“Er zullen zaken veranderen”

Stand van zaken academische kalender

In december sloegen de voorstellen voor de hervorming van de academische kalender in als een bom in het studentenlandschap aan de Universiteit Gent. Dylan Couck, bestuurslid Onderwijs van de Gentse Studentenraad, legt uit hoe het momenteel zit met de plannen.

Dylan Couck

Veel studenten reageerden boos op de berichten in de media. Vier weken les en een week examens: het leek te gek voor woorden. Onderwijsdirecteur Ilse De Bourdeaudhuij probeerde in Schamper 575 de gemoederen te bedaren: het gaat slechts om een denkoefening die de universiteit aan het maken is, er is nog steeds niets beslist. Inmiddels is de Onderwijsraad al eens samengekomen. Wat zijn de ontwikkelingen?

Keizer Augustus

“De standpunten van de verschillende geledingen zijn op die vergadering bijeengelegd. Over het algemeen zit iedereen op dezelfde lijn”, vertelt Dylan. “Het afschaffen van de tweede zit is van tafel en zo goed als iedereen is het ermee eens dat een blokperiode voor de examenperiode voorzien moet worden. Daarnaast is er vraag naar flexibiliteit om modules in te kunnen lassen in opleidingen waar dit nodig lijkt te zijn.”

"Het afschaffen van de tweede zit is van tafel"

Er werd ook gekeken naar het splitsen van de tweede zit. De tweede zit zoals die nu bestaat is een overblijfsel van het jaarsysteem, toen er enkel examens georganiseerd werden in juni, en is nooit mee geëvolueerd. “Pedagogisch zou het splitsen voor de meerderheid van de studenten een voordeel zijn omdat de leerstof niet een gans semester blijft liggen en studenten effectief snel de leerstof kunnen bijspijkeren waar nodig. Dit moet echter nagekeken worden en onderbouwd zijn. Intuïtief voelt het in ieder geval beter.”

Groepstherapie

In de Onderwijsraad werden een werkgroep en een projectgroep opgericht die zullen werken rond de hervormingen. De projectgroep zal zich voornamelijk focussen op activerende werkvormen. Hoe kunnen we lesgevers en opleidingen ertoe aanzetten om deze werkvormen toe te passen en wat zijn de goede methoden? Dylan benadrukt de noodzaak van verandering op dit vlak: “De onderwijscultuur in Vlaanderen loopt hier achter. We zijn helemaal niet vertrouwd met activerende werkvormen, maar hier zit meer toekomst in dan in ex cathedra-onderwijs (hoorcolleges, red.)."

"Zaken zullen heroverwogen worden als de studenten tegen zijn"

“De groepen zelf beslissen niks, maar bereiden nota’s voor voor de Onderwijsraad, op basis waarvan de Onderwijsraad een advies uitwerkt”, legt Dylan de rol van de groepen uit. Hij voegt hier meteen aan toe dat studenten veel te zeggen zullen hebben in deze groepen: drie à vier van de tien leden per groep zullen studentenvertegenwoordigers zijn. “Er zal enorm geluisterd worden naar de studenten. De kans is groot dat zaken heroverwogen zullen worden als studenten allemaal tegen zijn.” Dit maakte rector Anne De Paepe ook duidelijk tijdens haar rede op de Gala-avond der Studentenverenigingen: er zal geen beslissing genomen worden die niet gedragen wordt door de studenten.

Deadlines

"Niemand is vragende partij voor algemeen verplichte modules"

De agenda ziet er in ieder geval goed gevuld uit. Een eerste deadline ligt in mei: dan kunnen de voorstellen van de twee groepen geëvalueerd worden in de Onderwijsraad. Dit is relatief snel, waarmee meteen duidelijk wordt gemaakt dat het geen discussie is die even gevoerd wordt om daarna terug weggestoken te worden. Een hervorming lijkt bijna onvermijdbaar. “Niemand is vragende partij voor algemeen verplichte modules, maar of het nu aan de kalender is of de werkvormen, er zullen zaken veranderen.” Zeg niet dat Dylan het niet gezegd heeft!

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen