Lezersbrief: Homes

 

Open brief ter aanklaging van de omstandigheden in de universitaire homes van Gent Geachte,

 

Na enkele jaren op een universitaire home te hebben gezeten, vinden een paar medebewoners (op deze home en ook op andere homes) en ik het nodig enkele zaken onder de aandacht te brengen. We hopen dat er aandacht aan besteed zal worden en niks op de lange baan geschoven zal worden. Hoewel huisvesting blijkbaar denkt dat wij hier met vakantie zijn en dat wonen op een home zeer tijdelijk is, beschouwen wij dit toch als een tweede thuis waar we 24/24 en 7/7 in verblijven. Vermits we hier ook daadwerkelijk wonen en ook officieel huur betalen (rond de 280 euro), willen we dat sommige omstandigheden verbeteren.  

Een huurbaas is verplicht toestemming te vragen aan de huurder om het kot te betreden. Tientallen keren per jaar wordt het kot betreden door wildvreemden (controle kakkerlakdozen, controle brandalarm, vervanging deuren, klusjesman,...) zonder enige vorm van toestemming te vragen. Er hangen aankondigingen aan de liften, meer niet. Persoonlijk hebben we het al meegemaakt dat het slot van ons deur werd vervangen zonder vooraf te verwittigen. Hierdoor konden we na een lange dag les onze eigen woongelegenheid niet betreden. 

 

Het is nu ook al twee keer gebeurd dat we zonder enige mogelijkheid tot protest het kot voor een dag of meer werden uitgezet. Één keer een hele dag om een nieuw raam te plaatsen en één keer anderhalve dag (incl. nacht) toen er asbestplaten werden verwijderd. 

 

Er is een kuisploeg aanwezig die de gemeenschappelijke ruimtes zou moeten kuisen. Dit is amper het geval. Van kuisen is er bijna geen sprake. Huisvesting vindt er dan niks beter op ons verantwoordelijk te stellen voor de vuiligheid in de keuken en de toiletten. “De kuisploeg is geen kuisploeg, het is een onderhoudsploeg.” Als de keuken voor iedereen van binnen en van buiten de verdiepen toegankelijk zijn vinden we het niet meer dan logisch dat de verhuurder verantwoordelijk is voor de ruimtes die hij voor iedereen beschikbaar stelt.

 

Door de jaren heen worden er altijd maar nieuwe en strengere regels opgelegd waardoor het sociale leven op de homes in het gedrang komen. Studenten moeten studeren, maar als de boog altijd gespannen moet staan, dan gaan we er ook niet komen. Deze regels worden terloops vermeld op de interhomeraad. De homeraad wordt beschouwt als een boodschapper die het slechte nieuws van huisvesting moet melden aan de studenten. Omgekeerd wordt er van huisvesting uit amper geluisterd naar de noden van de studenten.

Ons internet is een complex systeem dat moeilijk uitgelegd staat op de universitaire site en dat zorgt dagelijks voor problemen. Is een universiteit niet in staat een simpel en correct systeem te ontwikkellen voor het gebruik van internet? Er is een datalimiet op het internet die zowel in de lessen als op de home verbruikt worden. Deze datalimieten liggen veel te laag voor elke homestudent in Gent. Internetsnelheid is op de piekmomenten ook ronduit triestig te noemen.

 

Permantie staat in voor onderlinge geschillen tussen studenten en treedt op bij eventuele ruzies of geluidsoverlast. De laatste maanden is geluidsoverlast niet meer de schuld van de student, maar van een groot gapend gat onder de lavabo waardoor er praktisch geen muren meer zitten tussen mij, mijn bovenbuur en mijn onderbuur. Toch vindt de permanentie het nodig om bij iedere pietlulligheid zonder enige waarschuwing een boete uit te schrijven ten laste van de student. Studenten zijn daarentegen niet de enige oorzaak van geluidsoverlast. Ook huisvesting werkt hier aan mee. Door steeds nieuwe werken uit te voeren op momenten dat de meeste studenten aanwezig zijn (heel de maand juli is er niet gewerkt...) leven we meer op een werf dan in een studentenhome. Opstaan met het oorverdovend geluid van boren en getimmer is geen abnormaliteit meer. Wij als bewoners hebben ook geen enkele zeggenschap in het wanneer en het hoe van deze werken. Basisrechten die in een normale verhuurder-huurder verhouding wel spelen maar voor de UGent blijkbaar niet nodig zijn.

 

Ondanks het voortdurend leven op een werf zijn er maandelijks problemen. Elektriciteit slaat af, warm water is weg, schimmel ... zijn maar enkele van de ergere klachten. Minder erg, maar nog steeds zeer lastig om mee te leven is het maandenlage kapot zijn van fornuisvuurtjes, het maandenlange verstopt zijn van toiletten,... . En als er dan eens iets hersteld is, zijn er achteraf altijd wel problemen mee.

Op het vlak van milieu wil de UGent wel een stap voor zijn. Maar we vinden het onmenselijk dat ‘s winters de verwarmingsinstallaties vanaf 01.00 uur s’nachts worden uitgeschakeld. Ook in het schooljaar, maar zeker tijdens de blokmaanden is dit zeer frustrerend. Niet iedereen is een dagmens, sommige studenten leren liever ‘s nachts. Krijgt de UGent nu werkelijk zo weinig budget dat de studenten in de kou moeten leven? In het huurregelement staat nochtans dat er een gegarandeerde temperatuur is van 13°C s’nachts (tenzij bij overmacht). Alleen jammer dat huisvesting het begrip overmacht nogal ruim opvat.

 

Naast deze klachten is de UGent als overheidsinstelling niet in orde met de wettelijke eisen. De afmetingen van kamers in sommige homes zijn onder het wettelijk minimum, de liften in Home Boudewijn zijn ook niet meer wettelijk in orde, ... .

 

Om deze lange klachtenlijst af te sluiten willen we nog even duidelijk maken dat wij niet enkel studenten zijn, we zijn officiële huurders van een woongelegeheid. We willen dan ook dat het kot waar we maandelijks zoveel geld voor betalen in orde is en bovenal leefbaar is.

 

Ondanks al deze klachten, voelt toekomen op deze home toch een beetje als thuiskomen. Doordat we met honderden studenten samenzitten zijn we een hechte, onafscheidelijke groep vrienden. Ook is de universiteit de enige verhuurder die rekening houdt met beursstudenten en bijnabeursstudenten. De meeste homes liggen ook in de buurt van de belangerijke faculteiten. Het is dus niet vanzelfsprekend zomaar een ander kot te zoeken.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Een groep bezorgde studenten 

 

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen