Le monde stuveresque

Studentenvertegenwoordigers heb je in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen: ze proberen er in allerhande commissies, raden en organen over te waken dat de belangen van iedere student behartigd worden. Quis custodiet ipsos custodes? Een tweewekelijkse update in het reilen en zeilen van onze stuvers.

Changement de décor bij de Gentse Studentenraad! Op de laatste algemene vergadering werd er maar liefst drie keer gestemd: voor twee verkiezingen en een ontslag. Het Dagelijks Bestuur van de Studentenraad komt er zo iets anders uit te zien dan voorheen. Een overzicht van deze processie van Echternach.

Op queeste

Zoë Vandamme, die er al een jaartje als bestuurslid Sociaal op had zitten en opnieuw verkozen was voor dit jaar, diende haar ontslag in bij de Algemene Vergadering. Vandamme haalde onder andere de sfeer in het Dagelijks Bestuur aan en betreurde het feit dat ze als bestuurslid op de algemene vergaderingen haar mening voor zich moest houden. Haar ontslag werd unaniem aanvaard en de Algemene Vergadering bedankte haar voor haar inzet vorig academiejaar. Vandamme was onder meer een van de drijvende krachten achter het grootschalige dossier rond onderfinanciering dat nu op Vlaams niveau getrokken wordt. Ook engageerde ze zich voor de plaatsing van fietslichtautomaten in de studentenbuurten. Ze zal enkele dossiers verder afwerken en hoopt naar de toekomst toe actiever te kunnen zijn op de algemene vergaderingen.

Waar de zoektocht naar een nieuw bestuurslid Sociaal is geopend, is deze voor een nieuw bestuurslid Digitalisering afgesloten. Alhoewel - zoektocht? Volgens de statuten van de Gentse Studentenraad kan de Algemene Vergadering naargelang de noden bestuursfuncties toevoegen. Iedereen die zich geroepen voelt, kan dus ook een kandidatuur indienen voor een functie die nog niet bestaat. Feliciaan De Palmenaer bleek zo iemand te zijn. De Palmenaer werd verkozen als bestuurslid Digitalisering, een primeur voor de Studentenraad, en zal onder andere de vervanging van Minerva en het project 'Wifi overal' opvolgen. 

Wissel van de macht

Tara Galmart

Altijd het beste voor het laatst bewaren, zo werd ons vroeger geleerd. Het summum van de avond was de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Op de Algemene Vergadering van 19 september diende de voormalige leidsman zijn ontslag in en werd vicevoorzitter Robbert Claeys voorzitter ad interim. Claeys wordt opnieuw gedegradeerd tot vicevoorzitter - waar hij naar eigen zeggen niet rouwig om is - want Tara Galmart zal vanaf nu het voorzitterschap op zich nemen. De dag na haar verkiezing stond ze al de afwas te doen in het lokaal van de Gentse Studentenraad en konden we haar kort spreken. 

Hoe voelde je je na je verkiezing? 

"Nerveus! Ik ben heel blij, maar ik weet welke werklast er op mij afkomt en ik hoop dat ik het goed zal kunnen volbrengen."

Hoe was je eerste dag als voorzitter? 

"Kalm. Ik moet me een beetje inwerken. Ik heb vandaag vooral veel informatie gekregen."

Wat is de grootste uitdaging van dit jaar volgens jou? 

"We zijn sowieso sterk bezig met inhoudelijke dossiers. Ik denk dat we een goed Dagelijks Bestuur hebben, dus ik denk dat we sterk werk kunnen leveren. De Gentse Studentenraad opnieuw in een positief daglicht stellen en mensen aantrekken voor de studentenverkiezingen die eraan komen, lijken me de belangrijkste opgaves dit jaar."

Waar heb je het meest zin in?

"Ik ben enthousiast over alles!"

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen