoort, is niet makkelijk overstuur en eerder relaxed. Dat in tegenstelling tot iemand die zich vlug zorgen maakt. ("Ik heb gewoon heel veel emoties, oké?")

Via myPersonality acherhaalde CA de psychologische profielen van iets minder dan 200.000 mensen die vrijwillig gebruikmaakten van de app. Op zich niets nieuws, want we weten allemaal dat Mark ons beter kent dan onze therapeut. Wat opvalt, is dat CA correlaties ontdekte tussen OCEAN-scores en ons like-gedrag, maar de linken tussen persoonlijkheidsaspecten en likes in eerste instantie niet logisch leken. Vaak geliket door open personen waren Nirvana en System of a Down, bijvoorbeeld. Minder open personen klikken op het duimpje bij Miley Cyrus en Nickleback. Andere verbanden waren dan weer allesbehalve verrassend. Mensen die graag tekenen, zouden eerder introvert zijn, en wiskunde is het domein van emotioneel stabiele mensen. Ben je iemand die geniet van Minecraft en Adventure Time? In dat geval bent u waarschijnlijk erg slordig (en twaalf). 

Stap 2: De overval

We vroegen ons natuurlijk af of ook wij onze Facebook-vrienden konden analyseren door hun likes te observeren. Dat zou ons een hele hoop nodeloze interacties besparen. Daarnaast zouden we ook nog een centje bij kunnen verdienen door de info door te verkopen aan Poetin. Elf proefkonijnen werden uitvoerig door ons ge-Facebook-stalkt. Likes zijn spijtig genoeg niet zo juicy als oude foto’s uit het middelbaar.

We vroegen de deelnemers de betrouwbare OCEAN-test in te vullen, waar het internet gelukkig vol van staat. Terwijl ze dat deden, haalden we onze stalkskills boven en gingen we op hun profielen op zoek naar opvallende likes. Om het eerlijk te houden hielden we enkel rekening met de likes en negeerden we alle informatie die we al over de mensen hadden. Op die manier probeerden we de methodes van CA na te apen. De test werd een app, wij werden de onethische stalkbedrijven.

Stap 3: De buit

We moeten toegeven dat wij, alsook onze proefkonijnen, aanvankelijk sceptisch stonden tegenover de validiteit van ons onderzoek. Kennelijk is er maar weinig psychologisch onderzoek gebaseerd op het gebruik van de F3-toets. Verbazingwekkend genoeg schatten we van bijna alle proefpersonen minstens drie scores juist in. 

De eerste bevinding is waarschijnlijk niet zó verbazingwekkend: hoe meer pagina's iemand liket, hoe beter zijn of haar karakter kan worden bepaald. Van testpersonen die een heel festival aan bands liken konden we gemiddeld vier van de vijf OCEAN's correct voorspellen. Van de enkelen die sinds hun twaalfde niks meer geliket hadden, hadden we maar één, maximum twee eigenschappen juist. De gouden raad is dan ook duidelijk: als je niets liket, deel je geen info over jezelf. Denk echter niet te snel dat je veilig bent, want in tegenstelling tot ons had CA toegang tot álle likes, en niet enkel de pagina's. 

Ook waren sommige van de eigenschappen veel makkelijker te raden dan de andere. Extrovertie, openheid en welwillendheid hadden we bijna altijd juist als er we over voldoende likes beschikten. Emotionele stabiliteit en verzorgdheid daarentegen bleken vaak niet meer dan een beredeneerde gok. Heeft dit enige wetenschappelijke relevantie? Geen idee, wij zijn geen wetenschappers, maar het leek ons wel tof deze correlatie even mee te delen.

We vinden het wel cruciaal om de nodige vraagtekens te plaatsen bij ons onderzoek. Uiteraard beperkten we ons tot het al dan niet kunnen bepalen van iemands persoonlijkheid. CA claimt echter ook nog eens dat de info gebruikt kan worden om op reclame op maat van de deelnemers te maken. Zo ver zijn wij jammer genoeg niet geraakt. Ook weten we nog steeds niet hoe betrouwbaar zo'n zelfingevulde persoonlijkheidstest nu eigenlijk is. Als we iéts geleerd hebben over online gedrag, is het wel dat mensen niet altijd eerlijk zijn. Dat zou kunnen verklaren waarom onze meeste testpersonen Stoïcijnse socialites bleken te zijn. 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen