VVS brengt mentaal welzijn van studenten in kaart

Studenten hebben het de afgelopen maanden zwaar te verduren gehad. Om het mentaal welzijn van studenten in kaart te brengen, heeft de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) een enquête op poten gezet.

In samenwerking met minister Ben Weyts startte VVS vorig jaar een project op rond het mentaal welzijn bij studenten. Om dat in kaart te brengen, heeft VVS een wetenschappelijk onderbouwde Vlaanderenbrede bevraging op poten gezet. Hierbij wordt vanuit een studentenperspectief gepeild naar hoe Vlaamse studenten zich voelen en welke factoren daarbij een rol spelen. Voor het eerst wordt er ook rekening gehouden met de impact van studeren en van het studentenleven. Weegt je traject mentaal zwaar door? Maakt je studentenvereniging de dagen wat lichter? De student staat centraal. Zowel bij het opstellen van de enquête, als bij de analyse van de resultaten is het studentenperspectief essentieel. Op basis van de resultaten stelt de VVS gerichte beleidsaanbevelingen op. Sander Vanmaercke, bestuurder sociale zaken en diversiteit, benadrukt het belang van representativiteit: "Hoe meer studenten de enquête invullen, hoe doeltreffender onze beleidsvoorstellen."

De enquête van de VVS kan tot eind december ingevuld worden.

Nog geen stemmen

Reacties

Bericht: 
Beste Schamper, Toch even een tweetal factchecks: -"Voor het eerst wordt er ook rekening gehouden met de impact van studeren en van het studentenleven." De GSR, alsook andere studentenraden en universiteiten, hebben de voorbije jaren reeds bevraging omtrent dit thema gedaan, ook met inclusie van studieimpact en studentenleven. De 'Voor het eerst' is dus ietwat inaccuraat. -"Sander Vanmaercke, bestuurder sociale zaken en diversiteit, benadrukt het belang van representativiteit" Hetgeen Vanmaercke hier benadrukt is steekproefgrootte, niet representativiteit. Voor representativiteit zou men moeten beschouwen of verhoudingen binnen de populatie (man/vrouw, bachelor/master enz.) dezelfde zijn als binnen de steekproef. Vergeef mij mijn kritische blik. Ik zie het als een persoonlijke queeste om juiste statistiek te normaliseren, dus ook in de media. Met vriendelijke groet, Mathijs van Noort

Reactie toevoegen