"Niemand wil degene zijn die de stekker eruit trekt"

Woensdag 18 oktober ging de zesde opeenvolgende editie van de Beiaardcantus door. In de aanloop naar het gebeuren stuurde de organisator, het Faculteitenkonvent (FK), een persbericht uit waarin stond dat het voortbestaan van het event bedreigd is. Ook op Facebook was protest te zien: de slogan 'schoon Gent weg met student' werd er gretig gedeeld door de studenten. Wat is er nu precies aan de hand?

De Beiaardcantus is een grote openluchtcantus die traditioneel georganiseerd wordt door het FK. Zo'n 900 studenten van verschillende FK-kringen komen er samen op het Sint-Baafsplein om liedjes te zingen onder begeleiding van de beiaardier. Honderden studenten in kiel is zeker geen alledaags zicht in het oude stadscentrum, maar Stad Gent profileert zich nu eenmaal als een echte studentenstad. Toch is het stadsbestuur twee weken voor de Beiaardcantus in opspraak gekomen in een persbericht dat het FK heeft uitgestuurd. Door een aantal maatregelen dat het stadsbestuur hen zou willen opleggen zou het in de toekomst niet meer mogelijk zijn om de cantus nog te organiseren. 

Open kaart 

"Jaarlijks vragen wij in de zomer de vergunning aan voor de Beiaardcantus. Midden september kregen wij echter het bericht van de Dienst Feestelijkheden (Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren) dat er een aantal wijzigingen qua inplanting en afrastering moeten gebeuren voor de editie van dit jaar. Er werd toen ook al gespeculeerd over volgend jaar", legt Adriaan Lamaire, praeses van het FK, uit. "Naar aanleiding daarvan hebben we contact opgenomen met het schepencollege. Er zou een overlegmoment georganiseerd worden op 25 september, de dag van de Student Kick-Off. Anneke Vanden Bulcke (de studentenambtenaar van Gent), de politie en een kabinetsmedewerker van schepen Christophe Peeters, bevoegd voor feesten, waren daar aanwezig, maar politici waren er niet. Die avond hebben we wel gesproken met schepen Elke Decruynaere, bevoegd voor onderwijs. Daarna kregen we het gevoel dat er achter de schermen al beslissingen genomen waren, en dat we er niet veel meer aan zouden kunnen doen." In het persbericht van het FK staat dat het stadsbestuur wilde dat de vergunde zone niet langer omheind werd om het evenement een zo open mogelijk karakter te geven. Het Sint-Baafsplein valt namelijk onder het openbaar domein. 

 

Isaline Van De Velde, woordvoerster van schepen Peeters, benadrukte dat het persbericht een foutieve voorstelling van de feiten gaf, aangezien er nog helemaal niets beslist is. "Het schepencollege en het stadsbestuur staat achter de Beiaardcantus. Er zijn inderdaad enkele suggesties gedaan, maar het weghalen van de omheining is niet aan de orde. Ook de politiediensten zijn tegen. In het persbericht werden de suggesties van de stad als feiten en bedreigingen weergeven. Het enige wat wij hebben gevraagd is om dit jaar nadarhekken te plaatsen in plaats van hoge herashekken en om genoeg ruimte te laten voor het theater NTGent zodat rolstoelgebruikers zouden kunnen passeren."

"Het schepenscollege en het stadsbestuur staan achter de Beiaardcantus" - Isaline Van De Velde

Adriaan benadrukt dat het FK de Beiaardcantus niet afschermt omdat er geheime zaken gebeuren. "Als we het opentrekken, en iedereen binnen kan om pintjes aan de toog te bestellen, is het concept van de cantus helemaal weg. Welke Gentenaar wil ook tussen die drukte staan? Ik denk dat ze eerder vanop een afstand willen toekijken. Een aantal jaar terug was er een oud vrouwtje bij 't Vliegerke uitbundig aan het meezingen. Toen we zeiden dat ze erbij kon komen zei ze dat dat niet hoefde: ze wilde niet tussen al die studenten staan. Verder primeert voor ons de veiligheid. Wij gaan die niet meer kunnen garanderen zonder gigantisch veel kosten te maken. Als we niet volledig achter het systeem staan qua veiligheid willen we onze naam er niet onder zetten. We moeten het beheersbaar houden, er zijn allemaal elementen die ons zorgen baren als het op de veiligheid aankomt. Wij hebben een securityfirma, maar op een open plein is daar geen beginnen aan."

"Als we niet volledig achter het systeem staan, willen we onze naam er niet onder zetten" - Adriaan Lamaire

 

FK Real Estate

"Het is vooral jammer dat voor commerciële doeleinden zoveel mag, bedrijven kunnen voor een appel en een ei tien dagen de Graslei bezetten. Wij doen dit belangeloos", zegt Vincent Cnockaert, vicepraeses van het FK. "We snappen het als de stad zegt dat het cultureel centrum openbaar domein is en toegankelijk moet zijn voor alle Gentenaars, maar een evenement kan je niet over dezelfde kam scheren als een of ander privéfeestje."

"Bedrijven kunnen voor een appel en een ei de Graslei tien dagen lang bezetten" - Vincent Cnockaert

"Volgens mij heeft het FK doelbewust het persbericht uitgestuurd na de heisa rond de Graslei om meer aandacht te krijgen", aldus Van De Velde. Adriaan erkent dat de situatie rond MG Real Estate meespeelde, maar dat dit niet de volledige reden was. "Het idee leefde al. Ik kreeg rond die periode een mailtje van Anneke, maar de politici stonden niet in cc naast de verscheidene stadsdiensten en zo. Ik was bang dat we niet serieus genomen zouden worden. Het was een samenloop van omstandigheden. We wilden ook de studenten informeren, want zij wisten wel dat er iets was, maar niet wát."

Stad Gent hecht veel waarde aan het openbaar domein. "Het is niet evident dat openbaar terrein wordt afgesloten. Dat is al jaren zo. De situatie rond de Graslei liet nogmaals zien hoe verontwaardigd Gentenaars hierop kunnen reageren. Er zaten trouwens ook veel studenten tussen de demonstranten toen", zegt schepen Decruynaere. "Bedoelt het FK dat het schepencollege dan geen suggesties meer mag doen over openbaar domein?"

"Mag het schepencollege dan geen suggesties meer doen over openbaar domein?" - Elke Decruynaere

 

Student in Gent

"In het nieuwe studentenbeleidsplan zegt de stad dat ze studenteninitiatieven wil ondersteunen en administratieve lasten wil verminderen. Wij zien een tegenovergestelde beweging", klinkt het bij het FK. Schepen Decruynaere benadrukt dat de studenten zich niet geviseerd moeten voelen: "Gent ziet haar studenten graag. Geen Gent zonder studenten of evenementen." Toch komt dit soms zo over bij het konvent. "We denken echter niet dat er kwade wil is, niemand wil degene zijn die er de stekker uit trekt", zegt Vincent. "We voelen dat er een beetje onwetendheid is op het schepencollege. De Beiaardcantus is een unieke manier voor studenten om de schoonheid van de stad te zien, maar ook voor de Gentenaars om te zien wat studenten kunnen organiseren en verwezenlijken." "We zien de schepenen ook niet op de Beiaardcantus, die hebben wel andere zaken in hun agenda staan", valt Adriaan Vincent bij. Dat laatste klopt volgens schepen Decruynaere niet, een aantal jaar geleden heeft ze samen met burgemeester Termont zelfs nog 't Vliegerke ingezet.  

Zowel schepen Decruynaere als Van De Velde hopen dat op het evaluatiemoment, dat gepland is in november, het FK en de stad met een schone lei kunnen beginnen. "We willen als volwassen mensen aan tafel zitten en een beslissing nemen waarbij rekening gehouden wordt met de context van het plein, het materiaal enzovoort."

We legden ons oor ook te luister bij enkele studenten op het Sint-Baafsplein. Eén opmerking sprong erboven uit: "Er zijn nog andere steden met een beiaard zeker?" 

 

Verslag Beiaardcantus 2016

Een heel jaar lang uitkijken naar mijn derde Beiaardcantus. De eerste was wel leuk, maar niets speciaals. De tweede was daarentegen een beetje te leuk als je begrijpt wat ik bedoel. Dit jaar wou ik dus de gulden middenweg opzoeken en de perfecte Beiaardcantus beleven. Volg mijn route hier aan de hand van verhalen en foto’s op dit fantastische bier- en zangfestijn.

16:00

Zoals mijn grootnonkel Lukas het ooit zo mooi verwoordde: “Open de poorten, Bea!” en de Beiaardcantus opent haar deuren. Net zoals het bier rijkelijk vloeien kan (en zal doen), stromen de studenten massaal het Sint-Baafsplein op. Kleurrijke linten van elke universiteitsgebonden studentenvereniging  pronken achter dranghekken, zoals de prachtigste paradijsvogels in hun kooi in de zoo. Naarmate het plein voller raakt, worden al enkele vaten soldaat gemaakt.

 

17:00

De FK-praeses, vicepraeses en cantor staan samen met de vlaggendragers van elke vereniging op het podium in een machtige openingsceremonie. ’t Spel ès èspe. Dat van die vaten die soldaat gemaakt werden is werkelijk niet gelogen. Dat blijkt uit de eerste kotser die zich tijdens het Io Vivat, het allereerste lied dat wordt gezongen op een cantus, al niet meer kan inhouden.

 

18:00

Zuipen

 

19:00

Zuipen

 

20:00

Zuipen

 

21:00

De feestvreugde wordt nog intenser wanneer iedereen beseft dat het laatste uur is ingegaan. De tafels zijn nagenoeg verlaten aangezien iedereen voor het podium staat te feesten op de favoriete cantusnummers van elke Gentse student. Iedereen feest met iedereen; naar lintkleuren wordt niet meer gekeken en er worden vriendschappen voor het leven gesmeed.

 

22:00

Er worden net geen traantjes gespot, zo jammer vindt iedereen het dat het alweer is afgelopen. Het is nu immers weer een jaar wachten op de volgende Beiaardcantus. Het feest is echter nog lang niet afgelopen. Studenten lopen dolgelukkig en vrij tot zeer dronken richting de geliefde Overpoort om alle cafés af te sluiten.

De redactie belt de volgende ochtend verschillende mensen op om te reageren over de Beiaardcantus en haar morning after, maar niemand neemt op. We vermoeden dat ze allemaal in de les zaten en hun telefoon dus niet konden opnemen.

 

0
Gemiddeld: 4 (2 stemmen)

Reactie toevoegen