On the origin of: De Gekroonde Hoofden

Wie van aan het Gravensteen de geur van ribbetjes volgt, komt uit in de Burgstraat 4. Van daaruit kijken veertien Graven van Vlaanderen met een oordelende blik naar je, want ja, die ribbetjes zijn lekker, maar alweer dit semester?

Tussen 1555 en 1560 werd het “Huis der Gekroonde Hoofden” als herberg neergepoot op een steenworp van het Gravensteen. In den beginne heette het 'het gouden hooft ten voorhoofde van de Borchstraete', maar historisch, en waarschijnlijk voor de vlotheid, stond het doorheen de geschiedenis bekend als 'In De Draecke'.

Dit is Vlaamse grond

Wat de gevel uniek maakt in Gent, is dat het renaissancegebouw aan zijn gevel veertien bustes van Graven van Vlaanderen bevat. Deze regeerden over onze Vlaamse grond vanaf de negende eeuw, maar hier gaat het om mannen die de titel droegen tussen de twaalfde en de zestiende eeuw. Wie ze precies zijn, bleek voor historici een uitdaging om te achterhalen. Aan weerszijden van elke buste staat de beginletter van de graaf in kwestie, maar de taal van de initialen kan zowel het Nederlands, Frans of Latijn zijn.

De meest bekende onder hen zijn Robrecht III van Vlaanderen en Jan Zonder Vrees. Die zou je moeten kennen uit respectievelijk Hendrik Consciences beste boek, 'De Leeuw van Vlaanderen',  en ieders favoriete gelijknamige hit van Spring.
Doorheen de jaren evolueerde het aanzicht van het gebouw enigszins. Bij de verbouwing van de gelijkvloerse verdieping verdwenen vier bustes, die de Habsburgse vorsten tot dan toe mee vertegenwoordigden aan het gebouw. 

Bustes en ribbetjes

Ook tijdens de eerste wereldoorlog, tussen het bevechten van den Duits, vond men de tijd om dit huis, en ook de twee huizen aan weerskanten te restaureren naar een ontwerp van architect Armand Janssens. Toen werd de pleisterlaag van de gevel verwijderd. Dat was in die tijd de gangbare manier om dergelijke gevels te restaureren. Zo probeerde men 'authenticiteit' te creëren met een onbeklede gevel uit baksteen of natuursteen. De timpanen en bustes kregen toen ook een grondige hernieuwing, en de verdwenen Habsburgers werden gereconstrueerd door beeldhouwers en een kunstschilder. Deze restauratie paste binnen een campagne van Stad Gent uit 1905 om het gebied rond het Sint Veerleplein te verfraaien naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in 1913. Op deze manier konden de eigenaars hun gevel laten vernieuwen door het stadsbestuur in ruil voor een eeuwige cijns. Tegenwoordig kan je er voor ribbetjes à volonté terecht, en sinds 1993 is de gevel ook beschermd erfgoed.
 

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen